+ All Categories
Home > Documents > Rectification Equipment Calculator

Rectification Equipment Calculator

Date post: 05-Apr-2018
Category:
Upload: jose-ramirez
View: 240 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
350
]DF#cejl X}dgd`jldg falgjwjalv9 O `.#* 7,6 w!n ^ ` 7= cab $ 3 ^ g :> cab $ 3 ^ 6 cab $ 3 w `/ 54 a F w g/ 64 a F Mawwac x}agtfw wdcxd}ewt}d" aF w / 64 a F Vewt}ewdg ewd} vwdec wdcxd}ewt}d" aF w vw 568 a F Jljwjeb faabjlo ewd} wdcxd}ewt}d" aF w 8N=A 3 5> a F @jleb faabjlo ewd} wdcxd}ewt}d" aF w `jlebN=A 3 6> a F Cabdftbd djonw C 5 3 C ca}dpabewjbd .xt}d vtmvwelfd* 6=,87 ko!kcab Cabdftbd djonw C = 3 C bdvvpabewjbd .xt}d vtmvwelfd* 5>,8= ko!kcab Cabdftbd djonw C ` =6,:8>7 ko !k cab Cabdftbd djonw C g 65,?4:0 ko !k cab Cabdftbd djonw C 5>,7780 ko !k cab Cevv falfdlw}ewjal ^ ` .#* 8,40=>7>= ko!ko Cevv falfdlw}ewjal ^ g .#* 8,:>>04=6 ko!ko Cevv falfdlw}ewjal ^ .#* 8,84=5=75 ko!ko Cevv `bt~ O `.#* 7,6 w!n 3 5,5:77777ko!v Cevv `bt~ O.#* 8,47680>: ko!v Cevv `bt~ Og.#* 8,0456?40 ko!v Cabe} `bt~ O ` 8,87 ::4:= kcab !v Cabe} `bt~ O g 8,8= 848:0 kcab !v Cabe} `bt~ O 8,8= :77:0 kcab !v ^ Z) w" a F X ccNo 8 8 588 ?08 8,84 8,=?> :=,7 8,5 8,7=4 >?,? 8,= 8,08= >5 8,7 8,?4= ?4,7 8,4 8,?:> ?6,= 8,0 8,>6> ?5,= 8,? 8,>?> 0:,7 8,> 8,:54 0?,? Wax x}agtfw wdcxd}ewt}d" aF ]dfwj`jfewjal Dutjxcdlw Febftbewjal Wembd9 Bjutjg#Pexa} Dutjbjm}jtc9 Falfdlw}ewjal a` wnd ca}d pabewjbd facxaldlw jl bjutjg xnevd # dutjbjm}jtc falfdlw}ewja l jl wnd pexa} xnevd, Bjutjg#Pexa} Dutjbjm}jtc Cevv Mebelfd Falfd}ljlo wnd Mevjf @bt~dv jl wnd Fabtcl Fexefjwz jl }dbewjal wa jljwjeb cj~wt}d .`ddg*" w!n Ca}d pabewjbd facxaldlw jl `ddg" cab $ Ca}d pabewjbd facxaldlw jl wax x}agtfw .gjvwjbbewd*" cab $ Ca}d pabewjbd facxaldlw jl mawwac x}agtfw" cab $ @ddg wdcxd}ewt}d" aF Xeod 5
Transcript

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 1/349

]DF#cejl

X}dgd`jldg falgjwjalv9O`.#* 7,6 w!n

^`  7= cab $ 3

^g :> cab $ 3

^ 6 cab $ 3

w`/ 54aF

wg/ 64aF

Mawwac x}agtfw wdcxd}ewt}d" aF w/ 64aF

Vewt}ewdg ewd} vwdec wdcxd}ewt}d" aF wvw 568aF

Jljwjeb faabjlo ewd} wdcxd}ewt}d" aF w8N=A3 5>aF

@jleb faabjlo ewd} wdcxd}ewt}d" aF w`jlebN=A

3 6>aF

Cabdftbd djonw C5 3 Cca}dpabewjbd .xt}d vtmvwelfd* 6=,87 ko!kcab

Cabdftbd djonw C= 3 Cbdvvpabewjbd .xt}d vtmvwelfd* 5>,8= ko!kcab

Cabdftbd djonw C`  =6,:8>7 ko!kcab

Cabdftbd djonw Cg 65,?4:0 ko!kcab

Cabdftbd djonw C 5>,7780 ko!kcab

Cevv falfdlw}ewjal ^` .#* 8,40=>7>= ko!ko

Cevv falfdlw}ewjal ^g.#* 8,:>>04=6 ko!ko

Cevv falfdlw}ewjal ^.#* 8,84=5=75 ko!koCevv `bt~ O`.#* 7,6 w!n 3 5,5:77777 ko!v

Cevv `bt~ O.#* 8,47680>: ko!v

Cevv `bt~ Og.#* 8,0456?40 ko!v

Cabe} `bt~ O`  8,87::4:= kcab!v

Cabe} `bt~ Og 8,8=848:0 kcab!v

Cabe} `bt~ O 8,8=:77:0 kcab!v

^ Z) w"aF X ccNo

8 8 588 ?08

8,84 8,=?> :=,7

8,5 8,7=4 >?,?

8,= 8,08= >5

8,7 8,?4= ?4,7

8,4 8,?:> ?6,=

8,0 8,>6> ?5,=

8,? 8,>?> 0:,7

8,> 8,:54 0?,?

Wax x}agtfw wdcxd}ewt}d" aF

]dfwj`jfewjal Dutjxcdlw Febftbewjal

Wembd9 Bjutjg#Pexa} Dutjbjm}jtc9

Falfdlw}ewjal a` wnd ca}d pabewjbd facxaldlw jl

bjutjg xnevd # dutjbjm}jtc falfdlw}ewjal jl wnd

pexa} xnevd,

Bjutjg#Pexa} Dutjbjm}jtc

Cevv Mebelfd Falfd}ljlo wnd Mevjf @bt~dv jl wnd Fabtcl

Fexefjwz jl }dbewjal wa jljwjeb cj~wt}d .`ddg*" w!n

Ca}d pabewjbd facxaldlw jl ̀ ddg" cab $

Ca}d pabewjbd facxaldlw jl wax x}agtfw .gjvwjbbewd*" cab $

Ca}d pabewjbd facxaldlw jl mawwac x}agtfw" cab $

@ddg wdcxd}ewt}d" aF

Xeod 5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 2/349

]DF#cejl

8,: 8,:0 00

5 5 07,0

^ Z) Z)

8 8 8

8,84 8,=?> 8,=?>

8,5 8,7=4 8,7=4

8,= 8,08= 8,08=

8,7 8,?4= 8,?4=

8,4 8,?:> 8,?:>

8,0 8,>6> 8,>6>

8,? 8,>?> 8,>?>

8,> 8,:54 8,:54

8,: 8,:0 8,:0

5 5 5

8 8 8

Dutjbjm}jtc falfdlw}ewjalv9

z` ) 8,?0 cab xe}wv

zg) 8,:: cab xe}wv

z) 8,5? cab xe}wv

8 588

8,84 :=,7

8,5 >?,?

8,= >5

8,7 ?4,7

8,4 ?6,=

8,0 ?5,=

8,? 0:,7

8,> 0?,?

8,: 00

5 07,0

8,:0 00

8,:54 0?,?

8,>?> 0:,7

8,>6> ?5,=

8,?:> ?6,=

8,?4= ?4,7

8,08= >5

8,7=4 >?,?

8,=?> :=,7

Wnjv gjeo}ec x}apjgdv jl`a}cewjal ematw9

Gjeo}ec # bjutjg#pexa} dutjbjm}jtc

Gjeo}ec # majbjlo elg falgdlvewjal ft}pdv

88

58

=8

68

78

48

08

?8

>8

:8

588

558

8 8,5 8,= 8,6 8,7 8,4 8,0 8,? 8,> 8,: 5 5,5

w

^" Z

8

8,5

8,=

8,6

8,7

8,4

8,0

8,?

8,>

8,:

5

5,5

8

8,5

8,=

8,6

8,7

8,4

8,0

8,?

8,>

8,:

5

5,5

8 8,5 8,= 8,6 8,7 8,4 8,0 8,? 8,> 8,: 5 5,5

Z)

^

Xeod =

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 3/349

]DF#cejl

8 588

@ddg majbjlo xajlw wdcxd}ewt}d w`  ?4aF

Wax x}agtfw .gjvwjbbewd* majbjlo xajlw wdcxd}ewt}d wg 04aF

Mawwac x}agtfw majbjlo xajlw wdcxd}ewt}d w :4aF

Vwdec bdepjlo wnd fabtcl wpg

.ew zg

)* 00aF

Vwdec e`wd} }dmajbd} wpt .ew z)* ::aF

}5" }= #xt}d vtmvwelfdv/ gdlvjwjdv ew fa}dvxalgjlo wdcxd}ewt}dv w` " wg" w,

?4aF

}5 .ca}d pabewjbd* ?75 ko!c6

}= .bdvv pabewjbd* :?4 ko!c6

}`  .`ddg* >=?,>4400 ko!c6

04aF

}5 .ca}d pabewjbd* ?45 ko!c6

}= .bdvv pabewjbd* :>8 ko!c6

}g .wax x}agtfw # gjvwjbbewd* ?4=,::0? ko!c6

:4aF

}5 .ca}d pabewjbd* ?5:,4 ko!c6

}= .bdvv pabewjbd* :05,4 ko!c6

} .mawwac x}agtfw* :77,:66?6 ko!c6

P`  .`ddg* 8,88577=> c6 !v

Pg .wax x}agtfw* 8,888>04 c6 !v

P .mawwac x}agtfw* 8,8884?7? c6 !v

@bt~ O O.#* ^ ^.#* C } P w

kcab!v ko!v kcab!kcab ko!ko ko!kcab ko!c6

c6 !v

aF

G 8,8=848:0 8,0456?40 8,:> 8,:>>04=6 65,?4:0 ?4=,::0? 8,888>04 04

@ 8,87::4:= 5,5:77777 8,7= 8,40=>7>= =6,:8>7 >=?,>4400 8,88577=> ?4

_ 8,8=:77:0 8,47680>: 8,86 8,84=5=75 5>,7780 :77,:66?6 8,8884?7? :4

Gdlvjwz a` @bt~dv

@ddg gdlvjwz # ew wdcxd}ewt}d

Wax x}agtfw gdlvjwz # ew wdcxd}ewt}d

Mawwac x}agtfw gdlvjwz # ew wdcxd}ewt}d

Pabtcd @bt~dv

Fabbdfwdg Ft}}dlw ]dvtbwv

Ltcmd} a` Xbewdv jl wnd ]dfwj`jfewjal Fabtcl

Wnjv gjeo}ec x}apjgdv jl`a}cewjal ematw9

Xeod 6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 4/349

]DF#cejl

^ Z)

5 5

8 8

8,84 8,=?>

8,5 8,7=4

8,= 8,08=

8,7 8,?4=

8,4 8,?:>

8,0 8,>6>

8,? 8,>?>

8,> 8,:54

8,: 8,:0

5 5

8,:> 8

8,:> 8,:>

8,86 8

8,:> 8,:>

8,7= 8,0>546>4

8,86 8

8,86 8,86

8,7= 8,0>546>4

8,7= 8

Vbax 8,6:=>4?5

M ce~ .ce~ vljx* 8,4:4

] cjl .cjl ]d`bt~ }ewja* 8,07?84>>

k fad` j̀fjdlw ̀ a} ]d`bt~ }ewja febftbewjal9 ] 3 5"6)]cjl + k 8,6

] .axd}ewjal ]d`bt~ }ewja* 5,5755?04

M .vljx a` axd}ewjal bjld a` }dfwj`jfewjal xe}w* 8,74?0:=6

lwn

.ltcmd} a` xbewdv `a} wnd }dfwj`jfewjal xe}w* ?,7

lwb

.ltcmd} a` xbewdv `a} wnd vw}jxjlo xe}w* 6,=

@ =,764>:?7

Z@ pexa} falwdlw bdepjlo @ xbewd 8,0>546>4 cab xe}wv

Z)n

tvd wnd gjeo}ec Z)!^ ew ^n

8,? cab, xe}wv 8,>> cab xe}wvZ)

btvd wnd gjeo}ec Z)!^ ew ^

b8,==4 cab, xe}wv 8,06 cab xe}wv

en

.}dbewjpd pabewjbjwz ̀a} }dfwj`jfewjal xe}w* 6,57=>4?5

eb

.}dbewjpd pabewjbjwz ̀a} vw}jxjlo xe}w* 4,>07>07:

en

) cbn

.}dfwj`jfewjal xe}w* 5,8:4::50

eb) cb

b.vw}jxjlo xe}w* 5,::>8:5>

Wnjv `jot}d x}apjgdv jl`a}cewjal ematw elg ojpdv o}exnjfeb }dx}dvdlwewjal a` wnd axd}ewjal bjldv .}dg#

faba}dg aldv* `a} wnd wa xe}wv a` wnd fabtcl,

]dbewjpd pabewjbjwz e

Fexefjwz fad``jfjdlwv a` xbewdv

8

8,84

8,5

8,54

8,=

8,=4

8,6

8,64

8,7

8,74

8,4

8,44

8,0

8,04

8,?

