+ All Categories
Home > Documents > Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de...

Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de...

Date post: 28-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
73
Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Ing. Ioan Cristian COJOCIA CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA ȘI AUXOLOGIA ARBORETELOR DE MOLID AFECTATE DE DOBORÂTURI PRODUSE DE VÂNT DIN NORDUL CARPAȚILOR ORIENTALI RESEARCH ON THE STRUCTURE, GROWTH AND YIELD IN THE NORWAY SPRUCE STANDS AFFECTED BY WINDFALL FROM THE NORTH OF THE EASTERN CARPATHIANS Conducător ştiinţific CS I dr. ing. Ovidiu BADEA Brașov, 2014
Transcript
Page 1: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

Universitatea “Transilvania” din Brașov

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Ing. Ioan Cristian COJOCIA

CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA ȘI AUXOLOGIA

ARBORETELOR DE MOLID AFECTATE DE DOBORÂTURI

PRODUSE DE VÂNT DIN NORDUL CARPAȚILOR ORIENTALI

RESEARCH ON THE STRUCTURE, GROWTH AND YIELD IN

THE NORWAY SPRUCE STANDS AFFECTED BY WINDFALL

FROM THE NORTH OF THE EASTERN CARPATHIANS

Conducător ştiinţific

CS I dr. ing. Ovidiu BADEA

Brașov, 2014

Page 2: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

BRAŞOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525 RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENŢA Comisiei de doctorat

Numită prin ordinul Rectorului Universităţii „Transilvania” din Braşov Nr. 6646 din 16.06.2014

PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU

DECAN – Fac. de Silvicultură și Exploatări Forestiere Universitatea „Transilvania” din Brașov,

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Cercet. șt. gr. I, dr. ing. Ovidiu BADEA

Universitatea „Transilvania” din Brașov REFERENŢI: Acad. prof. univ. dr. doc. Victor GIURGIU Academia Română Cercet. șt. gr. I, dr. ing. Ionel POPA I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc

Conf. univ. dr. ing. Iosif VOROVENCII Universitatea „Transilvania” din Brașov

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat: 17.07.2014, ora 1100, Facultatea de

Silvicultură și Exploatări Forestiere, Șirul Bethoven nr. 1, sala SI2 .

Eventualele aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării vă rugăm să le transmiteţi în timp util, pe adresa [email protected]

Totodată vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat. Vă mulţumim.

Page 3: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

i

CUPRINS

Rezumat / Teza INTRODUCERE.................................................................................................... 1 ........... 1 1. STADIUL CUNOȘTINȚELOR ........................................................................ 3 ........... 3

1.1 Stadiul cunoştinţelor în străinătate ............................................................... 3 ........... 3 1.2 Stadiul cunoştinţelor în țara noastră ............................................................. 4 ........... 6

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR ............................................. 6 ......... 10 2.1 Scopul cercetărilor ........................................................................................ 6 ......... 10 2.2 Obiectivele cercetărilor ................................................................................ 6 ......... 10

3. LOCUL CERCETĂRILOR. MATERIALUL ȘI METODA DE CERCETARE .................................................................................................. 7 ......... 11

3.1 Locul cercetărilor.......................................................................................... 7 ......... 11 3.2 Metodologia de cercetare ............................................................................. 8 ......... 14

3.2.1 Culegerea și înregistrarea informațiilor de teren ................................... 8 ......... 14 3.2.2 Analiza și prelucrarea statistică a datelor .............................................. 9 ......... 15

3.2.2.1 Gospodărirea arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt din zona cercetată ............................................ 9 ......... 16 3.2.2.2 Structura arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt instalate în Unitatea de producție I Demacușa ................................................................................................ 11 ......... 17 3.2.2.3 Stabilirea creșterii arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de vânt ......................................................................................... 14 ......... 24

4. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII ....................................................... 15 ......... 27 4.1 Analiza modului de gospodărire a arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt din Unitatea de producție (U.P.) I Demacușa ......................................................... 15 ......... 27

4.1.1 Amploarea vătămărilor produse de vânt în perioada anilor 2003-2012 ........................................................................................... 15 ......... 27 4.1.2 Elemente specifice gestionării arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt în Unitatea de producție (U.P. I) Demacușa .................................................................... 18 ......... 47

4.2 Caracterizarea structurii arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt situate în Unitatea de producție I Demacușa ........ 22 ......... 55

4.2.1 Caracteristicile dendrometrice ale arboretelor cercetate ..................... 22 ......... 55 4.2.2 Structura arboretelor în raport cu diametrul arborilor ......................... 23 ......... 56 4.2.3 Analiza omogenității arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt ............................................................................................. 27 ......... 64 4.2.4 Structura spaţială a arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu numărul de arbori pe quadrate ........................ 28 ......... 66

Page 4: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

ii

4.2.5 Organizarea spaţială a arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu distanţa dintre arbori ....................................... 30 ......... 72 4.2.6 Structura spaţială a arboretelor exprimată prin intermediul profilelor structurale bidimensionale ........................................................... 32 ......... 74 4.2.7 Structura spaţială a arboretelor exprimată prin indici de competiție ................................................................................................. 36 ......... 82

4.3 Elemente auxologice specifice arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt situate în Unitatea de producție I Demacușa .................................................................... 39 ......... 92

4.3.1 Analiza și evaluarea ritmului de creştere radială la arborii rămaşi pe picior după producerea doborâturilor de vânt .............................. 39 ......... 92 4.3.2 Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în suprafaţa de bază în arborete de molid afectate de vânt ............................... 43 ....... 100 4.3.3 Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în volum în arborete de molid afectate de vânt ............................................ 45 ....... 102

4.4 Câteva recomandări privind gospodărirea arboretelor cercetate cu ocazia elaborării tezei de doctorat .................................................................... 47 ....... 105

5. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE .............................................. 50 ....... 108 5.1 Concluzii..................................................................................................... 50 ....... 108 5.2 Contribuții originale ................................................................................... 53 ....... 111

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. 55 ....... 113 Rezumat Curriculum Vitae

Page 5: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

iii

CONTENT

Summary / Thesis INTRODUCTION.................................................................................................. 1 ........... 1 1. STATE OF THE ART ....................................................................................... 3 ........... 3

1.1 State of the art abroad ................................................................................... 3 ........... 3 1.2 State of the art in our country ....................................................................... 4 ........... 6

2. RESEARCH GOAL AND OBJECTIVES ........................................................ 6 ......... 10 2.1 Research goal................................................................................................ 6 ......... 10 2.2 Research objectives ...................................................................................... 6 ......... 10

3. LOCATION OF THE RESEARCH. RESEARCH MATERIAL AND METHOD ..................................................................................................... 7 ......... 11

3.1 Location of the research ............................................................................... 7 ......... 11 3.2 Research material and method ..................................................................... 8 ......... 14

3.2.1 Collecting and recording the field information ..................................... 8 ......... 14 3.2.2 Analysis and statistical processing of data ............................................ 9 ......... 15

3.2.2.1 Management of the artificial Norway spruce stands affected by windfall in the studied area ......................................................................... 9 ......... 16 3.2.2.2 The structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall installed in the mangement unit I Demacusa .............................. 11 ......... 17 3.2.2.3 Assessement of the stand growth in the Norway spruce stands affected by windfall ................................................................................... 14 ......... 24

4. RESULT AND DISCUSSION ........................................................................ 15 ......... 27 4.1 Management analysis of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from management unit I Demacusa ................................ 15 ......... 27

4.1.1 The magnitude of the damage caused by wind in the period 2003-2012 .................................................................................... 15 ......... 27 4.1.2 Management of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from the management unit I Demacusa .......................................... 18 ......... 47

4.2 Characterize of the structure in the artificial Norway spruce stands affected by windfall installed in the mangement unit I Demacusa ..................................... 22 ......... 55

4.2.1 Dendrometric characteristics of the researched stands ........................ 22 ......... 55 4.2.2 The stand structure in relation to tree diameter ................................... 23 ......... 56 4.2.3 Homogeneity analysis of the stands affected by windfall ................... 27 ......... 64 4.2.4 The spatial structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall in relation to the number of trees on quadrat .............. 28 ......... 66 4.2.5 Spatial organization of the stands affected by the windfall in relation to the distance between the trees ................................................. 30 ......... 72

Page 6: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

iv

4.2.6 Spatial structure of the stand expressed through two dimensional structural profiles .......................................................................................... 32 ......... 74 4.2.7 Spatial structure of the stand expressed through competition indices ....................................................................................... 36 ......... 82

4.3 Growth and yield elements of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from the management unit I Demacusa ............... 39 ......... 92

4.3.1 Analysis and evaluation of radial growth in the remaining standing trees after the windfalls ................................................. 39 ......... 92 4.3.2 Influence of the windfall on the basal area growth in Norway spruce stands affected by wind ....................................................... 43 ....... 100 4.3.3 Influence of the windfall on the volume growth in Norway spruce stands affected by wind ....................................................... 45 ....... 102

4.4 Several recommendations regarding the management of the researched stands in the elaborating of PhD thesis .......................................... 47 ....... 105

5. CONCLUSIONS AND ORIGINAL CONTRIBUTIONS .............................. 50 ....... 108 5.1 Conclusions ................................................................................................ 50 ....... 108 5.2 Original contributions ................................................................................. 53 ....... 111

REFERENCES ..................................................................................................... 55 ....... 113 Summary Curriculum Vitae

Page 7: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

1

INTRODUCERE

INTRODUCTION

Dinamica actuală a ecosistemelor forestiere montane este rezultanta acțiunii

coroborate a aplicării măsurilor de management forestier și a factorilor de risc biotici și

abiotici. Pădurile de molid și amestecurile de rășinoase cu fag, în special în Bucovina, au

fost și sunt supuse acțiunii perturbatoare a factorilor abiotici, dintre care doborâturile

produse de vânt reprezintă un risc permanent. Prezența doborâturilor produse de vânt,

atât sub formă catastrofală sau endemică, reprezintă o stare de fapt pentru pădurile

montane. Ca urmare a acțiunii nefavorabile și sistematice a vântului, multe dintre

arborete au suferit un proces permanent de rărire, ce se concretizează în primul rând prin

golurile create cu efecte semnificative la nivelul structurii și dinamicii auxologice.

Acțiunea permanentă a acestui factor perturbator (vântul) are implicații

semnificative pe plan ecologic, silvicultural, auxologic și economic.

Pe plan ecologic doborâturile produse de vânt se constituie într-un factor

destabilizator, pe termen scurt, mediu și lung, în ceea ce privește stabilitatea individuală

și de grup a arborilor și arboretelor.

Din punct de vedere auxologic se înregistrează o diminuare a capacității

productive a arboretelor afectate, precum și prin creşteri semnificative în diametru la

arborii rămaşi pe picior.

Cunoașterea dinamicii structurale și a proceselor de creștere, în contextul acțiunii

doborâturilor produse de vânt, reprezintă o condiție de bază fundamentării măsurilor de

management a arboretelor afectate. Problematica gestionării acestor arborete afectate de

doborâturi produse de vânt, în vederea asigurării unei funcționalități optime, constituie o

provocare permanentă pentru silvicultura montană din Nordul Carpaților Orientali.

Activitățile științifice desfășurate în cadrul tezei de doctorat cu titlul “Cercetări

privind structura și auxologia arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de

vânt din nordul Carpaților Orientali” se înscriu în sfera preocupărilor actuale existente la

nivel național și internațional privind perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului de

informații privind impactului factorilor de risc în ecosistemele forestiere și a măsurilor de

gestionare durabilă a acestora.

Page 8: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

2

Desfăşurarea cercetărilor şi elaborarea lucrării s-au făcut sub îndrumarea de un

înalt nivel ştiinţific, permanentă şi competentă, a domnului dr. ing. Ovidiu Badea,

membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Pentru acceptarea ca

doctorand în colectivul al cărui conducător ştiinţific este, pentru sugestiile şi indicaţiile

metodologice date, pentru sprijinul permanent, atenţia şi înţelegerea acordată în

momentele mai dificile din timpul derulării cercetărilor, îmi exprim şi pe această cale

cele mai sincere mulţumiri alături de întreaga mea recunoştinţă.

Exprim întreaga mea gratitudine cadrelor didactice de la Facultatea de Silvicultură

Suceava, care prin profesionalism şi dăruire au contribuit semnificativ la formarea mea

profesională.

Mă simt profund onorat și aduc pe această cale, alese mulțumiri, domnului

academician Victor Giurgiu, pentru amabilitatea de a accepta calitatea de referent oficial

cu ocazia susținerii în ședință publică a prezentei teze de doctorat.

De asemenea, aduc mulțumiri domnului conf. univ. dr. ing. Iosif Vorovencii,

pentru suportul științific acordat pe parcursul derulării tezei de doctorat.

Sincere şi alese mulţumiri cadrelor didactice de la Facultatea de Silvicultură şi

Exploatări Forestiere Braşov, prin Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea

Pădurilor și Măsurători Terestre, pentru posibilitatea oferită, aceea de definitivare a

activităţilor cuprinse în cadrul programului de pregătire pentru doctorat.

În amintirea mea va rămâne regretatul prof. dr. ing. Iosif Leahu, care m-a sprijinit

și m-a încurajat pe tot parcursul programului de pregătire a tezei de doctorat.

Pentru prețioasele sfaturi, recomandări și susținerea permanentă pe parcursul

elaborării tezei de doctorat, îmi exprim întreaga mea considerație domnului dr. ing. Ionel

Popa - membru corespondent al Academiei de Științe Agricole si Silvice, domnului dr.

ing. Radu Vlad - membru asociat al Academiei de Științe Agricole si Silvice și doamnei

dr. ing. Diana Silaghi, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice .

Nu în ultimul rând, mulţumesc familiei, în mod special soţiei mele, pentru

acceptarea a numeroase sacrificii, pentru sprijinul şi înţelegerea cu care m-a susţinut pe

întreaga durată a elaborării tezei de doctorat.

Page 9: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

3

1. STADIUL CUNOȘTINȚELOR

STATE OF THE ART

1.1 Stadiul cunoştinţelor în străinătate

State of the art abroad

Cunoștințele științifice dobândite la nivel internațional, în domeniul doborâturilor

produse de vânt, se circumscriu ca problematică și mod de abordare aspectelor cunoscute

pe plan național. Un plus, de realizare științifică îl constituie dezvoltarea cunoștințelor în

domeniul modelării și simulării.

Factorii care influențează stabilitatea arborelui și modul cum aceștia influențează

rezistența la vânt a reprezentat un prin aspect urmărit de cercetătorii străini (Bergen,

1971, Oliver şi Mayhead, 1974, Watson, 2000; Zhu et al., 2000), în timp ce studiul

stabilității arborilor şi arboretelor, cu finalitate în elaborarea de măsuri silviculturale

specifice, a constituit un obiectiv amplu studiat, pe termen mediu și lung.