8,?4

8,>

8,>4

8,:

8,:4

5

8 8,5 8,= 8,6 8,7 8,4 8,0 8,? 8,> 8,: 5

Z)

^^ ^@^g

Xeod 7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 5/349

]DF#cejl

e ) c n b" c G

8,56 8,>7 8,: 8

8,= 8,?6 5 8,84

8,6 8,04 5,=4 8,5=4

8,7 8,4:4 5,4 8,506

8,4 8,44 5,?4 8,5:=

8,0 8,4=4 = 8,=54

8,? 8,4 =,4 8,=6?

5 8,744 6 8,=4

= 8,6> 6,4 8,=4>

6 8,64 7 8,=06

7 8,66 7,4 8,=0?

4 8,6= 4 8,=?

0 8,65

? 8,6

58 8,=:

nn

.}dfwj`jfewjal xe}w; tvd wembd n ! e)c* 8,77>

nb

.vw}jxjlo xe}w; tvd wembd n ! e)c* 8,6>

Fa}}dfwjal G .j` wnd xewn . b * a` wnd bjutjg al xbewd < 8": c; tvd wembd G !b* 8

nn

.fa}}dfwdg* .}dfwj`jfewjal xe}w* 8,77>

nb.fa}}dfwdg* .vw}jxjlo xe}w* 8,6>

8

8,84

8,5

8,54

8,=

8,=4

8,6

8 5 = 6 7 4

G

b" c

Gd`jljlo fa}}dfwjal" G

Xeod 4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 6/349

]DF#cejl

L xbewd 5 = 6 7 4 0

Z) 8,54646?? 8,=040084 8,6:?=4: 8,4=65=:7 8,0=7:057 8,0::=?4>

Z 8,8?0:776 8,57>0404 8,=765=47 8,67:4=0: 8,7475:= 8,47?6=6:

^ 8,86 8,84>5885 8,5858=4> 8,54?4?66 8,==5=064 8,=>6:57=

L xbewd 55 5= 56 57 54 50

Z) 8,?=?0=74 8,?7784>6 8,?0=:4>: 8,?>6:0?4 8,>807?4: 8,>=:0:=>

Z 8,?56?:6= 8,?=?64= 8,?76686: 8,?054=5= 8,?>5008: 8,>865?:=

^ 8,74:74? 8,7>845:= 8,484:4:6 8,464>>:> 8,4?88?8? 8,08?>4>0

L xbewd =5 == =6 =7 =4 =0

Z) 8,:68605 8,:77468> 8,:400877 8,:00?00 8,:?4=605 8,:>==766

Z 8,:8?050: 8,:=75477 8,:6>0:= 8,:45=0:5 8,:0=8807 8,:?58?=4

^ 8,>8:4475 8,>775>>4 8,>?4=5?7 8,:8=7:7= 8,:=08:=0 8,:70=6>?

L xbewd 65 # `ddgjlo 6= 66 67 64 60

Z) 8,?>46:4? 8,0:>0>8> 8,?8:5:6: 8,?==58=5 8,?6?4007 8,?444040

Z 8,0>6:046 8,0:844?> 8,0:>:80> 8,?8:=:>6 8,?=5:0=7 8,?6?8500

^ 8,6>7=784 8,7=74467 8,760:==: 8,74=4>> 8,7?=8>44 8,7:4>7?

L xbewd 75 7= 76 77 74 70

Z) 8,>00?8=: 8,>>?:860 8,:8?=740 8,:=77466 8,:6:7704 8,:4==:56

Z 8,>6:=084 8,>0584=0 8,>>5?7? 8,:88>?:4 8,:5>54?4 8,:6677:7

^ 8,0?7576 8,?54:6= 8,?40>=86 8,?:407:5 8,>6547? 8,>06:040

L xbewd 45 # wax 4= 46 47 # `ddgjlo 44 40

Z) 8,::584?4 8 8,?7>086? 8,?>7:0>6 8,0:?75=4 8,?8?05?5

Z 8,:>=?=7> 8,47=7075 8,0=8?:?5 8,0>65>== 8,0>:44?7 8,0:?07>5

^ 8,:?=7=67 8 8,660?4=7 8,6>6075= 8,7=68>75 8,764874>

L xbewd 05 0= 06 07 04 00

Z) 8,?:7??87 8,>5??=:7 8,>78:?:> 8,>060?>= 8,>>48::> 8,:87?5?0

Z 8,??5586= 8,?:5::5> 8,>56:6>7 8,>60==5> 8,>4>55:= 8,>?>::46

^ 8,44=88:= 8,4>>87:6 8,0=?=7=6 8,00>7=84 8,?58=68? 8,?456507

L xbewd ?5 ?= ?6 ?7 # wax ?4 ?0

Z) 8,:?58>50 8,:?>>5=5 8,:>45>?: 8,::875:= 8 8,?7>604:

Z 8,:40?585 8,:00055> 8,:?7:66: 8,:>5>?56 8,475::6 8,0=8757?

^ 8,:57750: 8,:606854 8,:47>?:: 8,:?87:70 8 8,6607?87

L xbewd >5 >= >6 >7 >4 >0

Z) 8,?6775>: 8,?45:7?5 8,??5>5:5 8,?:6407 8,>507>6 8,>6:?6:?

Z 8,?5:604= 8,?66:05: 8,?48:=5: 8,??88=40 8,?:8>6>4 8,>5=?706

^ 8,70>8487 8,7:8:?6: 8,45>6054 8,4485>67 8,4>08=?7 8,0=48?>4

L xbewd :5 := :6 :7 :4 :0

Z) 8,:60?4?4 8,:48885? 8,:05===0 8,:?80=77 8,:?>766> 8,:>7>?0>Z 8,:54857? 8,:680>>: 8,:7760> 8,:40568: 8,:005==0 8,:?74=74

^ 8,>=7:4:6 8,>4>80>> 8,>>?7?>5 8,:565775 8,:64=570 8,:46:0=

L xbewd 585 58= 586 587 584 580

Z) 8,0:0?665 8,?80??84 8,?5:54=5 8,?6780>4 8,?4547=> 8,??560>6

Z 8,0>:8== 8,0:0:?66 8,?80:8:7 8,?5:8?0? 8,?660=54 8,?4846=5

^ 8,7===:>: 8,767875= 8,77>:08= 8,70?086= 8,7:876=4 8,45??==>

Xeod 0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 7/349

]DF#cejl

L xbewd 555 55= 556 557 554 550

Z) 8,>>6470= 8,:86656 8,:=8:>06 8,:6077>5 8,:7:?6?: 8,:058887

Z 8,>404880 8,>??7?=0 8,>:0:00? 8,:570477 8,:686?5> 8,:778:67

^ 8,?8?8:4 8,?7>=?:4 8,?>?0=>: 8,>=7=840 8,>4?6:=? 8,>>0>>65

L xbewd 5=5 5== 5=6 # `ddgjlo 5=7 5=4 5=0

Z) 8 8,?7>=6=? 8,?>7?566 8,0:00474 8,?800?=4 8,?5:86=4

Z 8,475?=:5 8,0=8=884 8,0>=?546 8,0>>:085 8,0:0>:46 8,?80>5=>

^ 8 8,66065=4 8,6>6=>75 8,7===8>= 8,766:=45 8,77>>56>

L xbewd 565 56= 566 567 564 560

Z) 8,>54???? 8,>6:860: 8,>05>55: 8,>>66075 8,:8657>= 8,:=8>78?

Z 8,?:85>? 8,>5=8?5? 8,>676446 8,>406556 8,>??=:7= 8,>:0>86

^ 8,4>7>>0? 8,0=6>40 8,007:5>5 8,?80?=>0 8,?7?:=7= 8,?>?=:76

L xbewd 575 57= 576 # wax 577 574 570 # `ddgjlo

Z) 8,:?>=5?: 8,:>70::= 8,::885: 8 8,?7>=5? 8,?>7?8=4

Z 8,:04>760 8,:?7=:8: 8,:>566?5 8,4750:>5 8,0=85?46 8,0>=0:40

^ 8,:674:7: 8,:4676>4 8,:0:=>>5 8 8,660=:6: 8,6>6=0:

l waweb ltcmd} a` xbewdv # wnd ltcmd} nd}d wnd ̀ j}vw -wax- lawj`jfewjal exxde}v =>

lb

vw}jxjlo xe}w # wnd ltcmd} nd}d wnd ̀ j}vw -`ddgjlo- lawj`jfewjal exxde}v >

ln

}dfwj`jfewjal xe}w =8

l` 

`ddgjlo xbewd >

O] 8,8=6784 kcab!v

O].#* 8,?766674 ko!vP] 8,888:>?= c

6 !v

Op 8,876:570 kcab!v

Op.#* 5,6:7?5 ko!v

Pp 5,==54857 c6 !v

O~ 8,876:570 kcab!v

O~.#* 8,>8:>554 ko!v

P~ 8,888>4? c6

 !v

Opt 8,876:570 kcab!v

Ppt 5,67878>0 c6 !v

@bt~ O O.#* P w

Ltcmd} a` xbewdv .`}ac wnd wembd emapd*

Xe}ecdwd}v a` ]dfzbjlo Vwdec elg Bjutjg @bt~dv

Vdec `bt~ bdepjlo wnd fabtcl `}ac wnd wax

Bjutjg ̀ bt~ md`a}d }dmajbd}

Vwdec `bt~ e`wd} }dmajbd}

Fabbdfwdg ft}}dlw }dvtbwv

]d`bt~

Xeod ?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 8/349

]DF#cejl

kcab!v ko!v c6 !v

aF

.]* 8,8=6784 8,?766674 8,888:>?= 04

.P* 8,876:570 5,6:7?5 5,==54857 00

.^* 8,876:570 8,>8:>554 8,888>4? :4

.PT* 8,876:570 8,>8:>554 5,67878>0 ::

^n

.}dfwj`jfewjal xe}w* 8,? cab, xe}wv

^b

.vw}jxjlo xe}w* 8,==4 cab, xe}wv

wbn

}dfwj`jfewjal xe}w .gdwd}cjld ̀ }ac wnd w!.~"z* gjeo}ec* 0:aF

wbb

vw}jxjlo xe}w .gdwd}cjld ̀ }ac wnd w!.~"z* gjeo}ec* >8aF

Zn

.}dfwj`jfewjal xe}w* 8,>68?0:= cab xe}wv

Zb

.vw}jxjlo xe}w* 8,644?0:= cab xe}wv

@ =,764>:?7

wpn

}dfwj`jfewjal xe}w .gdwd}cjld ̀ }ac wnd w!.~"z* gjeo}ec* ?=aF

wpb

vw}jxjlo xe}w .gdwd}cjld ̀ }ac wnd w!.~"z* gjeo}ec* >:,4aF

Cbn

.}dfwj`jfewjal xe}w* =?,>67 ko!kcab

Cbb

.vw}jxjlo xe}w* =5,5?74 ko!kcab

^n.#* .}dfwj`jfewjal xe}w* 8,>84???5 ko!ko

^b.#* .vw}jxjlo xe}w* 8,678740? ko!ko

0:aF

}5 ca}d pabewjbd facxaldlw ?7? ko!c6

}= bdvv pabewjbd facxaldlw :?> ko!c6

}bn

.}dfwj`jfewjal xe}w* ?>=,:5080 ko!c6

>8aF

}5 ca}d pabewjbd facxaldlw ?60 ko!c6

}= bdvv pabewjbd facxaldlw :?= ko!c6

Bjutjg xnevd gdlvjwjz `a} }dfwj`jfewjal xe}w # ew wdcxd}ewt}d

Epd}eod wdcxd}ewt}dv a` vwdec xnevd

Xe}dcdwd}v `a} ]dfwj`jfewjal elg Vw}jxjlo Xe}w

Epd}eod falfdlw}ewjalv jl bjutjg xnevd

Epd}eod wdcxd}ewt}dv a` bjutjg xnevd

Bjutjg xnevd gdlvjwjz ̀ a} vw}jxjlo xe}w # ew wdcxd}ewt}d

Epd}eod falfdlw}ewjalv jl vwdec xnevd

Cab djonw a` bjutjg ̀ bt~dv

Cevv falfdlw}ewjal jl bjutjg ̀ bt~dv

Xeod >

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 9/349

]DF#cejl

}bb

.vw}jxjlo xe}w* >?0,66=6: ko!c6

CPn

.}dfwj`jfewjal xe}w* =:,00?6>4 ko!kcab

CPb

.vw}jxjlo xe}w* =6,88?>>4 ko!kcab

0:aF

}Pn

.}dfwj`jfewjal xe}w* 5,87>86=0 ko!c6

}Pb

.vw}jxjlo xe}w* 8,??6478: ko!c6

0:aF

c5 ca}d pabewjbd facxaldlw 8,6=6 fX

c= bdvv pabewjbd facxaldlw 8,75? fX

cbn

.}dfwj`jfewjal xe}w* 8,67>?=70 fX

>8aF

c5 ca}d pabewjbd facxaldlw 8,=: fX

c= bdvv pabewjbd facxaldlw 8,64? fX

cbb

.vw}jxjlo xe}w* 8,6780>>4 fX

F fad``jfjdlw ̀a} falf}dw xbewd wzxd 8,86 gdxdlgv al w

_pn

pexa} pdbafjwz jl }dfwj`jfewjal xe}w 8,>5::4?? c!v

_pb pexa} pdbafjwz jl vw}jxjlo xe}w 5,88:?487 c!v

Ppn .}dfwj`jfewjal xe}w* 5,=765=8: c

6 !v

Ppb

.vw}jxjlo xe}w* 5,6805??> c6 !v

Gfn .}dfwj`jfewjal xe}w* 5,6>:?50= c

Gfb

.vw}jxjlo xe}w* 5,=>60>?4 c

G .mz vwelge}g* 5,7 c

n gjvwelfd mdwddl wa xbewdv 8,6 c

n5 .5,4)G wa =)G* fad``9 = n5 =,> c

n= 8,7 c

n6 .8,4)G wa 5)G* fad``9 5 n6 5,7 c

N waweb fabtcl ndjonw 5=,? c

Vwdec xnevd gdlvjwjz ̀ a} }dfwj`jfewjal xe}w # ew wdcxd}ewt}d

Gzlecjf pjvfavjwz a` bjutjg ̀ bt~ # ew wdcxd}ewt}d

Gzlecjf pjvfavjwz a` bjutjg ̀ bt~ # ew wdcxd}ewt}d

Vwdec pdbafjwz

@ba }ewdv a` vwdecv

Fabtcl ndjonw

Fabtcl gjecdwd}v

Cab djonw a` vwdec ̀ bt~dv

Xeod :

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 10/349

]DF#cejl

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d 04aF

}5

.ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf dlwnebxz a` pexa}jvewjal* 58:> kI!ko

}= .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf dlwnebxz a` pexa}jvewjal* =670 kI!ko

}g .gjvwjbbewd vxdfj`jf dlwnebxz a` pexa}jvewjal* 555=,50= kI!ko

Ug ndew utelwjwz 5445,5764 k_

Ug ndew utelwjwz 5445576,4 _

04aF

f5 .ca}d pabewjbd vtmvwelfd* =0>8 I!ko K

f= .bdvv pabewjbd vtmvwelfd* 75:= I!ko K

fg .gjvwjbbewd* =0:?,54?> I!ko K

:4aF

f5 .ca}d pabewjbd vtmvwelfd* =0>8 I!ko K

f= .bdvv pabewjbd vtmvwelfd* 7=50 I!ko K

f .mawwac x}agtfw* 7564,:6?7 I!ko K

?4aF

f5 .ca}d pabewjbd vtmvwelfd* =0>8 I!ko K

f= .bdvv pabewjbd vtmvwelfd* 7=88 I!ko K

f`  .`ddg* 6677,7?8? I!ko K

Uk  ndew utelwjwz 50=>?>=,? _

Uk  ndew utelwjwz 50=>,?>=? k_

}vw =5?:888 I!ko

568aF

Ovwk .#* ndewjlo vwdec d~xdlvd ̀a} }dmajbd} 8,?>0>6=0 ko!v

:4 64

6> 5>

f5" f= # vxdfj`jf ndew fexefjwz a` xt}d vtmvwelfdv ew wdcxd}ewt}d

f5" f= # vxdfj`jf ndew fexefjwz a` xt}d vtmvwelfdv ew wdcxd}ewt}d

Falgdlvd}

]dmajbd}

vxdfj`jf dlwnebxz a` pexa}jvewjal a` vewt}ewdg ewd}

vwdec ew wdcxd}ewt}d

f5" f= # vxdfj`jf ndew fexefjwz a` xt}d vtmvwelfdv ew wdcxd}ewt}d

Ndew Mebelfd

Mawwac x}agtfw faabd}

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

:4

646>

68

78

48

08

?8

>8

:8

588

waF

Xeod 58

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 11/349

]DF#cejl

Gwmjo 4?a

F

Gwvcebb 5?aF

Gwmjo ! Gwvcebb 6,64=:75=aF

Gwep 66,8::77aF

wepN=A =>aF

wep 05,8::77aF

05,8::77aF

f5.wep* .ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* =0>8 I!ko K

f=.wep* .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* 75>: I!ko K

f .cj~wt}d ndew fexefjwz* 7558,677? I!ko KU ndew utelwjwz 566:6=,8= _

04 64

6> 5>

Gwmjo =?aF

Gwvcebb 5?aF

Gwmjo ! Gwvcebb 5,4>>=646aF

Gwep ==

a

FwepN=A =>

aF

wepG 48aF

48aF

f5.wepG* .ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* =0>8 I!ko K

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

f5" f= # ew wdcxd}ewt}d wepG

f5" f= # ew wdcxd}ewt}d

Wax x}agtfw faabd}

5>

8

58

=8

5 =@

04

646>

5>

8

58

=8

68

78

48

08

?8

5 =

waF

@

Xeod 55

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 12/349

]DF#cejl

f=.wepG* .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* 75>8 I!ko K

fG .cj~wt}d ndew fexefjwz* =0:?,8=50 I!ko K

UG ndew utelwjwz 4=?86,== _

568 568

54 ?4

Gwmjo 554aF

Gwvcebb 44aF

Gwmjo ! Gwvcebb =,8:8:8:5aF

Gwep >5,76077?aF

wep@ 7>,406446aF

7>,406446

aF

f5.wep@* .ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* =0>8 I!ko K

f=.wep@* .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* 75>8 I!ko K

f`  .cj~wt}d ndew fexefjwz* 6664,?=?? I!ko K

U`  ndew utelwjwz =6:808,7> _

Ovw` .#* ndewjlo vwdec d~xdlvd ̀a} ̀ddg ndewd} 8,5547>47 ko!v

Ovw.#* 8,:8=65?: ko!v

PN=AG

8,85>4585 c6 !v

PN=AAG

8,8880=>: c6 !v

Faabjlo ewd} d~xdlvd ̀ a} falgdlvewd

Faabjlo ewd} d~xdlvd ̀ a} gjvwjbbewd

@ddg ndewd}

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

f5" f

=# ew wdcxd}ewt}d w

ep@

Apd}ebb vwdec d~xdlvd

Faabjlo ewd} d~xdlvd ̀ a} mawwac x}agtfw

568 568

54

?4

8

58

=8

68

78

48

08

?8

>8

:8

588

558

5=8

568

578

5 =

w" aF

@

Xeod 5=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 13/349

]DF#cejl

PN=AAK

8,8854:>= c6 !v

@a} b̀t~dv @" ]" _ # wnd vxddg _ = c!v = c!v

@a} b̀t~dv P" PT # wnd vxddg _ 58 wa =8 c!v 54 c!v@a} ̀ bt~ ̂ # wnd vxddg _ 8"4 wa 5 c!v 5 c!v

g@ 8,868657: c

g] 8,8=48?46 c

g 8,85:56=? c

gp 8,6==8>=5 c

gpt 8,66?6:70 c

g~ 8,8668756 c

568 568

:4 :4

Gwep 64aF

Kwae}gv x}axavdg pebtd 5888 _!c=K

@wae}gv 70,46004 c=

Wtmd elg Vndbb vwelgew}g ndew d~fnelod}

@ ndew d~fnelod vt}`efd 4= c=

G jlwd}leb vndbb gjecdwd} 788 cc

l wtmd ltcmd} 555

b wtmd bdlown 0 c

VW wtmd vxefd vt}`efd xd} ald xevv 8,86> c=

VMW vt}`efd mdwddl wtmdv 8,865 c=

VAV vt}`efd a` `dlfd axdljlo 8,= c=

lP wtmd }av .ebalo wnd pd}wjfeb ̀ a} na}jyalweb exe}ewtv* 55

n bdlown mdwddl ̀dlfdv =48 cc

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

Atwbdw!Jlbdw gjecdwd}v

]dmajbd} Febftbewjal

Fnajfd a` vwelge}g ndew d~fnelod}

8

58

=8

68

78

48

08

?8

>8

:8

588

558

5=8

568

578

5 =

w" aF

@

Xeod 56

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 14/349

]DF#cejl

_ewd} xe}ecdwd}v ew wdcxd}ewt}d wvw 568aF

b wnd}ceb falgtfwjpjwz 8,0>0 _!c K

} gdlvjwz :64 ko!c6

c pjvfavjwz 8,888=5= Xe,v} vxdfj`jf dwnebxz a` pexa}jvewjal =5?:888 I!ko

Ew ?66>,>?8?

Ufalg 3 efalg ) .wvw # webb5* ) @

}gdx x}axavdg pebtd 8,8885?=7 c=

K ! _

g x}axavdg pebtd 8,88= c

bebb x}axavdg pebtd 5?,4 _ ! c K

Uebb 3 ..webb5 # webb=* ) @* ! V }ebb

Umajb 3 emajb ) .webb= # w* ) @

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d w :4aF

b5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,5?:4 _!c K

b= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,0?40 _!c K

b .cj~wt}d wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,07:?75= _!c K

c5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,888=46 Xe,v

c= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88868= Xe,v

c .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,888=::= Xe,v

v5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd vt}`efd wdlvjal* 8,8505?4 L ! c

v= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd vt}`efd wdlvjal* 8,84:>=4 L ! cv .cj~wt}d vt}`efd wdlvjal* 8,84?47:> L ! c

m 8,8>808?4

ufalg 3 uebb 3 umajb

ufalg 3 efalg ) .wvw # webb5*

uebb 3 falvw ) .webb5 # webb=*

umajb 3 emajb ) .webb= # w*

Tlklal9

efalg

emajb

webb5

webb=

Wn}dd dutewjalv" `at} tlklal, Jwd}ewjal x}afdgt}d lddgdg,

Cejl ejc # gdwd}cjlewjal a` ndew d~fnelod vt}`efd @febf

Falgjwjal `a} ndew w}elv`d}

Ndew `bt~ `}ac ndewjlo vwdec wa ebb .xjxd*

Ndew ̀ bt~ wn}atonw ebb

Ndew ̀ bt~ ̀ }ac ebb wa majbjlo bjutjg

Xeod 57

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 15/349

]DF#cejl

5*, wvw 568aF @jbb tx wnd wembd ew dpd}z jwd}e

=*, Gwfalg # `}ac 5 ?aF Gwfalg umajb

6*, webb5 3 wvw # Gwfalg 5=6aF 5 >5?806,?