Rezultatele cercetărilor au evidențiat două tendințe cu privire la gestionarea

arboretelor și anume: întârzierea efectuării primei intervenții în arborete și crearea unor

arborete cu un număr redus de arbori la hectar (Kramer, Bjerg, 1980; Chroust, 1975;

Pollonschiitg, Johann, 1981). Prima intervenție în cadrul arboretelor a fost analizată în

relație cu o serie de parametri structurali a arboretului (densitatea, coeficientul de

zvelteţe, lungimea coroanei), avându-se în vedere și posibilitățile existente pentru ca

lucrarea să fie executată în bune condiții. Astfel, s-a stabilit că valoarea coeficientului de

zveltețe poate fi modificată dacă se fac lucrări până arboretul atinge înălțimea de 10 m

(Johann, 1981). Alți factori care concură la realizarea unei rezistențe corespunzătoare a

arboretelor la acțiunea vântului sunt: desimea arboretelor, caracteristicile curățirilor,

caracteristicile biometrice ale arborilor, vârsta arborilor și arboretelor (Buchon, 1987; de

Chemps, 1987) iar intervalul de timp în care se revine cu o nouă lucrare în cadrul unui

arboret este în legătură cu numărul și caracteristicile lucrărilor executate până într-un

anumit moment din dezvoltarea arboretului. De aici se poate trage concluzia că în

arboretele cu vârste mai mari posibilitățile de ameliorare a parametrilor de stabilitate este

mai mică (Wagenknecht, 1962).

Page 10: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

4

Prin realizarea unei clasificări a arboretelor în funcție de gradul de afectare a

acestora de acțiunea vântului, s-a urmărit ca lucrările aplicate să conducă la o structură

apropiată de o serie de modele stabilite (Konopka, 1977). Astfel, toate lucrările

silviculturale propuse să fie aplicate într-un arboret trebuie să fie corelate cu o încadrare

prealabilă a acestora pe anumite categorii de stabilitate, iar vulnerabilitatea arboretelor

poate să fie redusă dacă sunt prevăzute lucrări corespunzătoare (depresaj, degajări)

(Becquey, Riou - Nivert, 1987).

Un aspect de cercetare mult abordat, în legătură cu vulnerabilitatea arboretelor la

vânt, îl constituie analiza parametrilor biometrici caracteristici fusului arborelui și

coroanei acestuia cu influență semnificativă asupra stabilității. Bazele de date create au

fost folosite atât pentru elaborarea unor modele complexe de stabilitate (Mayhead, 1973,

Petty şi Worrell, 1981, Blackburn şi Petty, 1988, Valinger et al., 1993; Ruel, 2000;

Dunham şi Cameron, 2000; Ancelin et al., 2004), cât și a unei alte categorii, cum ar fi

cele fizico-matematice, care prezintă un grad ridicat de teoretizare, ca urmare a tehnicilor

informatice moderne ce pot fi folosite cu succes (Ancelin et al., 2004).

1.2 Stadiul cunoştinţelor în țara noastră

State of the art in our country

În domeniul doborâturilor produse de vânt, cercetările desfășurate în decursul

timpului, până în prezent, se circumscriu unor patru etape distincte (Popa, 2007).

În ceea ce privește prima etapă, în relație cu caracteristicile cercetărilor, se poate

afirma că în acea perioadă au fost luate în considerare, prin însemnări, date și informații

privind intensitatea producerii unor doborâturi produse de vânt de mare amploare

caracterizate prin efecte foarte semnificative (Hormuzaki, 1898; Zachar şi Guzman,

1901; Opletal, 1913; Vaillant, 1844.

A doua perioadă se caracterizează prin apariția unui număr foarte mare de lucrări

științifice ce au avut ca obiect de abordare doborâturile produse de vânt. Aceasta este

împărțită în mai multe faze și anume: prima, consemnează apariția primelor mari

doborâturi produse de vânt și este cuprinsă între anii 1939 și 1941 (Dissescu, 1962); cea

de a doua fază este caracteristică anilor imediat următori celui de-al doilea război

mondial, 1947 și 1948 (Popescu Zeletin, 1951); cea de a treia, are ca element

Page 11: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

5

semnificativ, doborâturile produse de vânt în anii 1964 şi 1969 (Marcu et al., 1969).

Caracterul specific al acestei perioade este dată de începuturile analizei și prelucrărilor

statistice în domeniul doborâturilor produse de vânt. De asemenea s-au propus și lucrări

silviculturale pentru diminuarea efectului produs de vânt (Gava, 1961; Dissescu et al.,

1962, Şerban şi Iuga, 1962; Ichim, 1965; Marcu et al., 1969). Totodată, în această

perioadă, au fost efectuate și primele etape în procesul de modelare a acțiunii distructive

a vântului. S-au efectuat cercetări cu privire la periodicitatea și influența factorilor

orografici (relieful) în apariția și intensitatea doborâturilor produse de vânt (Dissescu,

1953, 1962).

Între anii 1940 și 1974, aspectele referitoare la silvotehnică și la amenajarea

pădurilor, au fost bine reprezentate în numeroase lucrări științifice (Dissescu 1962;

Dumitrescu, 1970; Ciumac, 1970; Badea, 1964; Ionescu, 1965; Marcu et al., 1969;

Pantiş, 1973; Petrescu, 1964, 1968; Popescu Zeletin, 1951, 1955). Din toate lucrările

științifice elaborate în această perioada se desprinde concluzia potrivit căreia, efectuarea

lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se află pe primul plan în ceea ce privește

creștea rezistenței arboretelor la acțiunea vântului (E.Gava, M. Gava, 1961; Niţescu,

1965; Anca, 1972; Ichim, Barbu, 1979; R. Ichim, 1976, 1990).

Sintetizând aspectele cercetate până în prezent, prin desfășurarea de lucrări de

teren în suprafețe volante și permanente, au putut fi identificate direcții de cercetare

specifice, caracterizate, la rândul lor, prin metodologii de cercetare corespunzătoare.

(Ichim, 1980; Barbu, Cenuşă, 1984; Barbu, Cenuşă, 1987; Cioloca, Gângă, 1994, 2000;

Decei, 1974; Iacob, Drăghiciu, Vlad, 2000; Ichim, 1973, 1979, 1980, 1982, 1990; Ivan,

1977; Marcu, 1967; Nițescu, Vlad, 1998; 1999; Petrescu, 1977; Vlad, 1995, 2002, 2005).

S-a avut în vedere și elaborarea de sisteme de cartare pe suprafețe mari (la nivel de

unitate de producţie) (Popa, 2000), cercetări moderne în acest domeniu fiind sintetizate în

managementul riscului la doborâturi produse de vânt (Popa, 2007).

Ultimele cercetări de la noi din țară efectuate, având ca sprijin tehnica modernă de

lucru, au vizat managementul arboretelor din zonele de risc la acțiunea vântului, în relație

cu managementul riscului producerii doborâturilor de vânt (Popa, 1999, 2000, 2001,

2005, 2007).

Page 12: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

6

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR

RESEARCH GOAL AND OBJECTIVES

2.1 Scopul cercetărilor

Research goal

Pornind de la importanța, complexitatea și specificitatea arboretelor artificiale de

molid din țara noastră, în contextul adoptării și generalizării pe plan european și mondial

a conceptului de gestionare durabilă a pădurilor și manifestării tot mai accentuate a

procesului schimbărilor climatice, scopul cercetărilor este acela de a include în

conceptul de management al capitalului natural forestier elemente noi, fundamentate

științific, din punct de vedere silvicultural, dendrometric și auxologic, în ceea ce privește

gestionarea acestei categorii de ecosisteme montane supuse acțiunii diferiților factori

perturbatori, în principal doborâturile produse de vânt.

2.2 Obiectivele cercetărilor

Research objectives

În raport cu scopul propus, cu efectele socio-economice şi ecologice negative

cauzate de doborâturile produse de vânt arboretelor de molid și în raport cu starea acestor

arborete, prin cercetările întreprinse, s-a urmărit atingerea următoarelor obiective

specifice:

Analiza modului de gospodărire a arboretelor artificiale de molid afectate de

doborâturi produse de vânt din zona cercetată.

Cunoașterea stării arboretelor artificiale de molid din nordul Carpaților Orientali,

afectate de doborâturi produse de vânt, prin analiza structurii și funcționalității

acestora.

Stabilirea creșterii arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt.

Identificarea unor măsuri viitoare de gospodărire a arboretelor artificiale de molid,

din nordul Carpaților Orientali, afectate de doborâturi endemice produse de vânt.

Page 13: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

7

3. LOCUL CERCETĂRILOR. MATERIALUL ȘI METODA DE CERCETARE

LOCATION OF THE RESEARCH. RESEARCH MATERIAL AND METHOD

3.1 Locul cercetărilor

Location of the research

Cercetările de teren au fost localizate în cadrul Ocolului silvic Tomnatic (Institutul

de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS), ale cărui păduri sunt situate în etajul

amestecurilor de fag cu răşinoase (FM2), unde frecvenţa şi intensitatea doborâturilor

produse de vânt în arboretele de molid au o amploare semnificativă (Fig. 3.1).

Fig. 3.1 Zona de localizare a cercetărilor – Ocolul silvic Tomnatic (ICAS)

Pentru a asigura reprezentativitatea datelor primare din arboretele de molid situate

în zone de risc la acțiunea vântului, în Unitatea de producție I Demacușa, Ocolul silvic

Tomnatic s-au instalat un număr de 6 suprafețe experimentale, a căror elementele de

identificare și caracterizare se prezintă în tabelul 3.1.

Page 14: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

8

Tabelul 3.1

Elemente de identificare și de caracterizare a suprafețelor experimentale amplasate în unitatea de

producție I Demacușa, Ocolul silvic Tomnatic

u.a. Suprafața (ha)

Vârsta (ani)

Consistenta Clasa de producţie

Tip de stațiune

Tip de pădure

Expoziția Panta (0)

Altitudine (m)

12J 6,2 75 0,7 1 3640 1214 Plan 0 770 48A1 26,9 80 0,7 1 3333 1312 Plan 0 820 48A2 26,9 80 0,7 1 3333 1312 Plan 0 830 43H1 6,4 65 0,7 2 3640 1313 Plan 0 750 43H2 6,4 65 0,7 2 3640 1313 Plan 0 750 104D 7,2 70 0,8 2 3333 1312 SV 15 820

Arboretele în care au fost instalate suprafețele experimentale permanente sunt

reprezentative pentru zona destinată cercetărilor, acestea prezentând intensități diferite de

afectare la acțiunea vătămărilor produse de vânt. Suprafața arboretelor în care au fost

instalate suprafețele experimentale permanente este cuprinsă între 6,2 ha (u.a. 12J) și

26,9 ha (u.a. 48A). Din punct de vedere al vârstei, aceste arborete sunt cuprinse în clasa a

IV-a de vârstă (arborete cu vârste cuprinse între 61 și 80 de ani). Consistența arboretelor

este cuprinsă între 0,7 și 0,8. Clasa de producție specifică a arboretelor cercetate este

superioară (arboretele analizate au clasele de producție I și II).

3.2 Metodologia de cercetare

Research material and method

3.2.1 Culegerea și înregistrarea informațiilor de teren

Collecting and recording the field information

Pentru a cunoaște starea arboretelor artificiale de molid din nordul Carpaților

Orientali, afectate de doborâturi produse de vânt, s-a procedat la analiza structurii și

funcționalității acestora, apelând la inventarieri statistice pe itinerar, în blocuri

experimentale noi, cu caracter permanent, instalate pe parcursul derulării cercetărilor.

Amplasarea suprafețelor de probă s-a făcut în zone reprezentative, omogene din

cadrul arboretelor selectate, cu referire la obiectivul general urmărit prin elaborarea tezei

de doctorat și anume acela de cunoaștere a caracteristicilor structurale și auxologice ale

arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt.

Page 15: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

9

Metoda utilizată este aceea a blocurilor experimentale de formă rectangulară cu

suprafața de 0,5 ha și 1,0 ha.

În cadrul suprafețelor elementare delimitate, arborii au fost numerotați cu vopsea

albă. De asemenea, locul de măsurare a diametrului de bază (diametrul la înălțimea de

1,30 m) a fost marcat, cu vopsea albă printr-o linie orizontală, situată în cazul terenurilor

înclinate pe direcția din amonte (Badea et al., 2008).

Cu ocazia inventarierii au fost măsurați toți arborii cu diametrul mai mare sau egal

cu 8 cm din cuprinsul suprafețelor de probă permanente. În formularele de teren au fost

înregistrate următoarele caracteristici: numărul arborelui; specia; diametrul de bază;

clasificarea Kraft; înălțimea totală, înălțimea elagată; diametrul coroanelor; poziția

arborilor în plan.

În cadrul suprafețelor de probă permanente s-au prelevat de la toți arborii carote de

creștere radială, pe două direcții perpendiculare.

Suprafețele experimentale permanente au fost împărțite pe grade de vătămare

folosind drept criteriu valoarea indicelui de desime, rezultat în urma inventarierilor

efectuate: arborete puternic vătămate de vânt (valoarea indicelui de desime mai mică

decât 0.4), arborete mediu vătămate de vânt (valoarea indicelui de desime cuprinsă între

0,4 și 0,6) și arborete slab vătămate de vânt (valoarea indicelui de desime mai mare decât

0,6).

3.2.2 Analiza și prelucrarea statistică a datelor

Analysis and statistical processing of data

3.2.2.1 Gospodărirea arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt din zona cercetată Management of the artificial Norway spruce stands affected by wind fallin the studied area

În ceea ce privește gospodărirea arboretelor artificiale de molid afectate de

doborâturi produse de vânt din zona cercetată, s-a analizat impactului doborâturilor

produse de vânt și s-a creat o bază de date specific constituită pe baza intervențiilor

Page 16: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

10

înscrise în amenajamentele silvice, care prezintă amploarea acestui fenomen, la nivelul

întregii unități de producţie (U.P. I Demacușa), pentru perioada anilor 2003-2012.

Pentru a cunoaşte dinamica fenomenului pe spaţii forestiere mari, s-a procedat la

culegerea, prelucrarea şi analiza statistică a datelor în două etape şi anume: a) constituirea

unei baze de date privind volumul arboretelor afectate de vânt din cadrul zonei cercetate,

conform datelor din amenajamentele silvice pentru fiecare unitate amenajistică (u.a.);

b) prelucrarea statistico-matematică a datelor prin care s-a stabilit: volumul total al

doborâturilor produse de vânt precum și volumul·ha-1 respectiv, volumul·an-1·ha-1,

diferenţiat în funcție de vârstă, tip de stațiune, tip de pădure, expoziție, pantă, clasă de

producție. Analiza variaţiei spaţiale a impactului vătămărilor produse de vânt pe spaţii

mari forestiere (la nivelul unității de producție studiate) s-a realizat prin utilizarea tehnicii

GIS. În acest scop a fost utilizată aplicația ArcGIS 9.0.

Pe baza datelor obţinute, s-a încercat să se dea o expresie statistico-matematică

care să concretizeze influenţa simultană a unor factori asupra volumului doborâturilor

produse de vânt. În acest scop s-a folosit regresia liniară multiplă în trepte care reflectă

influenţa simultană a mai multor variabile independente asupra unei variabile dependente

(volumul doborâturilor produse de vânt).

S-a pornit de la o ecuaţie de regresie liniară multiplă dată de expresia:

y = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x3 + a4 · x4 + a5 · x5, (3.1)

unde:

y reprezintă volumul doborâturilor produse de vânt în intervalul 2003-2012;

x1 - vârsta arboretului exprimată în clase de vârstă de 5 ani;

x2 - panta terenului exprimată în grade (0);

x3 - altitudinea corespunzătoare arboretelor, în metri;

x4 - expoziţia arboretelor exprimată convenţional prin valorile: 1 – expoziţii parţial

însorite (E, V); 2 – expoziţii umbrite (NV, N, NE); 3 - expoziţii însorite (SV, S, SE);

x5 - clasa de producţie.