7*, Ew ?66>,>?8? = 4=4=04,>

4*, efalg

4>>8,:774 _!c=

K 6 6=:74>,?

0*,ufalg 75500,055 _!c=

7 5:07?7

?*, V}ebb 8,88874:5 c=K!_ 4 58>6?8,>

5 ! V}ebb =5?>,=7=4 _!c=

K 0 4687:,:0

>*, Gwebb 5>,>::886aF ? =56>=,47

:*, webb= 587,585aF

58*, Gwmajb :,588::0>aF

55*, emajb =?68,>605 _!c=K

5=*, umajb =7>46,665 _!c=

56*, ufalg 75500,055 _!c=

Gwfalg.w}td* jv gdwd}cjldg mz wnd emvfjvv pebtd ew wnd jlwd}vdfwjal xajlw .bad} `jot}d*

Gwfalg.w}td* 0,7aF

Elawnd} jwd}ewjal vwdx jwn Gwfalg.w}td*

5*, wvw 568aF

=*, Gwfalg.w}td* 0,7aF

6*, webb5 3 wvw # Gwfalg 5=6,0aF

7*, Ew ?66>,>?8?

4*, efalg 0857,5>=7 _!c=

K

FALW]AB9 u.falg*<u.majb*, Jwd}ewjal x}afdgt}d vwaxv

8

588888

=88888

688888

788888

488888

088888

?88888

>88888

:88888

5 = 6 7 4 0 ? > : 58 55 5=

ufalg

umajb

Gwfalg

Xeod 54

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 16/349

]DF#cejl

0*,ufalg 6>7:8,?0? _!c=

?*, V}ebb 8,88874:5 c=K!_

5 ! V}ebb =5?>,=7=4 _!c=

K

>*, Gwebb 5?,0?8405aF

:*, webb= 584,:=:77aF

58*, Gwmajb 58,:=:76:a

F

55*, emajb 6:6>,67= _!c=K

5=*, umajb 76876,>00 _!c=

56*, ufalg 6>7:8,?0? _!c6

5!}gdx5 3 4>88,707 5!}gdx= 3 4>88,707

g 3 8,88=

wvw 3 568 umajb 3 76876,>00Gwfalg3 0,7 bebb 3 5?,4

webb5 3 5=6,0

Gwebb 5?,0?80

webb= 584,:=:77

Gwep3 64

Gwmajb 58,:=:76:

w 3 :4

efalg 3 0857,5>=7 emajb 3 6:6>,67=

becjle} bezd}v `bajlo gale}gv

Kfebf 556?,68=> _!c=

K

@febf 78,:5>767 c=

@vwelge}g 4= c=

04 04

Gjeo}ec a` ndew w}elv`d} elg wdcxd}ewt}d o}egjdlw

FALW]AB9 @vwelge}g < @febf, Vtjwembd vwelge}g ndew d~fnelod} jv fna

Falgdlvd} Febftbewjal

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

 

?8w" aF

Xeod 50

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 17/349

]DF#cejl

5> 6>

Gwmjo 7?aF

Gwvcebb =?aF

Gwmjo ! Gwvcebb 5,?78?78?

Gwep 6?aF

wep= =>aF

Kwae}gv x}axavdg pebtd 488_!c

=K

@wae}gv 8,8>6>740 c=

g .jlwd}leb xjxd gjecdwd}* 8,8=5 c=

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wep= =>aF

}N=A ::0,7 ko!c6

cN=A 8,888>60 Xe,v

]d .ltcmd} mdwddl 5=888 elg 54888* x}axavdg pebtd 57888

l ! y.febf* .febftbewdg ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv* :4,47=:6

lx ltcmd} a` xevvdv 7

@ ndew d~fnelod vt}`efd :? c=

G jlwd}leb vndbb gjecdwd} 088 cc

l wtmd ltcmd} =80

b wtmd bdlown 0 c

VW wtmd vxefd vt}`efd xd} ald xevv 8,85> c=

VMW vt}`efd mdwddl wtmdv 8,874 c=

VAV vt}`efd a` `dlfd nabd 8,87 c=

lP wtmd }av .ebalo wnd pd}wjfeb bdlown ̀ a} na}jyalweb exe}ewtv* 57

n bdlown mdwddl ̀dlfdv 688 cc

l ! y ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv 45,4

]d x}apjgdg wnew l!y # vwelge}g =4:?=,>64

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wg 04aF

c5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,888660 Xe,v

Fnajfd a` vwelge}g ndew d~fnelod}

Ndew `bt~ `}ac vewt}ewdg a}oeljf vwdec wa ebb .xjxd*

04 04

5>

6>

8

58

=8

68

78

48

08

5 =@

Xeod 5?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 18/349

]DF#cejl

c= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88877= Xe,v

cg .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,88866?> Xe,v

b5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,5>: _!cK

b= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,044 _!cK

bg .cj~wt}d wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,5:7=>>5 _ !cK

Ew 5:=6,4865

Ufalg 3 efalg ) .wg # webb5* ) @

}gdx x}axavdg pebtd 8,8885?=7 c=

K ! _

g x}axavdg pebtd 8,88= c

bebb x}axavdg pebtd 5?,4 _ ! c K

Uebb 3 .webb5 # webb=* ) @ ) .5 ! V}ebb*

U= 3 e= ) .webb= # webb=* ) @

Ebb gewe # `a} ewd} # ew wdcxd}ewt}d wep= =>aF

f= 75>8 I!koK

c= 8,888>:4 Xe,v

b= 8,4:4 _!cK

]d =4:?=,>64

X}= 0,=>?406

ufalg 3 uebb 3 u=

ufalg 3 efalg ) .wG # webb5*

uebb 3 falvw ) .webb5 # webb=*

u= 3 e= ) .webb= # wep=*

Tlklal9

efalg

e=

webb5

webb=

Wn}dd dutewjalv" `at} tlklal, Jwd}ewjal x}afdgt}d lddgdg,

Cejl ejc # gdwd}cjlewjal a` ndew d~fnelod vt}`efd @febf

5*, wG 04aF

=*, Gwfalg # vwe}wjlo pebtd 5 7aF

6*, webb5 3 wG # Gwfalg 05aF

7*, Ew 5:=6,4865

4*, efalg 5??=,>7=: _!c=

K

0*,ufalg ?8:5,6?57 _!c=

Ndew ̀ bt~ wn}atonw ebb

Ndew ̀ bt~ ̀ }ac ebb wa faabjlo bjutjg .ewd}*

Falgjwjal `a} ndew w}elv`d}

Xeod 5>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 19/349

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 20/349

]DF#cejl

:4 64

6> 5>

Gwmjo 4?aF

Gwvcebb 5?aF

Gwmjo ! 

Gwvcebb

6,64=:75=

Gwep 66,8::77aF

wep= =>aF

wep5 05,8::77aF

Kwae}gv x}axavdg pebtd 5888 _!c=K

@wae}gv 7,87064=: c=

g .jlwd}leb xjxd gjecdwd}* 8,8=5 c

]d .ltcmd} mdwddl 5=888 elg 54888* x}axavdg pebtd 57888

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wep= =>aF

}N=A ::> ko!c6

cN=A 8,885 Xe,v

l ! y.febf* .febftbewdg ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv* 0,:8?:8??

Tvd wnjv mbafk jl fevd a` Vndbb elg Wtmd ndew d~fnelod} j,d, l!y.febf* < 56

lx ltcmd} a` xevvdv 5

@ ndew d~fnelod vt}`efd 7,4 c=

G jlwd}leb vndbb gjecdwd} =?6 cc

l xjxd ltcmd} 6?

b wtmd bdlown 5,4 cVW wtmd vxefd vt}`efd xd} ald xevv 8,856 c

=

VMW vt}`efd mdwddl wtmdv 8,855 c=

VAV vt}`efd a` `dlfd nabd 8,88: c=

lP wtmd }av .ebalo wnd pd}wjfeb bdlown ̀ a} na}jyalweb exe}ewtv* ?

n bdlown mdwddl ̀dlfdv =08 cc

l ! y ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv 6?

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

FALW]AB9 l ! y.febf* 2 56, Wtmtbe} Ndew D~fnelod} ctvw md fnavdl, X}dvv /Fw}b+

Fnajfd a` vwelge}g ndew d~fnelod}

:4

646>

5>

8

58

=8

68

78

4808

?8

>8

:8

588

5 =

w" aF

@

Xeod =8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 21/349

]DF#cejl

gxjxd vwelge}g x}axavdg pebtd 8,8=4 c

g jlwd}leb xjxd gjecdwd} x}axavdg pebtd 8,8=5 c

]d.vcebb* =054,8454

gd 8,87=:8>= c

8,850=77 c!v

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wep5 05,8::77aF

}5 ca}d pabewjbd facxaldlw gdlvjwz ?47,?7?> ko!c6

}= bdvv pabewjbd facxaldlw gdlvjwz :>=,6556 ko!c6

}A_

cj~wt}d gdlvjwz :0?,55==4 ko!c6

c5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88867? Xe,v

c= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88870= Xe,v

cA_ .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,888=>>: Xe,v

]d.be}od* =666,85:6

Tvd wnjv mbafk jl fevd a` Wtmtbe} ndew d~fnelod} j,d, l!y.febf* 2 56

g 8,87 c 8,87> c x}axavdg pebtd

G 8,8?= c 8,8> c x}axavdg pebtd

gd dutjpebdlw gjecdwd} 8,87 c

faabjlo ewd} `bt~ pdbafjwz 5,=?=7?:7 c!v

]d.vcebb* 48?:?,6?0

gd dutjpebdlw gjecdwd} 8,8=7 c

mawwac x}agtfw ̀ bt~ pdbafjwz 8,=47=8:6 c!v

]d # pebtd `a} vcebb vbjfd

]d # pebtd `a} be}od vbjfd

gjecdwd}v # x}axavdg

]d # pebtd `a} d~wd}leb xjxd vxefd

jlwd}leb d~wd}leb

]d # pebtd `a} jlwd}leb xjxd vxefd

Xeod =5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 22/349

]DF#cejl

Ebb gewe ew wdcxd}ewt}d wep5 05,8::77aF

}5 ca}d pabewjbd facxaldlw gdlvjwz ?47,?7?> ko!c6

}= bdvv pabewjbd facxaldlw gdlvjwz :>=,6556 ko!c6

}A_ cj~wt}d gdlvjwz :0?,55==4 ko!c

6

c5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88867? Xe,v

c= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88870= Xe,v

cA_ .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,88874> Xe,v

]d.be}od* 5=>>5,454

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wep5 05,8::77aF

f/ .ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* =0>8 I!koK

f// .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* 75>5 I!koK

f5 .cj~wt}d ndew fexefjwz* 758=,?05? I!koK

c/ .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88867? Xe,v

c// .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88870= Xe,v

c5 .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,88874> Xe,v

b/ .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,5: _!cK

b// .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,04= _!cK

b5 .cj~wt}d wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,0=?:5>? _!cK

X}5 =,::=>46>

U5 3 e5 ) .wep5 # webb5* ) @

}gdx x}axavdg pebtd 8,8885?=7 c=

K ! _

g x}axavdg pebtd 8,88= c

bebb x}axavdg pebtd 5?,4 _!cK

V}ebb 8,88874:5 c= K ! _

Uebb 3 .webb5 # webb=* ) @ ) .5 ! V}ebb*

Ebb gewe # `a} ewd} # ew wdcxd}ewt}d wep= =>

a

F

f= faabjlo bjutjg vxdfj`jf ndew fexefjwz 8,888>:4 I!koK

c= faabjlo bjutjg vxdfj`jf pjvfavjwz 75>8 Xe,v

b= faabjlo bjutjg wnd}ceb fagtfwjpjwz 8,4:4 _!cK

X}= 0,=>?406

U= 3 e= ) .webb= # wep=* ) @

Ndew ̀ bt~ ̀ }ac ebb wa faabjlo ewd}

Ndew ̀ bt~ ̀ a}c faabdg ̀ btjg wa ebb

Ndew ̀ bt~ wn}aton ebb

Xeod ==

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 23/349

]DF#cejl

u5 3 uebb 3 u=

u5 3 e5 ) .wep5 # webb5*

uebb 3 .5!  V}ebb* ) .webb5 # webb=*

u= 3 e= ) .webb= # wep=*

Tlklal9

e5

e=

webb5

webb=

Wn}dd dutewjalv" `at} tlklal, Jwd}ewjal x}afdgt}d lddgdg,

Cejl ejc # gdwd}cjlewjal a` ndew d~fnelod vt}`efd @febf

5*, wep5 05,8::77aF

=*, Gw5 5a

F

6*, webb5 08,8::77aF

7*, e5 1

Ebb gewe ew wdcxd}ewt}d webb5 08,8::77aF

f/ .ca}d pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* =0>8 I!koK

f// .bdvv pabewjbd facxaldlw vxdfj`jf ndew fexefjwz* 75>8 I!koK

f5ebb .cj~wt}d ndew fexefjwz* 7585,>56> I!koK

c/ .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88864: Xe,v

c// .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,8887>6 Xe,v

c5ebb .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,8887?>? Xe,v

b/ .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,5:5 _!cK

b// .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,045 _!cKb5ebb .cj~wt}d wnd}ceb falgtfwjpjwz* 8,0=?8==: _!cK

X}ebb5 6,5650406

Lt5 570,:588>

e5 6>76,07:= _!c=K

4*, u5 6>76,07:= _!c=

0*, V}ebb 8,88874:5 c=K!_

?*, Gwebb 5,?070?84aF

>*, webb= 4>,667??aF

:*,Gw= 68,667??aF

 

Lt!X}8"7

J` zat nep

FALW]AB9 ]d.be}od*<58888

Falgjwjal `a} ndew w}elv`d}

Xeod =6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 24/349

]DF#cejl

58*,e= 1

Ebb gewe ew wdcxd}ewt}d # webb= 4>,667??aF

febb= 75>8 I!koK

cebb= 8,8887:> Xe,vbebb= 8,04? _!cK

X}ebb= 6,50>785>

Lt= 5=0:,57?6

e= 5>>?>,400 _!c=K

55*, u= 4?=0?0,:7 _!c=

e5.bevw* .pebtd amwejldg mz bevw jwd}ewjal* 77=7 _!c=K

e=.bevw* .pebtd amwejldg mz bevw jwd}ewjal* 6677 _!c=K

Kfebf 5850,84?0 _!c=K

@A_

febf 6,:>=787: c=

568 568

54 ?4

Lt5 3

FALW]AB9 ]d.vcebb*<58888

J` zat nepd dldwd}dg gew

FALW]AB9 Waweb ltcmd} a` jwd}ewjalv 2 6, Xd}`a}c elawnd} jwd}ewjal, Jlf}devd pebtd a` GDBWE w5 # !vdfal

@ddg Ndewd} Febftbewjal

Wdcxd}ewt}d gjeo}ec

Lt!X}8"76

.X}!X}ebb*8"=

Tvd jl fevd a

568 568

 

?4

=8

78

08

>8

588

5=8

578w" aF

Xeod =7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 25/349

]DF#cejl

Gwmjo 554aF

Gwvcebb 44aF

Gwmjo ! Gwvcebb =,8:8:8:5

Gwep >5,76077?aF

wep= 7>,406446aF

Kwae}gv x}axavdg pebtd ==8 _!c=K

@wae}gv 56,6766:7 c=

]d .ltcmd} mdwddl 5=888 elg 54888* x}axavdg pebtd 56488

Ebb gewe # ew wdcxd}ewt}d wep= 7>,406446aF

c5 .ca}d pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,88864: Xe,v

c= .bdvv pabewjbd xt}d vtmvwelfd pjvfavjwz* 8,8887>6 Xe,v

c`  .cj~wt}d pjvfavjwz* 8,88878>? Xe,v

l ! y .ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv* 56,5=475:

 !Jw gadv law e``dfw wnd `t}wnd} febftbewja

lx ltcmd} a` xevvdv =

@ ndew d~fnelod vt}`efd 7,4 c=

G jlwd}leb vndbb gjecdwd} =?6 cc

l wtmd ltcmd} 6?

b wtmd bdlown 5,4 cVW wtmd vxefd vt}`efd xd} ald xevv 8,856 c

=

VMW vt}`efd mdwddl wtmdv 8,855 c=

VAV vt}`efd a` `dlfd nabd 8,88: c=

lP wtmd }av .ebalo wnd pd}wjfeb bdlown ̀ a} na}jyalweb exe}ewtv* ?

n bdlown mdwddl ̀dlfdv =08 cc

l ! y ltcmd} a` xjxdv xd} ald xevv 5>,4

P`  544,>=7=? c6,=7n

PG :6,7=7?:4 c6,=7n

P 0=,80:60? c6,=7n

Fnajfd a` vwelge}g ndew d~fnelod}

Welkv `a} Jljwjeb elg @jleb X}agtfwv

Wnd Dlg

FALW]AB9 l ! y < 56, Wnjv jv vewjv`efwa}z,

 

85 =@

Xeod =4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 26/349

]DF#cejl

kcab.pabewjbd facxaldlw*! kcab.cj~wt}d*

8,7=

8,:>

8,86

1

1

Xeod =0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 27/349

]DF#cejl

Xeod =?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 28/349

]DF#cejl

Z)

kcab!kcab

8,::

8,?0

8,5?

1

1

1

Xeod =>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 29/349

]DF#cejl

Gjeo}ec # bjutjg#pexa} dutjbjm}jtc

8,4

8,0

8,?

8,>

8,:

5

5,5

8,4

8,0

8,?

8,>

8,:

5

5,5

Z)

Xeod =:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 30/349

]DF#cejl

8

8,5

8,=

8,6

8,7

8

8,5

8,=

8,6

8,7

8 8,5 8,= 8,6 8,7 8,4 8,0 8,? 8,> 8,: 5 5,5

^

1

Xeod 68

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 31/349

]DF#cejl

? > # `ddgjlo : 58

8,?4587= 8,?>0077: 8,?8=6?0 8,?56?07

8,0=7?6? 8,0>0=05> 8,0:67>5 8,?8=40?>

8,66:005 8,6>4:::7 8,7=>>0=6 8,77=78?0

5? 5> 5: =8

8,>4=?0 8,>?7>>5? 8,>:47=>7 8,:56:>?=

8,>=46:5 8,>7?4065 8,>0:880? 8,>>:54>

8,07>=66 8,0>::8:0 8,?654585 8,??5?774

=? => # wax =: 68

8,:>>880 8,::=?=6: 8 8,?7:==45

8,:?>04: 8,:>7:4:: 8,4760:?: 8,0=5?:>=

8,:06=7: 8,:??7>67 8 8,66?7:8:

6? 6> 6: 78

8,??4>6: 8,?:?>0?6 8,>=8:5?7 8,>775787

8,?4778: 8,??6>?>6 8,?:7:45> 8,>50:>>6

8,4=78:6 8,440?=05 8,4:6=40= 8,06=?:0=

7? 7> 7: 48

8,:0657: 8,:?===:5 8,:?:?08: 8,:>4:0?:

8,:70?44 8,:4>50?= 8,:0?>75= 8,:?4:05:

8,>:=04> 8,:5?0==5 8,:6:8646 8,:4?5>04

4? 4> 4: 08

8,?=85>7 8,?64=:7: 8,?4=:407 8,??=:765

8,?8??77 8,?=88>? 8,?67>5=4 8,?45>:4

8,748==0 8,70:50:: 8,7:=6=>= 8,45::4?4

0? 0> 0: ?8

8,:====0 8,:6?4=5: 8,:48046= 8,:05??5

8,>:>606 8,:54:805 8,:657?=> 8,:748707

8,?:87>0 8,>=0>=45 8,>4:?756 8,>>>:7>:

?? # `ddgjlo ?> ?: >8

8,?>7>84 8,0:0:=0> 8,?8?85=5 8,?5:770:

8,0>=>>6 8,0>:5?70 8,0:?504> 8,?8?57??

8,6>675= 8,7==4==? 8,7676=?0 8,77:6=57

>? >> >: :8

8,>0=7>> 8,>>6::65 8,:86?5?6 8,:=56764

8,>6486 8,>40:04? 8,>??:587 8,>:?60>7

8,0005>7 8,?8?::4= 8,?7:54=5 8,?>>7487

:? # wax :> :: 588 # `ddgjlo

8,::8507 8 8,?7>=?55 8,?>7?6:?8,:>5465 8,475>84= 8,0=8=0=6 8,0>=?06?

8,:0:?=0 8 8,66064> 8,6>66=55

58? 58> 58: 558

8,?:68?: 8,>54:>5? 8,>6:=78= 8,>0=88?4

8,?0:4:6 8,?:86?46 8,>5==00> 8,>674480

8,47:74= 8,4>4=506 8,0=7=8:6 8,004=>75

 

Xeod 65

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 32/349

]DF#cejl

55? 55> 55: 5=8 # wax

8,:?876: 8,:?>=>84 8,:>7?48? 8,::8805=

8,:44>:0 8,:04:=77 8,:?764>0 8,:>56:67

8,:5=0=: 8,:67??74 8,:464:8= 8,:0:7545

5=? 5=> 5=: 568

8,?66:=0 8,?456?>0 8,??55>45 8,?:=>>=4

8,?5>:0 8,?667>66 8,?486?6? 8,?0:75?0

8,70?7== 8,7:8=5=> 8,45?7060 8,47:547>

56? 56> 56: 578

8,:606== 8,:7:068= 8,:08:8:> 8,:?86064

8,:5748? 8,:68=7=4 8,:76:>57 8,:44>880

8,>=6>:> 8,>4?55?5 8,>>00784 8,:5=75>>

57? 57> 57: 548

8,0:00== 8,?8006=4 8,?5>:>6? 8,?66>0>5

8,0>>:64 8,0:0>067 8,?80??66 8,?5>:55>

8,7==5?5 8,766>??? 8,77>?47 8,70?67?>

  1

Xeod 6=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 33/349

]DF#cejl

cab,ÿ,

 

Gjeo}ec # majbjlo elg falgdlvewjal ft}pdv

88

58

=8

68

78

48

08

?8

>8

:8

588

558

8 8,5 8,= 8,6 8,7 8,4 8,0 8,? 8,> 8,: 5 5,5

w

^" Z

1

Xeod 66

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 34/349

]DF#cejl

nd wzxd a` wnd xbewd

Xeod 67

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 35/349

]DF#cejl

ewd} 6>aF

vwdec

04aF bjutjg

04aF

ewd} 5>aF

vwdec :4aF

ewd} vwdec

568a

F ewd} bjutjg568

aF

bjutjg :4aF

1

Xeod 64

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 36/349

]DF#cejl

Xeod 60

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 37/349

]DF#cejl

Xeod 6?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 38/349

]DF#cejl

.`a}fdg cawjal*

.tle``dfwdg falpdfwjal*

.gale}g `bt~*

.celgewa}z dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.celgewa}z dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

1

Xeod 6>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 39/349

]DF#cejl

Xeod 6:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 40/349

]DF#cejl

wjal vwdx 9

ufalg

:404

508>?,?

=5>84,6=

=?840,5:

65:>4,=

600?=,87

75500,05

56

Xeod 78

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 41/349

]DF#cejl

vdl

1

Xeod 75

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 42/349

]DF#cejl

.celgewa}z dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.celgewa}z dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

.axwjaleb dlw}z*

}dfaccdlgembd9 l!y 2 l!y.febf*

Xeod 7=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 43/349

]DF#cejl

Xeod 76

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 44/349

]DF#cejl

= 8,4

6 ?

7 5=,4

4 5?,=

0 =5? =7,4

> =?,>

: 68,?