Page 17: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

11

3.2.2.2 Structura arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt instalate în Unitatea de producție I Demacușa The structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall installed in the mangement unit I Demacușa

- Stabilirea principalelor caracteristici dendrometrice ale arboretelor afectate de

doborâturi produse de vânt. Au fost calculați și prezentați următorii indicatori specifici

structurii orizontale și verticale a arboretelor: compoziţia, diametrul central al suprafeței

de bază, înălţimea corespunzătoare diametrului central al suprafeței de bază, numărul de

arbori la hectar, suprafaţa de bază la hectar, volumul la hectar, indicele de desime,

indicele de densitate.

Calculul acestor caracteristici s-a realizat utilizând aplicațiile oferite de Microsoft

Excel, precum și relațiile specifice utilizate în calculele dendrometrice pentru arboretele

echiene (Giurgiu, 1972, 2004).

- Analiza influenţei doborâturilor endemice produse de vânt asupra structurii

arboretelor în raport cu diametrul arborilor. Structura arboretelor în raport cu diametrul

arborilor a fost analizată și caracterizată prin procedee specifice apelându-se la:

a. ajustarea distribuțiilor experimentale cu o serie de repartiții teoretice și anume:

repartiția normală, respectiv cu repartiții continue (Pearson tip beta și Gamma);

b. exprimarea distribuţiei spaţiale a diametrului de bază a arborilor prin metoda

geostatistică Kriging.

Au fost folosite în acest sens teste statistico-matematice specifice (testul χ2) pentru

compararea distribuțiilor (Giurgiu, 1972).

Pentru calculul distribuțiilor teoretice s-a utilizat aplicația statistică SilvaStat

(Popa, 1999), care are la bază funcții de frecvență uzuale folosite în silvicultură (Giurgiu,

1979).

Pentru caracterizarea structurii arboretelor echiene şi relativ echiene s-a făcut apel

la repartiţia Pearson tip beta. Funcţia de frecvenţă (Giurgiu, 1972; Leahu, 1994) este dată

de expresia:

f(x) = const · (x – a)α · (b – x)γ (3.2)

unde:

Page 18: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

12

const reprezintă constanta funcţiei beta;

x - categoria de diametre;

α şi γ - parametrii exponenţiali ai funcţiei beta;

a şi b - diametrele minime şi maxime ale arborilor din arboret.

A fost analizată de asemenea, relația dintre coeficientul de variaţie al

diametrelor, specific suprafețelor experimentale analizate (s%) și numărul de arbori la

hectar (N) respectiv, diametrul central al suprafeței de bază (dgM). Această analiză a avut

în vedere împărțirea suprafețelor de cercetare pe grade de vătămare la acțiunea vântului

(slab, mediu, puternic).

- Analiza omogenității arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt. Analiza

omogenității arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de vânt a fost realizată

prin intermediul indicelui Camino.

În prezenta teză de doctorat a fost analizată și relația dintre valorile indicelui de

omogenitate Camino și gradul de vătămare produs de vânt la nivelul suprafețelor

experimentale cercetate.

- Evidențierea unor elemente privind structura spaţială a arboretelor de molid

afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu numărul de arbori pe quadrate

(10 m x 10 m).

În acest sens au fost utilizați următorii indici:

a. Indicele de dispersie (ID). Acesta exprimă raportul dintre varianţă şi medie.

x

sID

2

(3.3)

b. Indicele Green (IGreen). Se bazează pe adevărul potrivit căruia starea de

agregare a unui proces spaţial nu depinde de numărul total de indivizi din

sondaj (Botnariuc, Vădineanu, 1982)

În final au fost analizate relațiile dintre indicele de desime și numărul mediu de

arbori / quadrat, respectiv relația dintre indicele de desime și coeficientul de variație al

numărului mediu de arbori pe quadrat.

- Prezentarea organizării spaţiale a arboretelor afectate de doborâturi produse de

vânt în raport cu distanţa dintre arbori. Au fost utilizați o serie de indici spaţiali cum ar

fi:

Page 19: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

13

a. distanţa medie ( d ) faţă de cel mai apropiat vecin; acest indice defineşte zona de

dezvoltare a fiecărui individ:

b. varianţa distanţei medii faţă de cel mai apropiat vecin; o valoare ridicată a

varianței indică o structură de tip agregat, iar o varianță redusă caracterizează

structura de tip regulat:

c. indicele Fisher (If)

d. Indicele Clark – Evans (Ic)

O altă analiză a vizat, distribuţiile experimentale ale numărului de arbori pe clase

de distanţe medii faţă de cel mai apropiat vecin, obținute, au fost ajustate cu funcţia

teoretică Pearson tip beta, permițându-se astfel analiza tipului de structură spaţială în care

se încadrează arboretele afectate în diferite grade de vătămare produsă de vânt.

- Analiza structurii spaţiale a arboretelor exprimată prin intermediul profilelor

structurale bidimensionale. S-a utilizat aplicația informatică PROARB versiunea 2.1.

(Popa, 1999) de exprimare grafică bi şi tridimensională a structurii spaţiale a arboretelor.

Pe baza datelor de teren, au fost sintetizate caracteristicile suprafețelor

experimentale afectate de vânt, în plan orizontal (compoziția arboretelor, consistența,

desimea, densitatea, diametrul mediu) și în plan vertical (etajarea arboretului, profilul

arboretului, închiderea arboretelor).

- Cuantificarea structurii arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de

vânt prin intermediul indicilor de competiție. Din ansamblul indicilor de competiţie, s-a

folosit cel care definește raportul dintre suprafaţa de bază a arborelui analizat (gi) și

suprafața de bază medie ( g ) a tuturor arborilor din arboret (IC) (Glover,1979):

g

gIC i (3.4)

Pentru a caracteriza relațiile dintre arborii componenți ai suprafețelor

experimentale afectate de vânt a fost studiată relația dintre înălțimile arborilor și valoarea

indicelui de competiție. De asemenea s-a pus în evidență textura arboretelor analizate pe

grade de vătămare în raport cu indicele de competiţie.

Page 20: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

14

3.2.2.3 Stabilirea creșterii arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de

vânt

Assessement of the stand growthin the Norway spruce stands affected by

windfall

Prin acest obiectiv s-a urmărit stabilirea influenței doborâturilor produse de vânt

asupra creșterii arborilor si arboretelor de molid din zone de risc la acțiunea acestui factor

perturbator, în raport cu starea arboretelor, cu caracteristicile biometrice şi poziţia

cenoticăa arborilor.

- Efectul doborâturilor produse de vânt asupra creşterii radiale a arborilor

rămaşi pe picior a fost analizat la nivelul diametrului de bază, unde s-a stabilit prin

compararea dreptei creşterilor din arboretele cercetate, la diferite momente din

dezvoltarea acestora şi pe o anumită perioadă după producerea evenimentului.

Comparația s-a efectuat pe categorii de diametre şi s-a apelat, în scopul identificării

variației creșterilor, la testarea semnificaţiei dintre două drepte de regresie (dreptele

creşterilor specifice arboretelor cu număr de arbori la hectar diferit).

Rezultate referitoare la influenţa doborâturilor produse de vânt asupra proceselor

de bioacumulare s-a realizat prin compararea creșterilor la arborete de diferite grade de

vătămare, cu şirul de valori considerat martor (creșterile corespunzătoare arboretului

puternic vătămat de vânt), folosind testele de examinare a semnificaţiei diferenţelor

dintre două medii, respectiv testul F şi testul t.

- Pentru stabilirea influenţei doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în

suprafaţa de bază s-a pornit de la analiza modului de reacție a dinamicii creşterilor

radiale (ir) în raport cu intensitatea doborâturilor produse de vânt. S-au determinat

creşterile în suprafaţa secţiunii de bază (ig) ale arborilor și arboretelor pentru perioada

2002-2011, pentru cele 6 suprafețe experimentale cercetate.

- Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în volum. Referitor la

determinarea creşterii curente în volum la arborete, pentru perioada cercetată, 2002-2011,

s-a utilizat procedeul înălţimii medii reduse (Giurgiu, 1967). Acesta presupune măsurarea

directă a creșterii în suprafața de bază, admițând în același timp o determinare indirectă a

creșterii în înălțimea medie redusă. Creșterea în înălțimea medie redusă s-a stabilit cu o

precizie mai mică, folosind tabelele de producție (Giurgiu, 1979, 2004).

Page 21: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

15

4. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII

RESULT AND DISCUSSION

4.1 Analiza modului de gospodărire a arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt din Unitatea de producție (U.P.) I Demacușa

Management analysis of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from management unit I Demacusa 4.1.1 Amploarea vătămărilor produse de vânt în perioada anilor 2003-2012

The magnitude of the damage caused by wind in the period 2003-2012

Analizând amploarea vătămărilor produse de vânt în U.P. I Demacușa, din cadrul

Ocolului silvic Tomnatic, s-a constatat că în perioada 2003-2012 volumul de lemn afectat

de doborâturi produse de vânt, a fost de 228431 m3, ceea ce înseamnă o medie de 22843

m3·an-1 (Fig. 4.1).

Fig. 4.1 Volumul de lemn afectat de doborâturi produse de vânt, în perioada anilor 2003-2012, în U.P. I Demacușa, Ocolul silvic Tomnatic

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m3

Anul

Volumul anual

Media anuală

Page 22: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

16

Raportând volumul doborâturilor produse de vânt în perioada analizată la numărul

de ani și la suprafața unităților amenajistice afectate, rezultă o valoare de 35,5 m3·ha-1,

respectiv de aproximativ 3,6 m3·an-1·ha-1. Acesta reprezintă un volum însemnat dacă se

are în vedere planificarea recoltelor viitoare de lemn în unitatea de producție luată în

studiu, mai ales că valoarea creșterii curente medii este de 7,9 m3·an-1·ha-1.

Doborâturile produse de vânt se caracterizează printr-o variabilitate ridicată, în

ceea ce privește distribuția spațială a volumului la nivelul unității de producție (U.P.) I

Demacușa, în raport cu vârsta arboretelor afectate (Fig. 4.2).

Cele mai afectate au fost arboretele din clasa a VI-a de vârstă (arborete cu vârste

cuprinse între 101 și 120 de ani) cărora le corespunde un volum de 133480 m3

(65,6 m3·ha-1) și din clasa a VII-a de vârstă (arborete cu vârste cuprinse între 121 și 140

de ani) cu 27377m3 (66,7 m3·ha-1) (Fig. 4.3).

Raportând volumul doborâturilor produse de vânt la suprafața arboretelor afectate,

rezultă că valoarea medie a volumului afectat pentru expoziţiile umbrite (NE, N, NV)

este de 25,5 m3·ha-1, 14 m3·ha-1 pentru expoziţiile parţial însorite (E, V) de 23,6 m3·ha-1 și

respectiv de 54,4 m3·ha-1 pentru expoziţiile însorite (SE, S, SV).

Pentru perioada analizată (2003-2012) valorile anuale corespunzătoare volumul

doborâturilor produse de vânt raportate la suprafață sunt 4,0 m3·an-1·ha-1 (arboretele

instalate la altitudini cuprinse între 601 m – 800 m), 3,7 m3·an-1·ha-1 (arboretele ce

vegetează la altitudini între 801 m – 1000 m), respectiv 2,5 m3·an-1·ha-1 (arboretele situate

la altitudini între 1001 m – 1200 m).

Pe baza rezultatelor obţinute, din distribuția vătămărilor produse de vânt în raport

cu altitudinea terenului, se poate afirma faptul că şi altitudinea reprezintă un factor

limitativ deosebit de important, cu efect asupra stabilității și funcționalității arboretelor la

adversitățile factorilor abiotici perturbatori.

Cele mai afectate au fost arboretele din clasa I de producție cărora le corespunde

un volum de 165027 m3 (65,6 m3·ha-1), urmate de cele din clasa a II-a de producţie cu un

volum de 51648 m3 (20,4 m3·ha-1) și de arboretele încadrate în clasa a III-a de producţie

cu un volum de 11170 m3 (18,8 m3·ha-1).

Page 23: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

17

Fig. 4.2 Distribuția volumului doborâturilor produse de vânt, în raport cu vârsta arboretelor, în perioada anilor 2003-2012, pentru arboretele din cadrul U.P. I Demacușa

Legenda

Volum doboraturi (m3/ha)

<50

51-100

101-250

251-500

501-1200

Varsta (ani)

1-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

>160

Limite u.a.

Le

gen

da

Vo

lum

do

bo

ratu

ri (

m3

/ha

)

<5

0

51-1

00

101

-25

0

251

-50

0

501

-12

00

Va

rsta

(a

ni)

1-20

21-4

0

41-6

0

61-8

0

81-1

00

101

-12

0

121

-14

0

141

-16

0

>1

60

Lim

ite u

.a.

Page 24: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

18

Fig. 4.3 Volumul total de lemn afectat de doborâturi produse de vânt, în perioada anilor 2003-2012, în raport cu vârsta arboretelor (U.P. I Demacușa)

4.1.2 Elemente specifice gestionării arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt în Unitatea de producție (U.P. I) Demacușa Management of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from the management unit I Demacusa

Analizând evoluţia claselor de vârstă evidențiată în amenajamentele silvice din

perioada 1960-2009, se observă că repartizarea suprafeței, analizată din punctul de vedere

al evoluţiei claselor de vârstă, a fost şi este dezechilibrată (Fig. 4.4).

Optimizarea acesteia este un proces de lungă durată bazat pe o gestionare

corespunzătoare complexă, integrată în contextul acțiunii diferiților factori perturbatori

cunoscuți, în special vântul și zăpada.

In ceea ce privește evoluția compoziției în perioada1960-2009 (Fig. 4.5) se

observă că, proporția de participare a speciilor în compoziţia arboretelor a fost

influențată, în special de politica forestieră promovată în perioadele respective.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160

Vol

um (

m3 )

Vârsta (ani)

Page 25: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

19

Fig. 4.4 Evoluţia suprafeței claselor de vârstă (%) din U.P. I Demacușa, în perioada anilor 1960-2009

Fig. 4.5 Dinamica compoziției arboretelor din U.P. I Demacușa, în perioada anilor 1960-2009

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I II III IV V VI VII

%

Clasa de vârstă

1960

1973

1982

1993

2003

2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MO BR FA DT DM DR

%

Specia

1960

1973

1982

1993

2003

2009

Page 26: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

20

Astfel, după anul 1970 când s-a pus accentul pe sporirea proporției molidului în

compoziția pădurilor, ponderea ocupată de acesta a crescut în detrimentul bradului. După

anul 1990, s-a pus accent mult mai mult pe regenerarea naturală.

În ceea ce privește modul de aplicare a prevederilor amenajamentului în legătură

cu realizarea planurilor de recoltare a produselor principale și secundare acestea au fost

influențate semnificativ de doborâturile produse de vânt, astfel că planul de recoltare al

produselor principale s-a realizat în proporție de numai 12% (Fig. 4.6).

Fig. 4.6 Volumul de lemn recoltat pe natură de produse (principale și secundare), în raport cu produsele accidentale, în perioada 2003-2009

Nerealizarea planului decenal, la aceste produse, a fost cauzată de apariția

produselor accidentale înregistrate (doborâturi produse de vânt) în perioada anilor

2003-2009. Planul de recoltare a produselor secundare (rărituri) a fost de asemenea

influențat de doborâturile produse de vânt în arboretele tinere și preexploatabile.

Relația dintre volumul doborâturilor produse de vânt în perioada anilor 2003-2012

și anumite caracteristici specifice arboretelor afectate (vârsta arboretului, panta terenului,

altitudinea, expoziţia, clasa de producţie) a fost stabilită cu ajutorul regresiei multiple în

trepte.

Estimarea parametrilor modelului și analiza influenței variabilelor predictive se

prezintă în tabelul 4.1.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Curățiri Rărituri Accidentale II Principale Accidentale I

Vol

um (

m3 )

Produse

Prevăzut

Realizat

Page 27: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

21

Tabelul 4.1

Estimarea parametrilor regresiei și analiza influenței variabilelor predictive

Variabilă predictoare Valoarea parametrului (coeficienți ecuație de regresie)

t P

b0 Termen liber 304,331 0,43174 <0.05 b1 Vârsta arboretului 5,310 2,00659 <0.05 b2 Panta terenului 40,061 3,60760 <0.001 b3 Altitudinea -1,049 -1,51510 <0.05 b4 Expoziţia 375,361 2,84849 <0.005 b5 Clasa de producţie -560,376 -3,89509 <0.001

Se constată astfel (tabelul 4.1), că volumul doborâturilor produse de vânt crește pe

măsură ce crește vârsta arboretului şi panta terenului, iar arboretele sunt situate pe

expoziții însorite (SV, S, SE). Odată cu creșterea altitudinii și cu încadrarea arboretelor în

clase de producție mijlocii (clasa a III-a de producție), volumul doborâturilor produse de

vânt scade.

Pe baza celor prezentate, gestionarea arboretelor artificiale de molid afectate de

doborâturi produse de vânt, în general și din zona cercetată în special, nu trebuie să nu

țină cont de rezultatele ale cercetărilor în domeniu. Astfel, sistemele de gestionare a

riscului la doborâturi produse de vânt, în care modelarea și simularea ocupă un loc

important, trebuie să se circumscrie sistemelor silviculturale de gestionare durabilă a

ecosistemelor forestiere montane.

Page 28: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

22

4.2 Caracterizarea structurii arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt situate în Unitatea de producție I Demacușa The structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall installed in the mangement unit I Demacusa

4.2.1Caracteristicile dendrometrice ale arboretelor cercetate

Dendrometric characteristics of the researched stands

În urma inventarierilor efectuate, în suprafețele experimentale instalate cu ocazia

inițierii cercetărilor în cadrul tezei de doctorat, s-a constatat că diametrul central al

suprafeței de bază pentru arboretele cercetate variază între 36,9 cm și 44,2 cm, înălțimea

medie corespunzătoare arborelui central al suprafeței de bază, este cuprinsă între 33,2 m

și 39,7 m, iar numărul de arbori la ha variază între: 268 (u.a. 43H1) și 452 (u.a. 43H2)

(tabelul 4.2).

Tabelul 4.2

Principalele elemente dendrometrice ale suprafețelor de cercetare Parametrii Suprafețe experimentale

43H1 48A1 104D 12J 48A2 43H2 Compoziţia Diametrul central al suprafeței de bază – dgM (cm) Înălţimea corespunzătoare dgM (m) Număr de arbori · ha-1 Suprafaţa de bază · ha-1 (m2) Volumul · ha-1 (m3) Indice de desime Indice de densitate

10MO 40,1 34,1 268 28,6 413,9 0,33 0,62

10MO 44,2 39,7 294 38,2 662,1 0,57 0,73

10MO 37,5 34,0 318 32,6 503,8 0,43 0,72

10MO 41,7 37,7 329 32,2

583,8 0,58 0,66

10MO 40,5 36,5 392 42,1 719,6 0,56 0,83

10MO 36,9 33,2 452 35,8

550,4 0,75 0,79

Indicele de desime, ale arboretelor respective,ia valori cuprinse între 0,33

(u.a.43H1) și 0,75 (u.a. 43H2), iar volumul la ha însumează valori cuprinse între 413,9

m3 (u.a. 43H1) și 719,6 m3 (u.a. 48A2).

De asemenea, arboretele cercetate au fost stratificate pe grade de vătămare

folosind drept criteriu valoarea indicelui de desime rezultat din inventarierile efectuate. În

acest sens, suprafața experimentală 43H1 a fost considerată puternic vătămată (valoarea

indicelui de desime fiind de 0,33), suprafețele experimentale 104D, 48A1, 48A2, 12J (cu

o valoare a indicelui de desime de 0,43; 0,56; 0,57; 0,58) au fost încadrate ca fiind

moderat vătămate, în timp ce suprafața experimentală 43H2 a fost considerată slab

vătămată de acțiunea vântului (valoarea indicelui de desime fiind de 0,75).

Page 29: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

23

4.2.2 Structura arboretelor în raport cu diametrul arborilor

The stand structure in relation to tree diameter

Distribuţia numărului de arbori pe categorii de diametre reflectă structura

arboretelor în plan orizontal specifică arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt.

S-a constatat, din punct de vedere statistic, că în toate situațiile cea mai bună

apropiere între distribuțiile experimentale și cele teoretice s-a realizat aplicând funcţia de

repartiţie Pearson tip Beta (Fig. 4.7).

Creșterea variabilităţii diametrelor pe măsură ce arboretele sunt mai puțin afectate

de doborâturi produse de vânt este sugestiv exprimată de regresia liniară prezentată în

figura 4.8 unde se poate observa pentru arboretele din toate blocurile experimentale

instalate, creşterea coeficientului de variaţie al diametrelor odată cu creșterea numărului

de arbori la ha, ca efect al acțiunii mai puțin intense factorului abiotic perturbator

(vântul). Astfel, se constată o ușoară creștere a coeficientului de variație al diametrelor de

la arboretele puternic vătămate spre arboretele slab vătămate de acțiunea vântului.

Pe măsură ce valorile diametrului central al suprafeței de bază (dgM) cresc

variabilitatea diametrelor arborilor scade, deci ponderea arborilor subțiri este mai redusă

și implicit numărul de arbori la ha mai redus și reprezentat de arbori de dimensiuni mari

(Fig. 4.9).

Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra diversităţii structurii arboretelor în

raport cu diametrul arborilor poate fi evidențiată și prin intermediul indicilor diversităţii

structurale: indicele Shannon-Wiener (H’) şi indicele Pielou (E) (tabelul 4.3).

În arboretele din cuprinsul suprafețelor experimentale, se înregistrează valori ale

indicilor diversităţii structurale, caracterizate de structuri relativ echiene. În toate

cazurile, valorile indicelui Shannon – Wiener specific diversităţii structurii orizontale

sunt sub valorile înregistrate de regulă în arborete naturale pluriene.

Page 30: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

24

Fig. 4.7Ajustarea distribuţiei experimentale a numărului de arbori pe categorii de diametre cu ajutorul funcţiei teoretice Pearson tip Beta

(A - 43H1 – puternic vătămat; B - 12J – moderat vătămat; C - 48A1 – moderat vătămat; D - 104D – moderat vătămat; E - 48A2 – moderat vătămat; F - 43H2 – slab vătămat)

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

Num

ărul

de

arbo

riha

-1

Diametrul (cm)

Valori experimentale

Valori teoretice

A

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

Num

ărul

de

arbo

ri·h

a-1

Diametrul (cm)B

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Num

ăr d

e ar

bori

·ha-1

Diametrul (cm)C

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Num

ărul

de

arbo

ri·h

a-1

Diametrul (cm)D

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Num

ărul

de

arbo

ri·h

a-1

Diametrul (cm)E

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

Num

ărul

de

arbo

ri·h

a-1

Diametrul (cm)F

Page 31: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

25

Fig. 4.8 Relația dintre numărul de arbori la hectar și coeficientul de variație al diametrelor

arborilor din blocurile experimentale analizate

Fig. 4.9 Relația dintre diametrul central al suprafeței de bază și coeficientul de variație al

diametrelor arborilor din blocurile experimentale analizate

y = 0,0154x + 15,921R² = 0,6816

10

12

14

16

18

20

22

24

26

200 250 300 350 400 450 500

Coe

fici

ent d

e va

riaț

ie(%

)

Numărul de arbori·ha-1

y = -0,3061x + 33,5R² = 0,4237

10

12

14

16

18

20

22

24

26

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Coe

fici

entu

l de

vari

ație

al d

iam

etre

lor

(%)

dgM

Page 32: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

26

Tabelul 4.3

Indicii diversităţii structurale în raport cu diametrul arborilor pentru arboretele luate în studiu

Blocul experimental

Numărul claselor de diametre (k)

Numărul de arbori la hectar (N)

Indicele Shannon-Wiener (H’)

Indicele echităţii Pielou (E)

43H1 11 268 2,019 0,842 48A1 12 294 2,131 0,858 104D 11 318 1,979 0,825 12J 15 329 2,310 0,852

48A2 11 392 2,097 0,875 43H2 12 452 2,068 0,832

Modul de distribuţie a arborilor în spaţiu, sub raportul diametrului de bază,

permite identificarea concentratorilor de biomasă din interiorul suprafețelor

experimentale, în funcție de gradul de afectare al acestor arborete (slab, mediu, puternic

afectate). În arboretele cercetate (slab, mediu, puternic afectate) se remarcă o

neuniformizare evidentă a modului de repartiție spațială a diametrelor arborilor mai

pregnantă în cazul arboretelor mediu și puternic afectate de acțiunea vântului (Fig. 4.10).

Fig. 4.10 Textura arboretului din blocul experimental 43 H1 (A)– puternic vătămat și 43 H2 (B)– slab vătămat, în raport cu diametrul de bază al arborilor (cm)

d (cm) d (cm)

A B

Page 33: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

27

4.2.3 Analiza omogenității arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt Homogeneity analysis of the stands affected by windfall

Pentru testarea omogenităţii structurale a arboretelor şi pentru evidenţierea

modului în care au acționat doborâturile produse de vânt, s-a utilizat indicele Camino

(Fig 4.11).

Fig. 4.11 Curbele Lorentz şi valorile indicelui de omogenitate structurală Camino pentru arboretele cercetate (A - 43H1 – puternic vătămat; B - 12J – moderat vătămat; C - 48A1

– moderat vătămat; D - 104D – moderat vătămat; E - 48A2– moderat vătămat; F - 43H2 – slab vătămat)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

umul

cum

ulat

Numărul de arbori cumulat

H=6,53

A

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

um c

umul

at

Numărul de abori cumulat

H=5,91

B

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

umul

cum

ulat

Numărul de arbori cumulat

H=6,98

C

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

umul

cum

ulat

Numărul de arbori cumulatD

H=7,20

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

umul

cum

ulat

Numărul de arbori cumulatE

H=6,75

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Vol

umul

cum

ulat

Numărul de arbori cumulatF

H=6,59

Page 34: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

28

A fost pusă în evidenţă de asemenea, menținerea gradului relativ ridicat de

omogenitate al structurii arboretelor echiene cercetate, afectate de doborâturi produse

vânt cu o intensitate slabă, medie și puternică, constatându-se că valoarea indicelui de

omogenitate se menține între valorile 2 și 10, reprezentând limitele intervalului de

omogenitate (Fig 4.12) .

Fig. 4.12 Valorile indicelui de omogenitate Camino în relație cu gradul de vătămare al

arboretelor din suprafețele experimentale studiate

4.2.4 Structura spaţială a arboretelor de molid afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu numărul de arbori pe quadrate The spatial structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall in relation to the number of trees on quadrat

Prin realizarea distribuţiilor în plan ale numărului de arbori pe unităţi elementare

(quadrate), în suprafață de 100 m2 (10 x 10 m) şi în coordonate carteziene (x,y), a fost

posibilă evidențierea tipului de structură spaţială bazată pe calculul indicilor metodei

quadratelor (metodă de analiză spaţială independentă de distanţa dintre arbori) (tabelul

4.4).

0

2

4

6

8

10

12

puternic mediu mediu mediu mediu slab

43H1 104D 43H2 48A1 12J 48A2

Val

oare

indi

ce C

amin

o

Suprafața experimentală / grad de vătămare

Omogenitate mare

Lipsă omogenitate

Page 35: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

29

Tabelul 4.4

Indicii distribuţiei spaţiale ai metodei quadratelor pentru arboretele luate în studiu

Blocul experimental x s2 ID IGreen Tipul de structură

43H1 2,7 0,95 0,35 -0,00657 regulată 48A1 3,2 1,26 0,39 -0,00616 regulată 104D 3,1 1,24 0,40 -0,00606 regulată 12J 3,6 1,49 0,41 -0,00596 regulată

48A2 3,4 1,28 0,35 -0,00657 regulată 43H2 4,0 1,90 0,48 -0,00525 regulată

x - numărul mediu de evenimente pe quadrat; s2 - varianţa numărului de evenimente pe quadrat; ID - indicele de dispersie; IGreen - indicele Green

Pentru unităţi elementare de studiu (mărimi ale quadratelor) de 100 m2 (10x10 m),

structura spaţială a arboretelor din cuprinsul suprafețelor experimentale cercetate este

uniformă, indiferent de gradul de vătămare (slab vătămate, mediu vătămate și puternic

vătămate de acțiunea vântului).

Efectul doborâturilor produse de vânt asupra structurii spaţiale a arboretelor

evidențiază o dinamică specifică a indicelui de analiză spaţială x (numărul mediu de

arbori pe quadrat) pentru anumite stări de desime în care au ajuns arboretele ca urmare a

efectului vântului (Fig.4.13).

Fig. 4.13 Relația dintre indicele de desime și numărul mediu de arbori / quadrat

y = -14,362x2 + 17,006x - 1,4269R² = 0,7402

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

Num

ărul

med

iu d

e ar

bori

/qu

adra

t

Indice de desime

Page 36: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

30

S-a constatat astfel o reducere specifică a numărului mediu de arbori pe unitatea

statistică elementară de 100 m2, însoţită de creşterea variabilităţii structurii spaţiale a

arboretelor, pe măsură ce arboretele au fost mai intens afectate de vânt. Ca urmare,

variabilitatea structurii spațiale în suprafețele cercetate crește de la suprafețele slab

afectate de vânt la suprafețe puternic afectate de vânt.

4.2.5 Organizarea spaţială a arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu distanţa dintre arbori Spatial organization of the stands affected by the windfall in relation to the distance between the trees

Metodologia de culegere a datelor de teren, respectiv prin măsurarea poziției

spațiale a arborilor într-un sistem cartezian de coordonate (x,y), a permis calculul

distanţei de la fiecare arbore faţă de cel mai apropiat vecin, rezultând distribuţia arborilor

pe clase de distanţe, prezentată în tabelul 4.5.