:,> 6=,>

vdl,

8

=

7

0

>

58

5=

57

50

5>

=8

==

=7

=0

=>

68

6=

67

60

= 6 7 4 0 ? > : 58

Lt

###################X}8"76.X}!X}ebb*

8"=4

]d,58#6

.C*

1

Xeod 77

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 45/349

]DF#cejl

.celgewa}z dlw}z*

.celgewa}z dlw}z*

.celgewa}z dlw}z*

W/

Xeod 74

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 46/349

]DF#cejl

Xeod 70

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 47/349

]DF#cejl

Xeod 7?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 48/349

]DF#cejl

8

vd jl fevd a` ]d2588886.X}!X}ebb*

8"=43 C3

Lt5 3

dlwd}dg gewe `a} C x}dvv /Fw}b+A/

8

=

7

0

>

58

5=

57

50

5>

=8

==

=7

=0

=>

68

6=

67

60

= 6 7 4 0 ? > : 58

Lt

###################

X}8"76.X}!X}ebb*8"=4

]d,58#6

.C*

Xeod 7>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 49/349

]DF#cejl

8

e `a} C x}dvv /Fw}b+C/

vwdx! # jwn 5,

 

3 C3

]d258888

,  

8

=

7

0

>

58

5=

57

50

5>=8

==

=7

=0

=>

68

6=

67

60

= 6 7 4 0 ? > : 58

Lt

###################

X}8"76.X}!X}ebb*8"=4

]d,58#6

.C*

1

Xeod 7:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 50/349

]DF#cejl

lv! 

1

Xeod 48

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 51/349

]DF#cejl

Xeod 45

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 52/349

]DF#cejl

Xeod 4=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 53/349

]DF#cejl

Xeod 46

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 54/349

]DF#cejl

Xeod 47

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 55/349

]DF#cejl

Xeod 44

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 56/349

]DF#cejl

Xeod 40

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 57/349

]DF#cejl

Xeod 4?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 58/349

]DF#cejl

Xeod 4>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 59/349

]DF#cejl

Xeod 4:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 60/349

]DF#cejl

Xeod 08

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 61/349

]DF#cejl

Xeod 05

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 62/349

]DF#cejl

Xeod 0=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 63/349

]DF#cejl

Xeod 06

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 64/349

]DF#cejl

Xeod 07

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 65/349

]DF#cejl

Xeod 04

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 66/349

]DF#cejl

Xeod 00

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 67/349

]DF#cejl

Xeod 0?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 68/349

]DF#cejl

Xeod 0>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 69/349

]DF#cejl

Xeod 0:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 70/349

]DF#cejl

Xeod ?8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 71/349

]DF#cejl

Xeod ?5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 72/349

]DF#cejl

Xeod ?=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 73/349

]DF#cejl

Xeod ?6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 74/349

]DF#cejl

Xeod ?7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 75/349

]DF#cejl

Xeod ?4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 76/349

]DF#cejl

Xeod ?0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 77/349

]DF#cejl

Xeod ??

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 78/349

]DF#cejl

Xeod ?>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 79/349

]DF#cejl

Xeod ?:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 80/349

]DF#cejl

Xeod >8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 81/349

]DF#cejl

Xeod >5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 82/349

]DF#cejl

Xeod >=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 83/349

]DF#cejl

Xeod >6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 84/349

]DF#cejl

Xeod >7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 85/349

]DF#cejl

Xeod >4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 86/349

]DF#cejl

Xeod >0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 87/349

]DF#cejl

Xeod >?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 88/349

]DF#cejl

Xeod >>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 89/349

]DF#cejl

Xeod >:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 90/349

]DF#cejl

Xeod :8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 91/349

Jlwd}xabewjal

Dlwd}

vcebbd} pebtd .jlgdxdlgdlw pe}jembd* 3 78

njond} pebtd .jlgdxdlgdlw pe}jembd* 3 08

`tlfwjaleb pebtd fa}}dvxalgjlo wa vcebbd} jlgdxdlgdlw pe}jembd pebtd 3 =8,:

`tlfwjaleb pebtd fa}}dvxalgjlo wa njond} jlgdxdlgdlw pe}jembd pebtd 3 5:,6

3 7?

=8QQQ

5,0

?QQQ

^

G 8,40

=8,67

Wnd jlwd}xabewjal x}afdgt}d jv tvdg pd}z a`wdl ndl d a}k jwn gjvf}dwd gewe elg vde}fn ̀ a} e pebtd

bafewdg mdwddl wa awnd} pebtdv,

E vjcxbd d~ecxbd jv dlfbavdg9

Wnd wembd x}dvdlwv wnd vt}`efd wdlvjal a` 588 $ cdwnelab ew gj``d}dlw wdcxd}ewt}d pebtdv,

Nd}d WDCXD]EWT]D jv wnd jlgdxdlgdlw pe}jembd elg VT]@EFD WDLVJAL jv wnd `tlfwjaleb }dvtbw,

8 =8 78 08 >8

FN6AN =7,4 ==,0 =8,: 5:,6 5?,0 v,58 " L!c # vt}`efd wdlvjal

]dvtbw

Jlwd}xabewjal

aF # wdcxd}ewt}d

Xeod :5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 92/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 93/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 94/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 95/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 96/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 97/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 98/349

Jlwd}xabewjal

Xeod :>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 99/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ::

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 100/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 588

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 101/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 585

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 102/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 58=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 103/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 586

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 104/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 587

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 105/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 584

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 106/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 580

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 107/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 58?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 108/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 58>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 109/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 58:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 110/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 558

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 111/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 555

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 112/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 55=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 113/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 556

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 114/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 557

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 115/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 554

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 116/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 550

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 117/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 55?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 118/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 55>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 119/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 55:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 120/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 121/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 122/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5==

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 123/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 124/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 125/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 126/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 127/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 128/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 129/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5=:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 130/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 568

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 131/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 565

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 132/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 56=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 133/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 566

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 134/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 567

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 135/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 564

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 136/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 560

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 137/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 56?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 138/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 56>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 139/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 56:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 140/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 578

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 141/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 575

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 142/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 57=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 143/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 576

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 144/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 577

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 145/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 574

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 146/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 570

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 147/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 57?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 148/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 57>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 149/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 57:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 150/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 548

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 151/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 545

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 152/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 54=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 153/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 546

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 154/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 547

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 155/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 544

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 156/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 540

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 157/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 54?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 158/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 54>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 159/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 54:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 160/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 508

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 161/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 505

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 162/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 50=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 163/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 506

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 164/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 507

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 165/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 504

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 166/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 500

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 167/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 50?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 168/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 50>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 169/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 50:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 170/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 171/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 172/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 173/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 174/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 175/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 176/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 177/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5??

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 178/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 179/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5?:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 180/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 181/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 182/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 183/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 184/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 185/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 186/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 187/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 188/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 189/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5>:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 190/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 191/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 192/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 193/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 194/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 195/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 196/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 197/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 198/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5:>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 199/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 5::

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 200/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =88

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 201/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =85

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 202/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =8=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 203/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =86

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 204/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =87

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 205/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =84

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 206/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =80

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 207/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =8?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 208/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =8>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 209/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =8:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 210/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =58

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 211/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =55

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 212/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =5=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 213/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =56

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 214/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =57

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 215/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =54

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 216/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =50

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 217/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =5?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 218/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =5>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 219/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =5:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 220/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 221/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 222/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ===

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 223/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 224/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 225/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 226/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 227/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 228/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 229/349

Jlwd}xabewjal

Xeod ==:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 230/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =68

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 231/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =65

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 232/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =6=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 233/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =66

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 234/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =67

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 235/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =64

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 236/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =60

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 237/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =6?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 238/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =6>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 239/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =6:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 240/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =78

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 241/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =75

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 242/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =7=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 243/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =76

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 244/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =77

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 245/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =74

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 246/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =70

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 247/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =7?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 248/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =7>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 249/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =7:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 250/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =48

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 251/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =45

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 252/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =4=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 253/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =46

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 254/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =47

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 255/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =44

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 256/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =40

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 257/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =4?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 258/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =4>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 259/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =4:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 260/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =08

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 261/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =05

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 262/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =0=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 263/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =06

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 264/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =07

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 265/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =04

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 266/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =00

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 267/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =0?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 268/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =0>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 269/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =0:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 270/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 271/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 272/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 273/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 274/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 275/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 276/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 277/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =??

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 278/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 279/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =?:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 280/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 281/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 282/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 283/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 284/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 285/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 286/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 287/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 288/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 289/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =>:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 290/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 291/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 292/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 293/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 294/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 295/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 296/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 297/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 298/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =:>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 299/349

Jlwd}xabewjal

Xeod =::

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 300/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 688

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 301/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 685

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 302/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 68=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 303/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 686

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 304/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 687

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 305/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 684

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 306/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 680

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 307/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 68?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 308/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 68>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 309/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 68:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 310/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 658

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 311/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 655

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 312/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 65=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 313/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 656

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 314/349

Jlwd}xabewjal

Xeod 657

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 315/349

MevjfJl`a}cewjal

Vfndcd a` wnd cej

Odld}eb jl`a}cewjal

]dfwj`jfewjal dutjxcdlw febftbewa} jv el D~fdb vx}degvnddw wdcxbewd va`we}dnjfn febftbewdv elg vjydv }dfwj`jfewjal dutjxcdlwv `a} mjle}z cj~wt}dvdxe}ewjalv,Wnjv jlftgdv9

5, ]dfwj`jfewjal fabtcl=, Ndew elg cevv mebelfd a` wnd jlvwebbewjal6, @ddg ndewd}7, ]dmajbd}4, Wax x}agtfw falgdlvd}0, Mawwac x}agtfw faabd}?, Pabtcdv a` }dvd}paj}v `a} wnd jljwjeb elg wnd `jleb x}agtfwv

Wnd x}ao}ec jv vw}tfwt}dg jl e baojfeb vtffdvvjal a` vwdxv,Ew fd}wejl xajlwv jl`a}cewjal elg d~xbelewa}z lawdv ematw wnd ft}}dlw axd}ewjalfel md amwejldg mz x}dvvjlo wnd mtwwalv,

Wnd febftbewjalv }d`d} wa cevv elg ndew w}elv`d}" gj``d}dlw xe}ecdwd}v a` wnd`bt~dv jl wnd bjvwdg emapd facxaldlwv ev dbb ev wnd ltcmd} a` wnd xbewdv jl wndfabtcl, Wnjv ltcmd} jv gdwd}cjldg mz cdelv a` wnd Xbewd mz Xbewd cdwnag # elelebzwjfeb exx}aefn,

Ew fd}wejl xajlwv wnd -Jlwd}xabewjal- mtwwalv e}d jlfbtgdg, X}dvvjlo wndc jbbaxdl elawnd} vx}degvnddw nd}d wnd jlwd}xabewjal x}afdgt}d fel md xd}`a}cdgdevjbz elg utjfkbz, Jlwd}xabewjal jv tvdg ndl axd}ewjalv jwn wembd .gjvf}dwd*gewe nepd wa md gald, @a} d~ecxbd j` d nepd wa `tlfwjaleb pebtdv njfnfa}}dvxalg wa elawnd} wa pebtdv a` wnd jlgdxdlgdlw pe}jmbd elg d vde}fn `a} e`tlfwjaleb pebtd bafewdg mdwddl wnd klal wa `tlfwjaleb pebtdv wndljlwd}xabewjal jv tvdg wa febftbewd wnd tlklal,

Wn}dd wzxdv a` fdbbv e}d tvdg,

Wnd }dg#faba}dg fdbbv e}d fdbbv `a} gewe dlw}z, Ebb ldfdvve}z jl`a}cewjal `a}vtffdvv`tb febftbewjalv ctvw md dlwd}dg jl wndvd fdbbv,Wnd o}ddl#faba}dg fdbbv e}d fdbbv `a} }dvtbw atwxtw,Wnd njwd#faba}dg fdbbv .ma}gd} fdbbv* e}d jl`a}cewjal aldv, Wndz djwnd} falwejljl`a}cewjal ematw }dvtbwv `}ac x}dpjatv febftbewjalv a} vacd gewe `a}vwelge}gjydg dbdcdlwv tvdg cavw `}dutdlwbz, Jl wnd bevw fevd wnd gewe fel mdfnelodg,

##############################################_e}ljlo######################################################Wnjv x}ao}ec gadv law axd}ewd jwn gewemevdv falfd}ljlo xnzvjfeb elgfndcjfeb x}axd}wjdv a` fndcjfeb facxatlgv a} xe}wjftbe} vwelge}g dbdcdlwv vawnd ldfdvve}z jl`a}cewjal ctvw md amwejldg mz d~wd}leb vat}fdv" `a} d~ecxbd"

fndcjfeb dlojldd}jlo nelgmaakv,################################################################################################################