Tabelul 4.5

Distribuţia numărului de arbori pe clase de distanţe dintre arbori pentru arboretele analizate

Clase de distanţe

dintre arbori (m)

Numărul de arbori/ha pentru arboretele cercetate 43H1 48A1 104D 12J 48A2 43H2

1 25 7 26 26 25 84 2 51 57 62 62 86 119 3 60 100 79 80 114 105 4 56 89 76 79 101 82 5 44 40 56 59 57 46 6 25 3 20 22 10 16 7 6 0 0 0 0 0

Număr de arbori·ha-1

268 294 318 329 392 452

Distribuţiile experimentale, ale numărului de arbori pe clase de distanţe medii faţă

de cel mai apropiat vecin, au fost ajustate cu funcţia teoretică Beta. Această funcţie

teoretică ajustează bine modul de structurare a arboretelor în raport cu distanţa dintre

arbori, fiind vorba de repartiţii unimodale, cu asimetrie de stânga (Fig. 4.14).

Page 37: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

31

Fig. 4.14 Repartizarea numărului de arbori pe clase de distanțe medii față de cel mai apropiat

vecin

În raport cu starea arboretelor ca urmare a acțiunii vântului se produce, pe lângă o

aplatizare evidentă, o micșorare a amplitudinii de variaţie a claselor de distanţe, mai ales

în direcţia claselor superioare. Astfel, maximele curbelor de repartiţie se deplasează spre

dreapta pe măsură ce arboretele au fost mai intens afectate (suprafețe experimentale

puternic afectate de vânt). Aceste tendințe sunt mai puțin evidente în suprafața

experimentală 43H2, care a fost mai puțin afectată de acțiunea negativă a vântului.

Prin cuantificarea distanţelor de la fiecare arbore până la de cel mai apropiat,

utilizând metoda celui mai apropiat vecin (metodă de analiză spaţială dependentă de

distanţa dintre indivizi), au fost calculaţi indicii Fisher și Clark – Evans (tabelul 4.6). Prin

intermediul acestor indici pot fi identificate tipurile de structură spaţială, specifice

fiecărei suprafețe experimentale.

Pe baza indicilor de analiză spaţială a celui mai apropiat vecin, s-a pus în evidenţă

faptul că structura spaţială a arboretelor se încadrează în tipul de structură uniformă

indiferent de gradul de afectare al arboretelor (slab, mediu sau puternic afectat).

Aşadar, arboretele de molid afectate de doborâturi produse de vânt prezintă

distribuţii experimentale randomizate, cu tendinţe uniformizatoare spre procese de tip

regulat. În aceste situaţii arborii au ajuns la o independenţă statistică unii faţă de alţii,

evidențiind o uniformizare a competiției la nivelul populaţiei. În al doilea rând se

realizează o reducere a intensităţii proceselor de competiţie intraspecifică.

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nr.

arbo

ri h

a-1

Clase de distanțe medii față de cel mai apropiat vecin (m)

12j

43H1

43H2

48A1

48A2

104D

Page 38: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

32

Tabelul 4.6

Indicii distribuţiei spaţiale ai metodei celui mai apropiat vecin pentru arboretele din blocurile experimentale cercetate(U.P. I Demacușa)

Blocul experimental d s2 If Ic Tipul de structură

43H1 3,27 3,46 1,06 1,07 uniformă 48A1 2,80 1,42 0,51 1,05 uniformă 104D 2,93 1,98 0,68 1,06 uniformă 12J 2,85 2,09 0,73 1,35 uniformă 48A2 2,81 1,82 0,65 1,19 uniformă 43H2 2,33 2,07 0,89 0,99 uniformă

d - distanţa medie faţă de cel mai apropiat vecin; s2- varianţa distanţei medii faţă de cel mai apropiat vecin; If - indicele Fisher; Ic - Indicele Clark – Evans

4.2.6 Structura spaţială a arboretelor exprimată prin intermediul profilelor structurale bidimensionale Spatial structure of the stand expressed through two dimensional structural profiles

Analiza structurii arboretelor prin intermediul profilelor structurale este utilizată

frecvent în cercetare silvică, chiar dacă ele constituie modelele grafice schematice, se pot

desprinde informaţii utile: caracterizarea modului de grupare a arborilor în biogrupe

funcție de elementele dendrometrice ale arborilor; diferențierea etajelor; a profunzimii

coronamentului; calculul gradului de acoperire a solului şi a indicelui de închidere a

coronamentului.

Sintetizând caracteristicile suprafețelor experimentale în plan orizontal

(compoziția arboretelor, consistența, desimea, densitatea, diametrul mediu) și în plan

vertical (etajarea arboretului, profilul arboretului, închiderea coronamentului), se pot

evidenția o serie de aspecte specifice cu privire la influența doborâturilor produse de vânt

asupra acestora (Fig. 4.15).

Suprafețele experimentale cercetate sunt arborete pure de molid, rezultând

intensități diferite de vătămare la acțiunea vântului. Datorită acestui fapt (suprafețele

experimentale sunt arborete pure de molid) au rezultat și vătămările, în diferite grade,

produse de vânt în cadrul arboretelor.

Page 39: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

33

Fig. 4.15 Profilul în plan orizontal pentru arboretul din u.a. 48A1

Legenda - Molid - Molid vătămat de vânat (cervide) - Fag

Page 40: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

34

Consistența arboretului nu oferă suficiente informații cu privire la gradul de

afectare al acestora, cauzat de doborâturile produse de vânt. Când spațiul dintre arbori se

mărește, dezvoltarea coroanelor în plan orizontal este mai accentuată, iar consistența,

exprimată prin gradul de apropiere al coroanelor, dă falsa impresie că arboretele au o

desime corespunzătoare. Indicele de desime constituie caracteristica după care au fost

stratificate suprafețele experimentale pe grade de vătămare (slab, mediu și puternic

afectate), acesta oferind o imagine reală a proceselor ce au avut loc în arborete (cum ar fi

doborâturile produse de vânt). Pentru arboretele din cadrul blocurilor experimentale

analizate acest indice ia valori între 0,33 și 0,75.

Structura arboretelor în raport cu diametrul, mai precis distribuția arborilor pe

categorii de diametre, indică faptul că indiferent de gradul de afectare al arboretelor de

acțiunea vântului, acestea își păstrează caracteristicile structurii echiene.

Diametrul central al suprafeței de bază este o expresie a dezvoltării arboretelor și

ia valori diferite ca urmare a intensității lucrărilor silviculturale efectuate și a intensității

doborâturilor produse de vânt.

Ca urmare a acțiunii vântului se constată mai mult sau mai puțin evident o etajare

a arboretelor. Stratificarea în plan vertical a arboretelor afectate de vânt este mai pregnant

pusă în evidență la arboretele puternic și mediu afectate de vânt, unde se constată apariția

unui nou etaj de molid (suprafețele experimentale 43H1, 48A1, 12J, 104D) (Fig. 4.16).

Având în vedere că toate arboretele cercetate sunt echiene, alura pe care o prezintă

suprafața superioară a coronamentului arboretului, ce definește profilul vertical al

acestuia este una continuă la marea majoritate a arboretelor din cuprinsul suprafețelor

experimentale. Există tendința de apariție a unor profile în trepte la arboretele unde se

constată apariția unui nou etaj de arbori (suprafețele experimentale 43H1, 48A1).

Page 41: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

35

Fig. 4.16 Profilul în plan vertical pentru arboretul din u.a. 48A1

Legenda - Molid - Molid vătămat de vânat (cervide) - Fag

Page 42: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

36

4.2.7 Structura spaţială a arboretelor exprimată prin indici de competiție

Spatial structure of the stand expressed through competition indices

Analiza profilelor structurale, combinată cu calculul unor indici de competiţie

dintre indivizi (IC), pentru diferite sisteme silviculturale adoptate, pot lămuri modul în

care răspund arborii la intervențiile în arboret efectuate ca urmare a doborâturilor produse

de vânt, prin prisma proceselor de acumulare-dezvoltare.

Relația dintre înălțimile arborilor și valoarea indicelui de competiție (IC) pentru

arboretele analizate se prezintă în figura 4.17. Se constată, o corelație strânsă între

înălțime și IC, valorile acestuia crescând exponențial cu înălțimea arborelui. Repartiția

spațială a indicelui de competiție scoate în evidență faptul că intensitatea fenomenului de

competiție înregistrează variații mari de la o zonă la alta în cadrul fiecărui arboret în parte

(Fig. 4.18-4.19). Indicii de competiție caracterizează relațiile dintre indivizii unei

populații în funcție de dimensiunile sale, de poziția lor socială, exprimată prin

intermediul unor anumiți indicatori, dar și modul în care aceștia sunt dispuși în plan. Ca

urmare, un arbore este mai viguros și mai competitiv când valoarea indicelui de

competiție este ridicată și corespunde unei stări de competiție redusă. În arboretele

analizate se constată că zonele de maximă competiție, caracterizate de indici de

competiție mai mari decât 1, sunt întâlnite la arborii cu diametre mai mari decât cele

corespunzătoare arborelui mediu al suprafeței de bază.

Page 43: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

37

Fig. 4.17 Relația dintre înălțimile arborilor și valoarea indicelui de competiție (A - 43H1 – puternic vătămat; B - 12J – moderat vătămat; C - 48A1– moderat vătămat; D - 104D– moderat vătămat; E - 48A2– moderat vătămat;F - 43H2 – slab vătămat)

y = 0,0089e0,1258x

R² = 0,8021

0

0,5

1

1,5

2

2,5

20 25 30 35 40

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)A

y = 0,0153e0,1141x

R² = 0,8748

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

20 25 30 35 40 45

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)B

y = 0,0282e0,0925x

R² = 0,6324

0

0,5

1

1,5

2

2,5

20 25 30 35 40 45

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)C

y = 0,0121e0,1273x

R² = 0,7186

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

20 25 30 35 40

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)D

y = 0,0246e0,102x

R² = 0,7184

0

0,5

1

1,5

2

2,5

20 25 30 35 40 45

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)E

y = 0,0094e0,1374x

R² = 0,762

0

0,5

1

1,5

2

2,5

20 25 30 35 40

Indi

ce d

e co

mpe

tiți

e (I

C)

Înălțimea (m)F

Page 44: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

38

Fig. 4.18 Textura arboretului 12J în raport cu indicele de competiţie

A B

Fig. 4.19 Textura arboretului 43H1 (A) și 43H2 (B) în raport cu indicele de competiţie

10 20 30 40 50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

IC

IC IC

Page 45: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

39

4.3 Elemente auxologice specifice arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt situate în Unitatea de producție I Demacușa

Growth and yield elements of the artificial Norway spruce stands affected by windfall from the management unit I Demacusa

4.3.1 Analiza și evaluarea ritmului de creştere radială la arborii rămaşi pe picior după producerea doborâturilor de vânt Analysis and evaluation of radial growth in the remaining standing trees after the windfalls

Analiza și evaluarea ritmului de creştere radială la arborii rămaşi pe picior după

producerea doborâturilor de vânt a impus analiza dispunerii spațiale a creşterilor radiale

(Ir10) corespunzătoare arboretelor cercetate în perioada de 10 ani (2002-2011) analizată

(Fig. 4.20) și reprezentarea dreptelor creşterilor radiale în raport cu diametrul arborilor

pentru arboretele cercetate pentru aceeași perioadă (Fig. 4.21). Se observă amplitudinea

diferită precum și dispunerea specifică a dreptelor de creștere din arboretele componente

ale dispozitivelor experimentale instalate.

Pentru analiza și evaluarea ritmului de creştere s-a procedat astfel, la testarea

semnificaţiei diferenţelor dintre dreptele de regresie (Ir10 = b0+b1d) caracteristice

arboretelor componente ale dispozitivelor experimentale instalate, cu ocazia desfășurării

cercetărilor. Astfel, a fost examinată semnificația dintre dreapta de creștere

corespunzătoare arboretului cu cel mai mic număr de arbori la hectar (suprafață

considerată martor), cu dreptele de creștere specifice celorlalte arborete. S-a folosit, în

acest caz, testul F (tabelul 4.7).

Referitor la elementele care deosebesc analiza semnificaţiei diferenţelor dintre

dreptele de regresie specifice creșterii arborilor acestea fac referire la cuantumul

sporurilor (deficitului) de creştere radială specifice categoriilor de diametre considerate.

Valorile specifice cuplurilor considerate sunt următoarele:

- Arboretul 43H1- arboretul 48A1: sporul de creştere radială variază între 53% şi 13%

pentru diametrele de 20 cm și 56 cm;

Page 46: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

40

12J - arboret moderat vătămat

Fig. 4.20 Dispunerea spațială a creşterilor radiale pentru perioada analizată: 2002-2011

- Arboretul 43H1 - arboretul 104D: sporurile de creştere radială, analizate comparativ

între cele două arborete,pe categorii de diametre au fost cuprinse între 69% și 1% la

diametre cuprinse între 16 cm și 40 cm. Deficitul de creștere între cele două arborete s-au

manifestat la categoriile de diametre 44 cm și 56 cm în valoare de 3,2% și 11,7%.

- Arboretul 43H1- arboretul 12J: reacția specifică este de activare a creşterilor. Sporurile

de creştere radială, dintre cele două arborete,pe categorii de diametre, au fost cu valori

între 13,1% și 4,0% la diametre cu valori între 16 cm și 56 cm.

- Arboretul 43H1 - arboretul 48A2: sporurile de creştere radială, analizate comparativ

între cele două arborete, pe categorii de diametre au fost cuprinse între 71,5% și 0,8%la

diametre cuprinse între 20 cm și 56 cm.

- Arboretul 43H1 - arboretul 43H2: sporurile de creştere radială în acest caz, analizate

comparativ între cele două arborete, au fost cuprinse între 0,4% și 1,0% la diametre cu

valori între 16 cm și 56 cm.

mm

Page 47: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

41

Fig.4.21 Dreapta creşterilor radiale pentru perioada de 10ani (2002-2011), în raport cu diametrul

arborilor, pentru arboretele din dispozitivele experimentale cercetate (A - 43H1 - puternic vătămat; B - 48A1 - moderat vătămat; C - 104D - moderat vătămat;

D - 12J - moderat vătămat; E - 48A2 - moderat vătămat; F - 43H2 - slab vătămat)

y = 0,6325x - 5,7468r = 0,704***

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56 64

Creșt

eri r

adia

le p

e 10

ani

Ir-

10(m

m)

Diametrul (cm)A

y = 0,58x - 8,8965r = 0,762***

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

Creșt

eri

radi

ale

pe 1

0 an

i I r-

10(m

m)

Diametrul (cm)B

y = 0,6579x - 7,4123

r = 0,757***

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56

Creșt

eri r

adia

le p

e 10

ani

Ir-

10(m

m)

Diametrul (cm)C

y = 0,5292x - 3,4987r = 0,731***

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

Creșt

eri r

adia

le p

e 10

ani

I r-1

0(m

m)

Diametrul (cm)D

y = 0,7472x - 13,593r = 0,776

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56 64

Creșt

eri r

adia

le p

e 10

ani

I r-1

0(m

m)

Diametrul (cm)E

y = 0,5894x - 3,4569r = 0,669***

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 8 16 24 32 40 48 56

Creșt

eri r

adia

le p

e 10

ani

Ir-

10(m

m)

Diametrul (cm)F

Page 48: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

42

Tabelul 4.7

Testarea semnificaţiei diferenţelor dintre dreptele de regresie specifice creșterii arborilor (arboretul 43H1- arboretul 48A1)

Parametrii sintetici Perioada 2002-2011

43H1 48A1 Ecuaţia de regresie(Ir10 = b0+b1d) Ir10 = 0,4812d-0,5014 Ir10 = 0,5846d-8,7724 Creşterea radială medie, ir10 (mm) 16,9 15,7 Creşterea radială minimă, ir10 (mm) 1,25 1,99 Creşterea radială maximă, ir10 (mm) 40,37 36,62 Varianţa creşterilor radiale, s2

ir10 (mm2) 57,78 50,07 Abaterea standard 7,6 7,2 Număr observaţii 268 294

Testul F (compararea varianțelor)

Fexp=5,78; f1=267; f2=287;Fteor=3,87 Fexp>F0,05

varianţele se deosebesc semnificativ

Testul t (compararea coeficienților unghiulari)

texp=2,40;df=552;tteor=1,65 texp>t0,05

b1 și b2 se deosebesc semnificativ

Sintetizând cele prezentate, se poate afirma faptul ca influența vântului asupra

creșterii în arboretele de molid este semnificativă. Astfel s-a demonstrat experimental și

statistic faptul că odată cu scăderea numărului de arbori la hectar, creșterea radială medie

pe 10 ani înregistrează valori mai mari distribuindu-se conform cu o ecuație logaritmică

(Fig. 4.22).

Fig. 4.22 Relația dintre numărul de arbori la hectar și creșterea radială medie pe 10 ani în

arborete de molid afectate de doborâturi produse de vânt (U.P. I Demacușa)

y = -3,901ln(x) + 38,294r = 0,819***

10

11

12

13

14

15

16

17

18

200 250 300 350 400 450 500

Creșt

erea

rad

ială

med

ie în

per

ioad

a 20

02-2

011

(mm

)

Număr de arbori·ha-1

Page 49: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

43

Astfel, la arboretele din clasa a IV-a de vârstă (61-80 de ani), afectate de

doborâturi produse de vânt, la un număr de arbori la hectar de 250 se înregistrează o

creștere medie pe 10 ani de 16,8 mm, la 300 de arbori la hectar, creșterea medie este de

16,0 mm, la 350 de arbori la hectar 15,4 mm, la 400 de arbori la hectar 14,9 mm iar la

450 de arbori la hectar creșterea medie pe 10 ani este de 14,5 mm.

Așadar, pentru arboretele de molid afectate de doborâturi produse de vânt din U.P.

I Demacușa, poate fi estimată creșterea radială medie pentru perioada 2002-2011, în

raport cu numărul de arbori existent la hectar.

4.3.2 Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în suprafaţa de bază în arborete de molid afectate de vânt Influence of the windfall on the basal area growth in Norway spruce stands affected by wind

Pentru evidenţierea influenţei doborâturilor produse de vânt la nivel de arboret, s-a

calculat pentru fiecare arboret în parte creşterea în suprafaţa de bază (IG) şi procentul

creşterii în suprafaţa de bază (pig). Cele două caracteristici s-au exprimat ca valori medii

anuale la hectar, pentru perioada de cercetare 2002-2011 (tabelul 4.8).

Tabelul 4.8

Creşterea în suprafaţa de bază şi procentul creşterii în suprafaţa de bază pentru arboretele

analizate

u.a.

Gradul de

vătămare

Mărimea perioadei

(ani)

Suprafaţa de bază

G - (m2·ha-1)

Creşterea în suprafaţa

de bază, medie pe perioadă

IG – (m2·ha-1)

Creşterea în suprafaţa de bază, medie anuală pe

perioadă IG – (m2·an-1·ha-1)

Procentul mediu al creşterii în suprafaţa

de bază pig– ( %)

43H1 Puternic 10 28,6 5,1 0,51 17,7 48A1 Moderat 10 38,2 5,4 0,54 14,3 104D Moderat 10 32,6 5,5 0,55 17,0 12J Moderat 10 32,2 5,4 0,54 16,9 48A2 Moderat 10 42,1 6,4 0,64 15,1 43H2 Slab 10 35,8 6,3 0,63 17,7

Analizând informațiile din tabelul 4.8 se constată că suprafața de bază, pentru

arboretele cercetate, variază între 28,6 m2·ha-1 (u.a. 43H1) și 42,1 m2·ha-1 (u.a. 48A2). În

ceea ce privește creşterea în suprafaţa de bază medie pentru perioada de 10 ani

considerată (2002-2011), aceasta ia valori cuprinse între 5,1 m2·ha-1 (u.a. 43H1) și 6,4

m2·ha-1 (u.a. 48A2).

Page 50: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

44

Referitor la procentul mediu al creşterii în suprafaţa de bază, acesta înregistrează

valori cuprinse între 17,7% (u.a. 43H1, 43H2) și 14,3% (u.a. 48A1).

În raport cu datele prezentate, s-a putut evidenţia variaţia creşterii în suprafaţa de

bază în raport cu numărul de arbori·ha-1.

Relația dintre numărul de arbori·ha-1 și creşterea în suprafaţa de bază medie

pentru aceeași perioadă (2002-2011) (m2·ha-1), este exprimată de o funcție logaritmică.

Corelația este foarte puternică și foarte semnificativă în cazul arboretelor cercetate (Fig.

4.23).

Fig. 4.23 Relația dintre numărul de arbori·ha-1 și creşterea în suprafaţa de bază medie pentru

perioada 2002-2011 (m2·ha-1)

Din cele prezentate rezultă că influenţa doborâturilor produse de vânt,în perioada

2002-2011, asupra creşterilor în suprafaţa de bază în arborete de molid afectate de

acțiunea vântului a condus la înregistrarea unei reduceri a creșterii în suprafața de bază

medie(m2·ha-1) odată cu scăderea numărului de arbori la hectar.

Ca urmare, rărirea prea accentuată a arboretelor prin doborâturile produse de vânt,

sub pragul indicelui de desime de 0,5, s-a dovedit că are efecte negative asupra creșterii

în suprafața de bază caracteristică arboretelor afectate și implicit asupra creșterii în

volum, chiar dacă arborii beneficiază de mai mult spațiu ca urmare a răririi arboretelor,

y = 2,6695ln(x) - 9,8462r = 0,938***

0

1

2

3

4

5

6

7

200 250 300 350 400 450 500

Creșt

erea

în s

upra

fața

de

bază

, med

ie p

e pe

rioa

da

2002

-201

1(m

2 ·ha

-1)

Număr de arbori· ha-1

Page 51: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

45

sau dacă au dimensiuni mari și acumularea de biomasă este semnificativă, chiar în

condițiile unei creșteri radiale medii mai reduse.

Un caz particular îl constituie arboretul din u.a. 43H, unde procentul creșterii în

suprafața de bază este același 17,7% pentru ambele suprafețe experimentale analizate

comparativ, fapt ce conduce la concluzia că doborâturile produse de vânt sunt recente și

ca urmare, nu a existat suficient timp pentru diferențierea creșterilor în suprafața de bază.

4.3.3 Influenţa doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în volum în arborete de molid afectate de vânt Influence of the windfall on the volume growth in Norway spruce stands affected by wind

Volumul calculat, specific arboretelor cercetate variază între 413,9m3·ha-1

(u.a. 43H1) și 719,6 m3·ha-1 (u.a. 48A2) (tabelul 4.9).

Tabelul 4.9

Volumul şi procentul creşterii în volum pentru arboretele analizate

u.a.

Gradul

de vătămare

Mărimea perioadei

(ani)

Volumul la sfârșitul perioadei

V - (m3·ha-1)

Creşterea medie în volum, pe

perioadă IV – (m3·ha-1)

Creşterea medie în volum anuală pe

perioadă IV – (m3·an-1·ha-1)

Procentul mediu al creşterii în volum

piv– ( %)

43H1 Puternic 10 413,9 93,1275 9,3 22,5 48A1 Moderat 10 662,1 111,2328 11,1 16,8 104D Moderat 10 503,8 105,2942 10,5 20,9 12J Moderat 10 583,8 115,5924 11,5 19,8 48A2 Moderat 10 719,6 126,6496 12,7 17,6 43H2 Slab 10 550,4 123,84 12,3 22,5

În ceea ce privește media creșterilor în volum, pentru perioada de 10 ani luată în

considerare (2002-2011), aceasta înregistrează valori cuprinse între 93,1 m3·ha-1 (u.a.

43H1) și 126,6 m2·ha-1 (u.a. 48A2), iar procentul mediu al creşterii în volum, între 22,5%

(u.a. 43H1, 43H2) și 16,8% (u.a. 48A1).

Relația dintre numărul de arbori la hectar și creşterea medie în volum pentru

perioada 2002-2011 (m3·ha-1), este exprimată de o ecuație logaritmică, corelația între

caracteristicile biometrice ale arboretelor cercetate fiind foarte puternică și foarte

semnificativă (Fig. 4.24).

Page 52: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

46

Fig. 4.24 Relația dintre numărul de arbori·ha-1 și creşterea medie în volum pentru perioada

2002-2011 (m3·ha-1)

Rezultă astfel, din cele prezentate că influenţa doborâturilor produse de vânt

asupra creşterilor în volum în arborete de molid afectate de vânt a condus la o reducere a

mediei creșterilor în volum (m3·ha-1) pentru perioada 2002-2011, pe măsură ce numărul

de arbori la hectar scade.

Concluzionând, se poate afirma faptul că din analiza evaluării ritmului de creştere

radială la arborii rămaşi pe picior şi a influenţei doborâturilor produse de vânt asupra

creşterilor în suprafaţa de bază și în volum în arborete de molid afectate de vânt, rezultă

că arboretele mediu și foarte puternic afectate de acțiunea acestui factor perturbator se

îndepărtează de starea normală, caracterizată de o stabilitate și funcționalitate

corespunzătoare.

y = 58,241ln(x) - 226,18r = 0,883***

0

20

40

60

80

100

120

140

200 250 300 350 400 450 500

Creșt

erea

med

ie în

vol

umpe

per

ioad

a 20

02-2

011

(m3 ·

ha-1

)

Număr de arbori· ha-1

Page 53: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

47

4.4 Câteva recomandări privind gospodărirea arboretelor cercetate cu ocazia elaborării tezei de doctorat

Several recommendations regarding the management of the researched stands in the elaborating of PhD thesis

În urma analizei modului de gospodărire a arboretelor artificiale de molid, afectate

de doborâturi produse de vânt, situate în zona cercetată şi a cunoaşterii, pe baze

ştiinţifice, a stării acestora din punct de vedere structural - funcţional şi auxologic au

putut fi identificate câteva recomandări demne de luat în considerare la fundamentarea şi

adoptarea viitoarelor măsuri silviculturale, cu ocazia elaborării amenajamentelor silvice.

În prezent, pe lângă tăierile de igienă prevăzute în amenajamentul silvic în

vigoare, se recomandă acordarea unei atenţii sporite promovării regenerării naturale prin

îngrijirea seminţişurilor utilizabile care ocupă în toate cazurile o proporţie de 80- 90% din

suprafaţă (u.a. 43H, 104D, 48A2) şi efectuarea de lucrări de îngrijire şi conducere

(curăţiri, rărituri) în porţiuni din interiorul arboretelor respective unde doborâturile

produse de vânt au creat goluri semnificative (10-25% din suprafaţă), iar în prezent s-a

instalat o nouă generaţie aflată în faza de nuieliş-prăjiniş (u.a. 48A1, 12J). In u.a. 43H2,

condiţiile de arboret (consistenţa şi proporţia seminţişului utilizabil) permit executarea de

rărituri (tabelul 4.10).

Aceste recomandări cu caracter specific, punctual pentru arboretele cercetate, au la

bază pe lângă situaţia concretă din teren ipoteza potrivit căreia, din cauza acţiunii repetate

a vântului arboretele prezintă neuniformitate din punct de vedere al structurii orizontale şi

verticale şi ca atare, în arboret pot fi identificate porţiuni în care să se aplice măsuri

diferenţiate, pornind de la ajutorarea regenerării naturale, îngrijirea seminţişului, curăţiri

şi în final, până la lucrări de igienă şi chiar de rărituri.

Pornind de la ponderea majoritară în cadrul U.P. I Demăcuşa a tipurilor de staţiuni

şi de pădure specifice arboretelor naturale amestecate de răşinoase cu fag se recomandă

ca obiectiv cu caracter general pe termen lung, punerea unui accent deosebit pe

regenerarea naturală, pe promovarea bradului şi a fagului în compoziţiile de regenerare şi

înlocuirea treptată a monoculturilor de molid, urmărindu-se obţinerea unor structuri

amestecate stabile, rezistente la acţiunea vântului în special și adoptate la schimbările

climatice în general.

Page 54: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

48

Tabelul 4.10

Prevederile amenajamentului pentru arboretele cercetate, comparativ cu măsurile propuse, în urma cercetărilor actuale efectuate

u.a. Lucrări propuse

prin amenajament Recomandări Observații

43H1 Tăieri de igienă Tăieri de igienă; Îngrijirea semințișului

Regenerare (semințiș utilizabil) pe 90% din suprafață

48A1 Tăieri de igienă Tăieri de igienă; Îngrijirea semințișului; Curățiri

Regenerare (semințiș utilizabil) pe 90% din suprafață; Nuieliș-prăjiniș pe 25% din suprafață

104D Tăieri de igienă Tăieri de igienă; Îngrijirea semințișului

Regenerare (semințiș utilizabil) pe 80% din suprafață

12J Tăieri de igienă Tăieri de igienă; Îngrijirea semințișului; Curățiri

Regenerare (semințiș utilizabil) pe 80% din suprafață; Nuieliș-prăjiniș pe 10% din suprafață

48A2 Tăieri de igienă Tăieri de igienă; Îngrijirea semințișului

Regenerare (semințiș utilizabil) pe 90% din suprafață

43H2 Tăieri de igienă Rărituri Regenerare (semințiș utilizabil) pe 20% din suprafață

Totodată, proporţia ridicată de participare în compoziţia arboretelor a molidului, în

detrimentul bradului, presupune creşterea procentelor de participare a bradului şi fagului

şi introducerea în compoziţiile de regenerare a unor specii ca paltinul de munte, laricele şi

pinul silvestru, în vederea sporirii rezistenţei arboretelor la acţiunea nefavorabilă a

vântului. Se recomandă să se evite crearea de monoculturi de molid la altitudini mai

joase, în zona amestecurilor, minimizându-se astfel, vulnerabilitatea producerii de

doborâturi de vânt şi înregistrarea unui volum ridicat de lemn doborât, ca urmare a

acţiunii negative avântului.

Structura dezechilibrată pe clase de vârstă, caracterizată printr-un excedent de

arborete exploatabile dar şi un deficit al celor preexploatabile, chiar şi în ipoteza ca nu se

vor mai produce perturbări majore cauzate de acţiunea vântului şi a zăpezii, presupune

eforturi susţinute în sensul optimizării acesteia, printr-un proces îndelungat de gestionare

complexă, integrată a arboretelor din cuprinsul unităţii de producţie cercetată, cu

respectarea strictă a planurilor lucrărilor de îngrijire şi conducere în vederea asigurării

stabilităţii, calităţii şi productivităţii arboretelor preexploatabile.

Preocupările privind optimizarea fondului de producţie pe clase de vârstă pot

conduce la reducerea volumului de lemn doborât ca efect al lichidării treptate a

excedentului de arborete vârstnice exploatabile, prin asigurarea continuităţii recoltării de

produse principale în perioada următoare de aplicare a amenajamentului silvic.