Gdpdbaxdg mz Mazel Za}gelap @a} falwefwv9

ma a a emp,m

1

Xeod 654

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 316/349

MevjfJl`a}cewjal

,mamzza}Hzenaa,fac

Wdb,9 +64: >>> 57: =0=

Xeod 650

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 317/349

MevjfJl`a}cewjal

`bt~dv jl e }dfwj`jfewjal fabtcl

Xeod 65?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 318/349

Dutewjalv

Cevv mebelfd

C5" C= # Cabdftbd djonwv a` wnd xt}d facxatlgv

C5 3 Cca}dpabewjbd

C= 3 Cbdvvpabewjbd

C` 3 ^` )C5 + .5#^` *)C=

Cg 3 ^g)C5+.5#^g*)C=

C 3^)C5+.5#^*)C=

Cevv falfdlw}ewjal ̂ ` .#*3.C5 !C` *)^` 

Cevv falfdlw}ewjal ̂ g.#*3.C5 !Cg*)^g

Cevv falfdlw}ewjal ̂ .#*3.C5 !C*)^

[O.#*S 3 ko!v

Apd}ebb cevv mebelfd9

O` .#* 3 Og.#* + O.#*

O` .#*)^` .#* 3 Og.#*)^g.#* + O.#*)^.#* # jl }dbewjal wa ca}d pabewjbd vtmvwelfd

Cabd ̀ bt~dv9O` 3 O` .#* ! C` 

Og3 Og.#* ! Cg

O 3 O.#* ! C

Bjutjg#pexa} dutjbjm}jtc

Gewe fel md amwejldg `}ac gj``d}dlw fndcjfeb dlojldd}v nelgmaakv

mtw wnd wembd a` wzxd Kaoel" @}jdgcel" Ke`e}ap e}d x}dwwz nelgz

^ Z) w"aF X ccNo

Gdlvjwz elg pabtcd d~xdlvdv a` cejl `bt~dv

5! }.`"g"* 3 [^.#*.`"g"* ! }5S + [5#^.#*.`"g"*S! }=S

P` 3 O` .#*! }` 

Pg 3 Og.#*! }g

P 3 O.#*! }

Xe}ecdwd}v a` bjutjg elg vwdec `bt~dv

]d`bt~ xe}ecdwd}v

O] 3 ] ) Og

Xeod 65>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 319/349

Dutewjalv

O].#* 3 O] ) Cg

P] 3 O].#* ! }g

Vwdec bdepjlo wnd fabtcl

Op 3 Og ).]+5*

Op.#* 3 Op ) Cg

Pp 3 Pa ) Op ) .Wa +wpg* ! Wa

Pa 3 ==,7 c6 !kcab jgdeb oev cabe} pabtcd

Wa 3 =?6 K

Bjutjg `bt~ md`a}d }dmajbd}

O~ 3 Op

O~.#* 3 O~ ) C

P~ 3 O~.#* ! }

Bjutjg `bt~ e`wd} }dmajbd}

Opt 3 O~ 3 Op

Ppt 3 Pa ) Opt ) .Wa + wpt* ! Wa

Xe}ecdwd}v `a} }dfwj`jfewjal elg vw}jxjlo xe}w a` wnd fabtcl

Epd}eod falfdlw}ewjal a` bjutjg xnevd `a} }dfwj`jfewjal xe}w

^n

3 .^g + ^` * ! =

Epd}eod falfdlw}ewjal a` bjutjg xnevd `a} vw}jxjlo xe}w

^b3 .^` + ^* ! =

Epd}eod wdcxd}ewt}d a` bjutjg xnevd `a} }dfwj`jfewjal xe}w wbb

Epd}eod wdcxd}ewt}d a` bjutjg xnevd `a} `a} vw}jxjlo xe}w wbn

Epd}eod falfdlw}ewjal a` vwdec xnevd `a} `a} }dfwj`jfewjal xe}wZ

n3 .] ! .] + 5** ) ̂ n + ̂ g ! .] + 5* cab xe}wv

Epd}eod falfdlw}ewjal a` vwdec xnevd `a} `a} vw}jxjlo xe}w

Zb3 ..] + @*!.] +5** ) ^

b# ..@ # 5*!.] +5** ) ̂ cab xe}wv

@ 3. ^g # ^*!.^` # ^*

Cab djonw a` bjutjg `bt~dv

Cbn

3 ^n)C5 + .5#^

n*)C= .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

Cbb3 ^

b)C5 + .5#^

b*)C= .`a} vw}jxjlo xe}w*

Cevv falfdlw}ewjal jl bjutjg `bt~dv

^n.#* 3 .C5!Cb

n* ) ^

n.`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

^b.#* 3 .C5!Cbb* ) ^b .`a} vw}jxjlo xe}w*

Bjutjg xnevd gdlvjwjdv

5 ! }bn

3. ^n.#* ! }5* + .5 # ^

n.#** ! }=

= ! }bb3. ^

b.#* ! }5* + .5 # ^

b.#** ! }=

Cab djonw a` vwdec `bt~dv

Cpn

3 Zn

) C5 + .5 # Zn* ) C= .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

Xeod 65:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 320/349

Dutewjalv

Cpb3 Z

b) C5 + .5 # Z

b* ) C= .`a} vw}jxjlo xe}w*

Vwdec xnevd gdlvjwjdv

}pn

3 .Cpn !Pa* ) Wa ! .Wa + wp

n* .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

}pb3 .Cp

b !Pa* ) Wa ! .Wa + wp

b* .`a} vw}jxjlo xe}w*

Gzlecjf pjvfavjwz a` bjutjg `bt~dv

bo cbn

3 ^n

) bo c5 + .5 + ^n* ) bo c= .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

bo cbb3 ^

b) bo c5 + .5 + ^

b* ) bo c= .`a} vw}jxjlo xe}w*

Vwdec pdbafjwz

_pn

3 F ) VU]W.}bn

! }pn*

_pb3 F ) VU]W.}b

b! }p

b*

@ba }ewdv a` vwdecv

Ppn

3 Pa ) Op ) .Wa + wpn* ! Wa

Ppb3 Pa ) Op ) .Wa + wp

b* ! Wa

Fabtcl gjecdwd}v

Gfn

3 .Ppn

! .8,?>4 ) _pn**\

8,4 .}dfwj`jfewjal xe}w*

Gfb3 .Pp

b! .8,?>4 ) _p

b**\

8,4.vw}jxjlo xe}w*

Fabtcl ndjonw

N 3 .l # 5* ) n + n5 + n= + n6

n # xbewd vxefjlo .gjvwelfd mdwddl wa xbewdv*; n5 # gjvwelfd mdwddl fabtcl mawwac elg mawwac xbewd;

n= # gjvwelfd mdwddl wnd vw}jxjlo elg }dfwj`jfewjal xe}wv; n6 # gjvwelfd mdwddl wnd wax a` wnd fabtcl elg wnd wax x

Ndew Mebelfd

Falgdlvd} # ndew mebelfd

}g 3 ^g.#* ) }5 + .5 # ^g.#** ) }= gjvwjbbewd vxdfj`jf dlwnebxz a` pexa}jvewjal" kI!kcab

Ug 3 Og.#* ) . ] + 5* ) }g ldfdvve}z ndew utelwjwz" k_ a} _

]dmajbd} # ndew mebelfd

fg 3 ^g.#* ) f5 + .5 # ^g.#** ) f= vxdfj`jf ndew fexefjwz

f 3 ^.#* ) f5 + .5 # ^.#** ) f= vxdfj`jf ndew fexefjwz

f` 3 ^` .#* ) f5 + .5 # ^` .#** ) f= vxdfj`jf ndew fexefjwz

Xeod 6=8

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 321/349

Dutewjalv

Uk 3 5,86 ) .Ug + Og.#* ) fg ) wg + O.#* ) f ) w # O` .#* ) f` ) w` *

Ovwk ,.#* 3 Uk ! .}vw ) .5 #i** ndewjlo vwdec d~xelvd `a} }dmajbd}

i 3 4 $ a} 8"84

Mawwac x}agtfw faabd}

Gwmjo 3 w # w`jlebN=A

Gwvcebb 3 w/ # w8N=A

Gwep 3 .Gwmjo#Gwvcebb*!="6,bo.Gwmjo ! Gwvcebb* j` .Gwmjo ! Gwvcebb* < =

Gwep 3 .Gwmjo+Gwvcebb*!= j` .Gwmjo ! Gwvcebb* 23 =

GwepN=8 3 .w`jlebN=A + w8N=A*!=

wep 3 wep + GwepN=8

f 3 f5 ) ^.#* + .5 # ^.#** ) f=

U 3 O.#* ) f ) .w # w/*

Wax x}agtfw faabd}UG 3 Og.#* ) fG ) .wg # w/*

fG 3 f5 ) ^g.#* + .5 # ^g.#** ) f=

@ddg ndewd}

Ovw` .#* 3 O` .#* ) f` ) .w` # w`/* ! .}vw ) .5 # i**

f` 3 f5 ) ^` .#* + .5 # ^` .#** ) f=

U` 3 O` .#* ) f` ) .w` # w`/*

Apd}ebb vwdec d~xdlvd

Ovw.#* 3 Ovwk .#* + Ovw

` .#* vw # jlgd~ `a} vewt}ewdg ewd} vwdec

Faabjlo ewd} d~xdlvd `a} falgdlvewd

PN=AG

3 Ug ! .fN=A ) .w`jlebN=A # w8N=A* ) }N=A*

Faabjlo ewd} d~xdlvd `a} gjvwjbbewd

PN=AAG

3 UG ! .fN=A ) .w`jlebN=A # w8N=A* ) }N=A*

Faabjlo ewd} d~xdlvd `a} mawwac x}agtfw

PN=AAK

3 U_ ! .fN=A ) .w`jlebN=A # w8N=A* ) }N=A*

Atwbdw!Jlbdw gjecdwd}v

g 3 ..P ! .8,?>4 ) _**8"4

P # pabtcd d~xdlvd c6 !v

_ # ̀ba vxddg c!v

]dmajbd} febftbewjal

@wae}gv 3 Uk ! .Gwep ) Kwae}gv*

Gwep 3 wvw # w

Kwae}gv exx}a~jcewdbz d~xdfwdg pebtd

ew wdcxd}ewt}d

ew wdcxd}ewt}d

Mawn `btjgv fnelod wndj} eo}doewd vwewdv, Wnndewjlo pexa} ojpdv }jvd wa majbjlo a` wnd bjutjwnd xjxdv elg falwjltatvbz falgdlvdv al wn

Xeod 6=5

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 322/349

Dutewjalv

Ndew `bt~ `}ac ndewjlo vwdec wa ebb .xjxd*

Ufalg 3 efalg ) .wvw # webb5* ) @

Ufalg !@ 3 ufalg 3 efalg ) .wvw # webb5*

.wvw # webb5* 3 Gwfalg

efalg 3 =,87 ) .Ew ! ..N ) Gwfalg*5!7

*

Ew 3 ..b6

)}= ) }* ! c*

5!7

Ndew `bt~ wn}aton ebb

Uebb 3 ..webb5 # webb=* ) @* ! V }ebb

Uebb ! @ 3 ....webb5 # webb=* ) @* ! V }ebb* ! @* 3 uebb

Gwebb 3 webb5 # webb=

V }ebb 3 .g ! bebb* + }gdxavjw5 + }gdxavjw=

}gdx5 3 }gdx= 3 5!4>88 c K!_

g 3 =~58#6

c .ebb wnjfkldvv*

Ndew `bt~ `}ac ebb wa majbjlo bjutjg

Umajb 3 emajb ) .webb= # w* ) @

Umajb ! @ 3 umajb 3 emajb ) Gwmajb

Gwmajb 3 webb= # w

emajb 3 .m6

) b=

) } ) Gwmajb=* ! .c ) v ) W*

b 3 b5 ) ^.#* + .5 # ^.#** )b=

boc 3 ^.#* ) boc5 + .5 # ^.#** ) boc=

v 3 v5 ) ^.#* + .5 # ^.#** )v=

m 3 8,8?4 ) .5 + 58 )..} ! }p* # 5*#8,000?

*

Kfebf 3 5 ! ..5!  efalg.bevw jwd}ewjal** + V}ebb + .5! emajb.bevw jwd}ewjal***

@febf 3 Uk ! .Gwep ) Kfebf*

Falgdlvd} febftbewjal

wep= # epd}eod wdcxd}ewt}d a` wnd ndewdg `btjg # ewd}

@a} awnd} wdcxd}ewt}d febftbewjal vdd Mawwac x}agtfw faabd} vdfwjal

@wae}gv 3 Ug ! .Kwae}gv ) Gwep*

l ! y.febf* 3 .7 ) PN=A

G

) }N=A* ! .x ) g ) ]d ) cN=A* .febftbewdg*

]d 3 .7 ) PN=AG

) }N=A* ! .x ) g ) .l!y* ) cN=A* 3

Ndew `bt~ `}ac vewt}ewdg a}oeljf vwdec wa ebb .xjxd*

Ufalg 3 efalg ) .wg # webb5* ) @

wg # webb5 3 Gwfalg

ufalg 3 Ufalg ! @ 3 efalg ) .wg # webb5*

,mawwac x}agtfw* }jvdv ebalo wnd ndjonw a` wndev e pexa} cj~wt}d" bdepdv wnd }dmajbd} elg dwnd fabtcl mdldиwn wnd mawwac xbewd a` wndvw}jxjlo xe}w a` wnd fabtcl, Wnjv pexa} jv `a}wnd jlwd}leb xjxd vxefd,

Wnd vewt}ewdg a}oeljf pefnelodv jwv eo}doewd vwew`btjg njfn bdepdv wnd waxfabtcl elg facxbdwdbz fjl wnd d~wd}leb xjxd vxefndew wa wnd faabjlo ewd},vdfalg `btjg .faabjlo ewwnd jlwd}leb xjxd vxefd,

Xeod 6==

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 323/349

Dutewjalv

efalg 3 .=,87 ) Ew* ! .n ) Gwfalg*5!7

.n 3 wtmd bdlown"

Ew 3 ..b6

)}=

) }* ! c*5!7

bocG 3 boc5)^g + boc= ) .5#^g*

bG 3  b5)^g.#* + b= ) .5#^g.#**

Ndew `bt~ wn}aton ebb

Uebb 3 .webb5 # webb=* ) @ ) .5 ! V}ebb*Uebb ! @ 3 uebb 3 .webb5 # webb=* ) .5 ! V}ebb*

webb5 # webb= 3 Gwebb

V }ebb 3 .g ! bebb* + }gdxavjwjal5 + }gdxavjwjal=

Ndew `bt~ `}ac ebb wa faabjlo bjutjg .ewd}*

U= 3 e= ) .webb= # webb=* ) @

U= ! @ 3 e= ) .webb= # webb=* 3 e= ) Gw=

Gw= 3 .webb= # webb=*

Lt= 3 8,8=5 ) dB ) .]d8,>

* ) .X}=8,76

* ) .X}= !Xebb=*8,=4

j` ]d < 58888

X}= 3 .f= ) c=* ! b=

webb5 3 wG # Gwfalg

Kfebf 3 5 ! ..5!  efalg.bevw jwd}ewjal** + V}ebb + .5! e=.bevw jwd}ewjal***@febf 3 Ug ! .Gwep ) Kfebf*

Mawwac x}agtfw faabd} febftbewjal

Gwmjo 3 w # w`jlebN=A

Gwvcebb 3 w/ # w8N=A

wep5 3 wep= + Gwep

@wae}gv 3 U ! .Kwae}gv ) Gwep*

l ! y 3 .7 ) PN=Aa

) }N=A* ! .x ) g ) ]d ) cN=A*

@a} wtmtbe} ndew d~fnelod}

g 3 7>~7 cc .}dfaccdlgembd pebtd `a} vwelge}g jlwd}leb gjecdwd}*

G 3 >8~7 cc .}dfaccdlgembd pebtd `a} vwelge}g d~wd}leb gjecdwd}*

Vcebb vbjfd

3 PN=Aa

! 8,?>4 ) g=

]d.vcebb* 3 . ) gd ) }N=A* ! cN=A

gd 3 g

Be}od vbjfd

gd 3 G # g

3 P ! .8,?>4 ) .G=

# g=**

]d.be}od* 3 . ) gd ) }a* ! ca

5! }A_ 3 [^.#*_ ! }5S + [5#^.#*_S! }=S

bo cA_ 3 ^ ) bo c5 + .5 + ^_* ) bo c=

Lt5 3 8,8=5 ) dB ) .]d8,>

* ) .X}58,76

* ) .X}5 !Xebb5*8,=4

X}5 3 .f5 ) c5* ! b5 ew wdcxd}ewt}d webb5

U5 3 e5 ) .wep5 # webb5* ) @

U5 ! @ 3 e5 ) .wep5 # webb5*

La fnelodv a`eo}doewd vwewd`btjgv e}d cegmawwac x}agtfwnd d~wd}leb xj

Xeod 6=6

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 324/349

Dutewjalv

Gw5 3 .wep5 # webb5*

f5 3 f/ ) ̂.#* + .5 # ^.#** ) f//

bo c5 3 ^ ) bo c/+ .5 + ^_* ) bo c//

b5 3 b/ ) ^.#* + b// ) .5 # ^.#**

X}ebb5

3 .febb5

) cebb5

* ! bebb5

; ew wdcxd}ewt}d webb5

e5 3 .Lt5 ) b5* ! g

Ndew `bt~ wn}aton ebb

Uebb 3 .webb5 # webb=* ) @ ) .5 ! V}ebb*

Uebb ! @ 3 uebb 3 .webb5 # webb=* ) .5 ! V}ebb*

webb5 # webb= 3 Gwebb

V }ebb 3 .g !  bebb* + }gdxavjwjal5 + }gdxavjwjal=

]d.vcebb* 3 .PN=Aa

,}N=A*!.8,?>4,gd,cN=A,.l!y*vwelge}g

gd 3.G=

# .l!y*vwelge}g,g=* ! .G + .l!y*vwelge}g,g

3 P ! .8,?>4,.G=

# .l!y*vwelge}g,g=**

]d.be}od* 3 . ) gd )}

a* ! c

a5 ! }a 3 ^.#* ! }5 + .5 # ^.#** ! }=

bo ca 3 ^ ) bo c5 + .5 + ^* ) bo c=

Ndew `bt~ `}ac ebb wa faabjlo `btjg

U= 3 e= ) .webb= # wep=* ) @

U= ! @ 3 e= ) .webb= # wep=* 3 u=

Gw= 3 .webb= # wep=*

u= 3e= ) Gw=

Lt= 3 8,8=5 ) dB ) .]d8,>

* ) .X}=8,76

* ) .X}= !Xebb=*8,=4

X}= 3 .f= ) c=* ! b= ew wdcxd}ewt}d wep=

X}ebb= 3 .febb= ) cebb=* ! bebb= ; ew wdcxd}ewt}d webb=

e= 3 .Lt= ) b=* ! g

f5ebb 3 f/ ) ^.#* + f// ) .5 # ^.#**

bo c5ebb3 boc/)^ + boc// ) .5#^*

b5ebb 3 b/)^.#* + b// ) .5#^.#**

Kfebf 3 5 ! ..5 !  e5* + V}ebb + .5 ! e=*

@a

3 U ! .Kfebf ) Gwep*

l 3 @a

!. x ) g ) B* ltcmd} a` dbdcdlwv

@ddg ndewd} febftbewjal

@wae}gv 3 U` .#* ! .Kwae}gv ) Gwep*

bo c` 3 boc5)^` .#* + boc= ) .5#^` .#**

l ! y 3 .7 ) O` .#** ! .x ) g ) ]d ) c` * ltcmd} a` xjxdv xd} xevv

Welkv `a} jljwjeb elg `jleb x}agtfwv

Wnd `ddg cj~wt}d gadv lawjwv eo}doewd vwewd, Falpd}vndewjlo vewt}ewdg ewd} pefalgdlvdv elg ojpdv jwv n`ddg,

Xeod 6=7

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 325/349

Dutewjalv

P` 3 .O` .#* )=7 ) 6088* ! .}` ) 8,>* c6,=7 n

PG 3 .OG.#* )=7 ) 6088* ! .}G ) 8,>* c6,=7 n

P 3 .O.#* )=7 ) 6088* ! .} ) 8,>* c6,=7 n

Ltcmd} a` xbewdv jl }dfwj`jfewjal fabtcl

] cjl 3 .^g #M ce~*!M ce~

M 3 ^g ! .]+5*

]dbewjpd pabewjbjwze

n3 .Z)

n) .5 # ^

n** ! .^

n) .5 # Z)

n** .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

eb3 .Z)

b) .5 # ^

b** ! .^

b) .5 # Z)

b** .`a} vw}jxjlo xe}w*

Fexefjwz fad``jfjdlw a` xbewd .fa}}dfwdg*

nn.fa}}dfwdg* 3 n

n.5+G*

nb.fa}}dfwdg* 3 n

b.5+G*

]deb ltcmd} a` xbewdv ln

3 lwn

! nn l

b3 lw

b! n

b

Ebb xbewdv l 3 ln

+ lb

Xbewd mz xbewd cdwnag

Z) # dutjbjm}jtc falfdlw}ewjal

Z # falfdlw}ewjal a` ca}d pabewjbd facxaldlw jl pexa} xnevd al j xbewd

^ # falfdlw}ewjal a` ca}d pabewjbd facxaldlw jl bjutjg xnevd al j xbewd

@ 3. ^g # ^*!.^` # ^*

Z@ 3 .] ! .] + 5** ) ^` + ̂g ! .] + 5* cab xe}wv

Z) 3 e,^j ! .^j,.e#5*+5* cab xe}wvZj+53 Zj + n,.Z) # Zj* cab xe}wv

^j+5 3 Zj+5,.] + 5* + .@ # 5*,^ ! .] + @* cab xe}wv .`a} vw}jxjlo xe}w*

^j+5 3 Zj+5,.] + 5* # ̂ g ! ] cab xe}wv .`a} }dfwj`jfewjal xe}w*

Xavvjmjbjwz `a} febftbewjal tx wa 548 xbewdv

Xbewd 5 # mawwac xbewd .ebezv*

Xbewd jwn e lawj`jfewjal -`ddgjlo- jv wnd ̀ ddgjlo xbewd .ew `j}vw exxd}jelfd jl wnd wembd albz*,

] 3 O] ! Og 3 5,6 ) ] cjl + 8,6

Xeod 6=4

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 326/349

Dutewjalv

Xbewd jwn e lawj`jfewjal -wax- jv wnd wax xbewd .ew `j}vw exxd}jelfd jl wnd wembd albz*,

Waweb ltcmd} a` xbewdv # fa}}dvxalgjlo wa wnd wax xbewd ltcmd},

_e}ljlo # ebb wembd gewe e`wd} wnd ̀ j}vw -wax- lawj`jfewjal jv vdlvdbdvv,

Xeod 6=0

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 327/349

Dutewjalv

Xeod 6=?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 328/349

Dutewjalv

Xeod 6=>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 329/349

Dutewjalv

Xeod 6=:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 330/349

Dutewjalv

Xeod 668

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 331/349

Dutewjalv

Xeod 665

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 332/349

Dutewjalv

Xeod 66=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 333/349

Dutewjalv

Xeod 666

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 334/349

Dutewjalv

Xeod 667

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 335/349

Dutewjalv

Xeod 664

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 336/349

Dutewjalv

Xeod 660

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 337/349

Dutewjalv

Xeod 66?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 338/349

Dutewjalv

Xeod 66>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 339/349

Dutewjalv

Xeod 66:

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 340/349

Dutewjalv

Xeod 678

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 341/349

Dutewjalv

Xeod 675

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 342/349

Dutewjalv

Xeod 67=

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 343/349

Dutewjalv

Xeod 676

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 344/349

Dutewjalv

Xeod 677

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 345/349

Dutewjalv

bewd

Xeod 674

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 346/349

Dutewjalv

g jlwa

Xeod 670

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 347/349

Dutewjalv

xjxdvlwd}v

dg jl

a}d, Wnjva` wndlgdlvdvojpdv jwvWnd}* `bav jl

Xeod 67?

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 348/349

Dutewjalv

wnd`a} mawn

, Wnd`bav jld vxefd,

Xeod 67>

8/2/2019 Rectification Equipment Calculator

http://slidepdf.com/reader/full/rectification-equipment-calculator 349/349

Dutewjalv

fnelodbz" wndxa}ew wa wnd


Recommended