Page 55: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

49

Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul cercetărilor se poate afirma că gestionarea

arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt în general şi din

zona cercetată în special, nu trebuie să nu ia în coordonare ansamblul realizărilor

ştiinţifice în domeniu la nivel internaţional şi naţional. Astfel, sistemele complexe de

gestionare a riscului la doborâturi produse de vânt, în care modelarea şi simularea ocupă

un rol important, trebuie să fie integrate în ansamblul măsurilor de gestionare durabilă a

ecosistemelor forestiere montane. Ca urmare, gestionarea acestui tip de arborete este

deosebit de complexă şi presupune în prealabil, o cartare de detaliu a suprafeţelor şi

stabilirea măsurilor concrete, pe porţiuni omogene din punct de vedere structural şi al

stării arboretelor afectate în vederea realizării de profile ale coronamentului, adaptate şi

rezistente la acţiunea vătămătoare a vântului.

Page 56: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

50

5. CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII ORIGINALE

CONCLUSIONS AND ORIGINAL CONTRIBUTIONS

5.1 Concluzii

Conclusions

Pe baza cercetărilor efectuate pentru cunoașterea stării unor arborete artificiale de

molid, afectate de doborâturi produse de vânt, din nordul Carpaților Orientali, din punct

de vedere al modului de gospodărire, al structurii și funcționalității acestora, dar și al

particularităților auxologice în raport cu intensitatea vătămării, se pot contura următoarele

concluzii:

Cu privire la analiza modului de gospodărire a arboretelor afectate de

doborâturi produse de vânt în U.P. I Demăcuşa

- Aplicarea şi realizarea planurilor decenale de recoltare pentru produse principale

şi secundare, prevăzute de amenajamentele silvice, au fost semnificativ influenţate de

amploarea doborâturilor produse de vânt, arboretele tinere şi preexploatabile afectate

înregistrând o reducere a stabilităţii calităţii şi productivităţii lor până la atingerea vârstei

exploatabilităţii, chiar şi în ipoteza că nu se vor mai produce perturbări majore cauzate de

acţiunea vântului. Astfel doborâturile produse de vânt în perioada anilor 1960 - 2009 au

condus la creşterea unui excedent de arborete exploatabile (clasa VII-a de vârstă) şi a

unui deficit de arborete preexploatabile (clasa a V-a de vârstă).

- Valoarea relativ mare a volumului mediu de lemn doborât per an şi per ha în

perioada analizată (aproape jumătate din media creşterilor curente anuale) are o pondere

însemnată în planificarea recoltelor viitoare de lemn la nivelul unităţii de producţie luată

în studiu. Ponderea majoritară a arboretelor pure de molid, de productivitate superioară,

artificial realizată în cadrul UP 1 Demăcuşa explică faptul că cele mai mari valori ale

volumului de lemn doborât de vânt se înregistrează în arboretele din clasa I de producţie.

Asigurarea continuităţii recoltării de produse principale în perioada următoare de aplicare

a amenajamentului silvic este condiţionată de respectarea planului lucrărilor de îngrijire

şi conducere a arboretelor.

Page 57: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

51

- Arboretele artificiale pure de molid instalate pe staţiuni optime arboretelor

amestecate valoroase şi exploatate, s-au dovedit mult mai vulnerabile la acţiunea

vântului, înregistrând în perioada analizată aproape 80% din volumul total de lemn

doborât de vânt. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi în cazul arboretelor pure de molid

instalate în locul tipului natural fundamental de pădure caracteristic amestecurilor de

răşinoase cu fag. Descreşterea volumului de lemn doborât de vânt cu creşterea

altitudinală confirmă introducerea monoculturilor de molid în zona amestecurilor, acest

factor prezentând o importantă deosebită, fiind limitativ în ceea ce priveşte stabilitatea şi

funcţionalitatea arboretelor vulnerabile la acţiunea factorilor abiotici perturbatori.

- Proporţia ridicată a molidului în compoziţia arboretelor s-a redus după anul 1990,

când proporţia bradului şi a fagului a crescut sensibil, ca urmare a reconsiderării

regenerării naturale. Atingerea unei ponderi ridicate a molidului în compoziţia

arboretelor, ca urmare a împăduririlor masive efectuate, în urma doborâturilor produse de

vânt în anul 1969, este corelată cu înregistrarea unei consistenţe cuprinse între

0,7 – 1,0 într-o proporţie destul de mare la nivelul unităţii de producţie analizată. Cele

mai reduse valori ale consistenţei se întâlnesc în arboretele cu vârste de peste 100 de ani,

ipoteză susţinută şi de distribuţia spaţială a vârstei arboretelor în raport cu consistenţa, de

producerea doborâturilor în masă şi de aplicarea ulterior, a tratamentelor cu perioade

medii - lungi de regenerare sub masiv.

- Prin analiza influenţei unor caracteristici ale arboretelor şi a unor factori

staţionali asupra intensităţii de manifestare a doborâturilor produse de vânt s-a stabilit că

volumul de lemn rezultat creşte odată cu vârsta arboretelor afectate, cu panta terenului şi

în arboretele situate pe expoziţii parţial însorite (SV, S, SE) şi scade cu creşterea

altitudinii şi reducerea clasei de producție de la clasa I, la clasa a III-a.

Cu privire la structura arboretelor afectate de doborâturi de vânt

- Nu se resimte un efect semnificativ al doborâturilor endemice produse de vânt

asupra structurii arboretelor, unele dintre distribuţiile experimentale fiind specifice

arboretelor echiene şi relativ echiene, cu asimetrie pozitivă de stânga şi caracterizate

printr-o reducere a variabilităţii diametrelor din cauza acţiunii vântului asupra

categoriilor marginale. Pentru ajustarea distribuţiilor experimentale specifice acestor

structuri afectate de vânt, în toate cazurile, cel mai potrivit s-a dovedit sistemul de funcţii

Page 58: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

52

Pearson de tip Beta. Variabilitatea diametrelor scade odată cu reducerea numărului de

arbori la hectar deci, coeficienţii de variaţie ai acestora cresc de la arboretele puternic

afectate de acţiunea vântului la cele slab afectate. Ponderea redusă a arborilor de mici

dimensiuni corelată cu un indice de desime redus, specific arboretelor puternic afectate

de doborâturi produse de vânt şi cu prezenţa arborilor cu diametre mijlocii şi mari

confirmă ipoteza potrivit căreia, pe măsură ce valorile diametrului central al suprafeţei de

bază cresc, variabilitatea diametrelor arborilor prezenţi scade.

- Diversitatea structurală în raport cu diametrul arborilor se reduce sensibil cu

frecvenţa şi intensitatea doborâturilor produse de vânt. Astfel, această scădere a valorilor

indicelui Shannon - Wiener se înregistrează de la arboretele slab vătămate de vânt la cele

puternic vătămate. Indiferent de gradul de vătămare al acestora (slabă, moderată sau

puternică), valorile indicelui de omogenitate au pus în evidenţă menţinerea unui grad

relativ ridicat de omogenitate al arboretelor, valorile indicelui Camino situându-se în

limita intervalului de omogenitate.

- Variabilitatea structurii spaţiale a arboretelor creşte de la suprafeţele slab afectate

la cele puternic afectate de vânt, iar numărul de arbori se reduce pe unitatea statistică

elementară de suprafaţă (100 m2) pe măsură ce arboretele sunt mai intens afectate de

vânt. Valorile indicilor de analiză spaţială a celui mai apropiat arbore vecin indică faptul

că structura spaţială a arboretelor se încadrează în tipul de structură uniformă indiferent

de gradul de afectare al acestora, arborii ajungând la o independenţă statistică unii faţă de

alţii, caracterizată printr-o omogenizare a interacţiunilor interne ale populaţiei şi o

reducere a proceselor de competiţie intraspecifică.

În ceea ce privește creşterea arboretelor afectate de doborâturi produse

de vânt s-a evidențiat faptul că în arboretele puternic afectate, cu un număr redus de

arbori, creşterile radiale sunt mai intense, ca efect al punerii în lumină a arborilor rămaşi

pe picior şi creării unei spaţieri mai mari deci, de noi condiţii de creştere şi dezvoltare. În

schimb, creşterea în suprafaţa de bază în aceste arborete a înregistrat o scădere, odată cu

reducerea numărului de arbori prin acţiunea vântului, sub pragul de 0,5 al indicelui de

desime având efecte negative asupra creşterii în volum, chiar dacă arborii beneficiază de

mai mult spaţiu, sau au dimensiuni mari şi acumularea de biomasă este semnificativă, în

condiţiile normale de înregistrare a unor creşteri radiale mai reduse din cauza vârstei

Page 59: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

53

înaintate. Deci arboretele moderat şi puternic afectate de doborâturi produse de vânt se

îndepărtează de o stare normală, caracterizată printr-o stabilitate şi funcţionalitate relativ

optimă.

5.2 Contribuții originale

Original contributions

Rezultatele obținute în cadrul cercetărilor desfășurate pentru elaborarea tezei de

doctorat și concluziile formulate pe baza acestora evidențiază realizările și contribuțiile

personale, cu caracter de originalitate după cum urmează:

Actualizarea și dezvoltarea bazei de date descriptive privind amploarea

vătămărilor produse de vânt în U.P. I Demăcușa din cadrul Ocolului Silvic

Experimental Tomnatic în perioada anilor 2003 – 2012 și analiza spațială a

acestora prin utilizarea mijloacelor moderne ale Sistemelor Informatice Geografice

(GIS).

Analiza în premieră, pentru perioada 2003 – 2012, a modului de gospodărire a

arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt în U.P. I

Demăcușa, pe baza dinamicii caracteristicilor biometrice ale acestora în perioada

cercetată și a elementelor specifice de gestionare a acestor categorii de arborete.

Stabilirea pentru zona cercetată, prin intermediul regresiei multiple în trepte, a

relației dintre volumul de lemn doborât de vânt în perioada anilor 2003 – 2012 și

diferite caracteristici ale arboretelor afectate (vârstă, clasa de producție, panta

terenului, altitudinea, expoziția).

Analiza structurii actuale a arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi

produse de vânt din zona cercetată, evidențierea gradului de uniformitate prin

stabilirea variabilității spațiale în raport cu gradul de vătămare al arboretelor, a

independenței statistice a arborilor vecini și omogenității interacțiunilor interne ale

populației și respectiv, minimizarea proceselor de competiție intraspecifică.

Evidențierea influenței frecvenței și intensității doborâturilor produse de vânt

asupra densității structurale a arboretelor în raport cu diametrul arborilor și

Page 60: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

54

identificarea concentrațiilor de biomasă în raport cu gradul de afectare al

arboretelor respective.

Stabilirea efectului doborâturilor produse de vânt asupra variabilității structurii

spațiale a arboretelor cercetate prin evidențierea dinamicii specifice a indicelui de

analiză spațială în raport cu diferite stări de desime în care se află arboretele ca

urmare a acțiunii negative a vântului.

Evaluarea și surprinderea intensificării ritmului de creștere radială a arborilor,

diferențiat pe intensități de vătămare a arboretelor afectate de doborâturi produse

de vânt respectiv, reducerea creșterilor medii în suprafața de bază și în volum

pentru perioada analizată (2002 – 2011), odată cu scăderea indicelui de desime sub

pragul de 0,5.

Identificarea pe baza rezultatelor obținute și recomandarea unor măsuri

silviculturale minim necesare de aplicat în arboretele afectate de doborâturi

produse de vânt din U.P. I Demăcușa, atât în completarea celor propuse prin

amenajamentul silvic în vigoare cât și cu ocazia elaborării planurilor de amenajare

viitoare.

Page 61: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

55

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Ancelin, P., Courbaud, B., Fourcaud, T., 2004. Development of an individual tree-

basedmechanical model topredictwinddamagewithinforeststands. Forest Ecologyand

Management. 203 pp. 101-121.

2. Badea, O., 2008. Manual privind metodologia de supraveghere pe termen lung a stării

ecosistemelor forestiere aflate sub acțiunea poluării atmosferice si modificărilor

climatice. Editura Silvică, București. 98 p.

3. Bergen, J.D., 1971. Vertical profiles of windspeed in a pine stand. Forest Science. 17, pp.

314-321.

4. Blackburn, P., Petty, J.A., 1988. Theoreticalcalculations of theinfluence of spacing on

stand stability. Forestry. 61, pp. 235-244

5. Bruchert, F., Becker, G., Speck, T., 2000. The mechanics of Norwayspruce (Piceaabies)

mechanicalproperties of standingtressfromdifferentthinningregimes. Forest Ecologyand

Management. 135, pp. 45-62.

6. Dissescu, R., 1962. Frecvenţa daunelor produse de vânt şi eşalonarea măsurilor

amenajistice de protecţie. Revista pădurilor. 10, pp. 611-614.

7. Dissescu, R., Purcelean, S., Donciu, C., 1962. Doborâturile produse de vânt în anii 1960-

1961 în pădurile din Republica Populară Română. Ed. Agro-Silvică. Bucureşti.

8. Dumitrescu, P., 1970. Regenerarea naturală, factor de mărire a rezistenţei arboretelor la

vânt. Revista pădurilor. 8, pp. 417-419.

9. Faure, A., Pellet, J., 1984. Determination des effortsexerces par le vent sur un arbre.

Agronomie. 4, pp. 83-90.

10. Gava, F., 1961. Doborâturile de vânt de pe Valea Timişului. Revista pădurilor. 10, pp. 619-

625.

11. Geambaşu, N., 1980: Unele probleme ale gospodăririi pădurilor de molid din Bucovina.

Revista Pădurilor, nr. 1, pp. 12 - 15.

12. Hormuzaki, C., 1898. AusdemGebirgederBukowina. Landsschafts-undVegetationSkizzen.

Globus. IllustrierteZeitschrift fur Lander-undVolkerkunde. 381-387.

13. Iacob, C., Drăghiciu, D., Vlad, R., 2000: Cercetări biometrice în ecosisteme de pădure

reprezentative din punct de vedere ecologic şi economic. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti.

127 p.

14. Ichim, R., 1965. Măsuri de consolidare a arboretelor de molid contra doborâturilor de

vânt. Manuscris INCEF.

Page 62: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

56

15. Ichim, R., 1973: Procedee de inventariere a doborâturilor de vânt în masă şi pentru

cubajul arborilor rupţi în IS Suceava. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti.

16. Ichim, R., 1979: Cu privire la unele probleme ecologice ale pădurilor din Bucovina.

Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 241 - 243.

17. Ichim, R., 1990: Gospodărirea raţională pe baze ecologice a pădurilor de molid. Editura

Ceres, Bucureşti. 186 p.

18. Ichim, R., Barbu, I., 1979. Relativ la gospodărirea pădurilor de molid din Bucovina, cu

privire specială la curăţirii în arboretele tinere. Revista pădurilor. 3, pp. 141-146.

19. Ionescu, A., 1965. În problema creării unor arborete de molid rezistente la acţiunea

vătămătoare a vântului. Revista pădurilor. 5, pp. 231-234.

20. Ivan, Gh., 1977: Sisteme de tăieri de îngrijire şi conducere a pădurilor de molid, în scopul

măririi rezistenţei acestora la acţiunea vântului şi a zăpezii. Manuscris I.C.A.S.

Bucureşti.

21. Marcu, Gh., 1967: Studiul doborâturilor de vânt din 1964-1965 în pădurile din România;

Manuscris I.C.A.S. Bucureşti.

22. Miller, K.F., 1985. Windthrow hazard classification. ForestryCommission. Leaflet 85. p.

3- 14.

23. Mitchell, S.J., 1995. The windthrowtriangle: a relative windthrow hazard

assessmentprocedure for forest management. The ForestryChronicle. 71, pp. 446-450

24. Oliver, H.R., Mayhead, G.J., 1974. Windmeasurements in a pine forestduring a destructive

gale. Forestry. 47, pp. 185-193.

25. Opletal, J., 1913. Das ForstlicheTransportwesen. Viena.

26. Pantiş, I., 1973. Doborâturile de vânt şi marginea de masiv. Revista pădurilor. 7, pp. 355-

356.

27. Petrescu, L., 1964. Concepţii actuale în îngrijirea molidişurilor în vederea măririi

rezistenţei lor la doborîturile şi rupturile de vânt. Revista pădurilor. 2, pp. 67-69.

28. Petrescu, L., 1968. Unele probleme de silvotehnică în arborete dăunate de vînt şi zăpadă.

Revista pădurilor. 6, pp. 282-284.

29. Petrescu, L., 1977: Sisteme de tăieri de îngrijire şi conducere a pădurilor de molid, în

scopul măririi rezistenţei acestora la acţiunea vântului şi a zăpezii. Manuscris I.C.A.S.

Bucureşti. 49 p.

30. Petty, J.A., Worrell, R., 1981. Stability of coniferoustreestems in relationtodamagebysnow.

Forestry. 54 , pp. 115-128.

31. Popa, I., 1998. Cuantificarea riscului aparitiei catastrofelor naturale in ecosistemele

forestiere cu functiaWeibull. Revista pădurilor. 3-4, pp. 75-81.

Page 63: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

57

32. Popa, I., 1999. Model logistic de simulare a stabilităţii arborelui la acţiunea vântului,

Revista pădurilor. 4, pp. 41-43.

33. Popa, I., 1999. Model mecanic de simulare a stabilității unui arbore la acțiunea vântului.

Revista pădurilor. 5, pp. 25-29, 6, pp. 28-32.

34. Popa, I., 1999. Modele de simulare a dinamicii temporale a doborâturilor produse de vânt

in ecosistemele forestiere. Revista pădurilor. 1, pp. 42-49.

35. Popa, I., 2000: Elaborarea şi implementarea unui sistem de cartare a zonelor de risc la

doborâturi produse de vânt la nivelul UP I Dămăcuşa, O.S.E. Tomnatic. Manuscris

I.C.A.S. Bucureşti.

36. Popa, I., 2000. Modelarea ciclicităţii doborâturilor produse de vânt. Revista pădurilor. 3,

pp. 32- 38.

37. Popa, I., 2000. Sisteme de cartare a zonelor de risc la doborâturi produse de vânt. Revista

pădurilor. 4, pp. 35-41.

38. Popa, I., 2007: Managementul riscului la doborâturi produse de vânt. Editura Tehnică

Silvică. București. 226 p.

39. Popescu-Zeletin, I., 1951. Mărirea rezistenţei la vânturi a arboretelor prin măsuri

amenajistice. Secţia de ştiinţe biologice. Academia R.P.R. Tomul III.

40. Ruel, J.C., 2000. Factorsinfluencingwindthrow in balsam fire forest:

fromlandscapestudiesto individual treestudies. Forest Ecologyand Management.135, pp.

169-178.

41. Valinger, E., Lundqvist, L., Bondesson, L., 1993. Assessingtherisk of

snowandwinddamagefromtreephysicalcharacteristics. Forestry. 66, pp. 249-260.

42. Vlad, R., 1995: Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid

instalate în zonele cu puternice doborâturi de vânt în vederea ridicării stabilităţii lor

ecologice. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti. 59 p.

43. Vlad, R., 2002: Studiu privind vulnerabilitatea arboretelor de molid din zonele expuse

doborâturilor de vânt. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti.

44. Vlad, R., 2005: Tehnici moderne pentru estimarea dinamicii productivităţii ecosistemelor

artificiale de molid. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti.

45. Watson, A., 2000. Wind-inducedforces in thenear-surface lateral roots of radiata pine.

Forest Ecologyand Management. 135, pp. 133-142.

46. Zhu, J., Matsuzaki, T., Sakioka, K., 2000. Windspeedswithin a single crown of

Japaneseblack pine (PinusthunbergiiParl.). Forest Ecologyand Management. 135, pp.

19-31.

Page 64: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

58

Rezumat

Teza de doctorat se înscrie în sfera cercetărilor actuale existente la nivel național

și internațional privind perfecţionarea şi dezvoltarea metodologiei multirelaționale de

analiză a calității, producției și productivității arborilor și arboretelor, în contextul actual

al problematicii specifice privind cuantificarea potențialului specific al acestora.

Scopul cercetărilor a constat în dezvoltarea cunoașterii și includerea în conceptul

de management al capitalului natural forestier elemente noi, fundamentate științific, din

punct de vedere silvicultural, dendrometric și auxologic, în ceea ce privește gestionarea

acestei categorii de ecosisteme montane supuse acțiunii diferiților factori perturbatori, în

principal doborâturile produse de vânt.

Obiectivul general al cercetărilor a fost caracterizarea stării ecosistemelor

forestiere de molid din nordul Carpaților Orientali din punct de vedere structural şi

auxologic.

Teza este structurată în 5 capitole: 1. Stadiul actual al cunoștințelor (7 p), 2.

Scopul și obiectivele cercetărilor (1 p), 3. Materialul și metoda de cercetare (16 p), 4.

Rezultate obținute (81 p), 5. Concluzii și contribuții originale (5 p).

În primul capitol, "Stadiul cunoștințelor", a fost prezentată evoluția cercetărilor pe

termen lung asupra ecosistemelor forestiere de molid aflate sub acțiunea vântului.

Cercetările au fost localizate în cadrul Ocolului silvic Tomnatic (Institutul de

Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS), unde frecvenţa şi intensitatea doborâturilor

produse de vânt în arboretele de molid au o amploare semnificativă. Metodologia de

cercetare aplicată a fost una specifică cercetărilor structurale, dendrometrice și

auxologice, efectuându-se măsurători și observații în teren și aplicându-se diferite metode

de analiză statistico-matematică.

Rezultatele cercetărilor au fost structurate în capitole și subcapitole, urmărind

obiectivele specifice ale tezei. Astfel, analiza modului de gospodărire a arboretelor

artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt din Unitatea de producție

(U.P.) I Demacușa, a presupus abordarea următoarelor aspecte de cercetare: studiul

intensității vătămărilor produse de vânt în perioada anilor 2003-2012 și reliefarea unor

Page 65: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

59

elemente specifice gestionării arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi

produse de vânt în Unitatea de producție (U.P. I) Demacușa. A rezultat faptul că

aplicarea şi realizarea planurilor decenale de recoltare pentru produse principale şi

secundare, prevăzute de amenajamentele silvice, au fost semnificativ influenţate de

amploarea doborâturilor produse de vânt, arboretele tinere şi preexploatabile afectate

înregistrând o reducere a stabilităţii calităţii şi productivităţii lor până la atingerea vârstei

exploatabilităţii, chiar şi în ipoteza că nu se vor mai produce perturbări majore cauzate de

acţiunea vântului.

Cercetările privind structura arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi

produse de vânt situate în Unitatea de producție I Demacușa, a presupus analiza

caracteristicilor dendrometrice ale arboretelor cercetate, evidențierea elementelor

destructura a arboretelor în raport cu diametrul arborilor, analiza omogenității arboretelor

afectate de doborâturi produse de vânt, cuantificarea structurii spaţiale a arboretelor de

molid afectate de doborâturi produse de vânt în raport cu numărul de arbori pe quadrate,

reliefarea organizării spaţiale a arboretelor afectate de doborâturi produse de vânt în

raport cu distanţa dintre arbori, analiza structurii spaţiale a arboretelor exprimată prin

intermediul profilelor structurale bidimensionale, precum și evidențierea structurii

spaţiale a arboretelor exprimată prin indici de competiție. Pe baza acestor elemente s-a

putut concluziona că nu se resimte un efect semnificativ al doborâturilor endemice

produse de vânt asupra structurii arboretelor, distribuţiile experimentale fiind specifice

arboretelor echiene şi relativ echiene, cu asimetrie pozitivă de stânga şi caracterizate

printr-o reducere a variabilităţii diametrelor din cauza acţiunii vântului asupra

categoriilor marginale. De asemenea diversitatea structurală în raport cu diametrul

arborilor se reduce sensibil cu frecvenţa şi intensitatea doborâturilor produse de vânt.

Capitolul specific elementelor auxologice în arborete artificiale de molid afectate

de doborâturi produse de vânt, situate în Unitatea de producție I Demacușa, a presupus

analiza și evaluarea ritmului de creştere radială la arborii rămaşi pe picior după

producerea doborâturilor de vânt, analiza influenţei doborâturilor produse de vânt asupra

creşterilor în suprafaţa de bază în arborete de molid afectate de vânt , precum și studiul

influenţei doborâturilor produse de vânt asupra creşterilor în volum în arborete de molid

afectate de vânt. În ceea ce privește creşterea arboretelor afectate de doborâturi produse

de vânt s-a evidențiat faptul că în arboretele puternic afectate, cu un număr redus de

Page 66: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

60

arbori, creşterile radiale sunt mai intense ca efect al punerii în lumină a arborilor rămaşi

pe picior şi creării unei spaţieri mai mari deci, de noi condiţii de creştere şi de dezvoltare

În finalul capitolului destinat rezultatelor a fost făcute câteva recomandări privind

gospodărirea arboretelor cercetate cu ocazia elaborării tezei de doctorat.

Rezultatele obținute în urma activităților științifice specifice, desfășurate cu ocazia

elaborării tezei de doctorat, și concluziile desprinse în urma analizei și interpretării

acestora au condus la identificarea unor contribuții științifice cu caracter personal, din

care pot fi amintite:

Actualizarea și dezvoltarea bazei de date descriptive privind amploarea

vătămărilor produse de vânt în U.P. I Demăcușa din cadrul Ocolului Silvic

Experimental Tomnatic în perioada anilor 2003 – 2012 și analiza spațială a

acestora prin utilizarea mijloacelor moderne ale Sistemelor Informatice Geografice

(GIS).

Analiza în premieră, pentru perioada 2003 – 2012, a modului de gospodărire a

arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi produse de vânt în U.P. I

Demăcușa, pe baza dinamicii caracteristicilor biometrice ale acestora în perioada

cercetată și a elementelor specifice de gestionare a acestor categorii de arborete.

Stabilirea pentru zona cercetată, prin intermediul regresiei multiple în trepte, a

relației dintre volumul de lemn doborât de vânt în perioada anilor 2003 – 2012 și

diferite caracteristici ale arboretelor afectate (vârstă, clasa de producție, panta

terenului, altitudinea, expoziția).

Analiza structurii actuale a arboretelor artificiale de molid afectate de doborâturi

produse de vânt din zona cercetată, evidențierea gradului de uniformitate prin

stabilirea variabilității spațiale în raport cu gradul de vătămare al arboretelor, a

independenței statistice a arborilor vecini și omogenității interacțiunilor interne ale

populației și respectiv, minimizarea proceselor de competiție intraspecifică.

Evidențierea influenței frecvenței și intensității doborâturilor produse de vânt

asupra densității structurale a arboretelor în raport cu diametrul arborilor și

identificarea concentrațiilor de biomasă în raport cu gradul de afectare al

arboretelor respective.

Stabilirea efectului doborâturilor produse de vânt asupra variabilității structurii

spațiale a arboretelor cercetate prin evidențierea dinamicii specifice a indicelui de

Page 67: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

61

analiză spațială în raport cu diferite stări de desime în care se află arboretele ca

urmare a acțiunii negative a vântului.

Evaluarea și surprinderea intensificării ritmului de creștere radială a arborilor,

diferențiat pe intensități de vătămare a arboretelor afectate de doborâturi produse

de vânt respectiv, reducerea creșterilor medii în suprafața de bază și în volum

pentru perioada analizată (2002 – 2011), odată cu scăderea indicelui de desime sub

pragul de 0,5.

Identificarea pe baza rezultatelor obținute și recomandarea unor măsuri

silviculturale minim necesare de aplicat în arboretele afectate de doborâturi

produse de vânt din U.P. I Demăcușa, atât în completarea celor propuse prin

amenajamentul silvic în vigoare cât și cu ocazia elaborării planurilor de amenajare

viitoare.

Page 68: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

62

Summary

 

The PhD thesis falls within the present research existing at national and

international level regarding the improvement and development of the methodology of

analysis of the quality, production and productivity of trees and stands, in the current

context regarding the quantification of their specific potential.

The aim of the research was to develop the knowledge as well the inclusion in the

concept of forest capital management of new, scientifically grounded elements, from the

point of view of forestry, growth and yield, in terms of managing this group of mountain

ecosystems subjected to the action of various disturbing factors mainly windfall.

The overall objective of the research was to characterize the state of the Norway

spruce forest ecosystems in the north of the eastern Carpathians, from the point of view

of their structure, growth and yield.

The paper is structured in five chapters: 1. Present Stage of the Knowledge (7 p),

2. Goal and Objectives of the Research (1 p), 3.Location of the Research.Research

Material and Method (16 p), 4.Results and Discussion (81 p), 5.Conclusions and Original

Contributions (5 p).

In the first chapter, "State of the art ", the evolution of the long-term research in

Norway spruce forest under wind action was presented.

The research was located within the Forest district Tomnatic (Forest Research and

Management Institute - ICAS), where the frequency and the intensity of the windfall

have a significant magnitude. The research methodology applied was specific to

structural, dendrometric, growth and yield research, measurements and observations in

the field having been performed and various methods of statistical and mathematical

analysis having been used.

The results were structured into chapters and subchapters, following the specific

objectives of the thesis. Thus, the analysis of the management of the artificial Norway

spruce stands affected by windfall in management unit I Demacusa, implied approaching

the following research aspects: analysing the magnitude of the damage caused by wind in

the period 2003-2012 and highlighting certain elements specific to the management of

Page 69: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

63

the artificial Norway spruce stands affected by windfall in the management unit I

Demacusa. The result was that the application and the carrying out of the decennial plans

of harvesting for primary and secondary products provided by forest planning were

significantly influenced by the magnitude of windfall, affected young stands registering a

reduction of the stability of their quality and productivity until the exploitability age,

even assuming the fact that major disruptions caused by wind action will no longer occur.

The research on the structure of the artificial Norway spruce stands affected by

windfall in the management unit I Demacusa implied: analysing the dendrometric

characteristics of the researched stands; highlighting the stand structure in relation to tree

diameter, analysing the homogeneity of the stands affected by windfall; quantification of

the spatial structure of the artificial Norway spruce stands affected by windfall in

relation to the number of trees per quadrat; highlighting the spatial organization of the

stands affected by the windfall in relation to the distance between the trees; analysing the

spatial structure of the stands expressed through two-dimensional structural profiles;

highlighting the spatial structure of the stands expressed through competition indices.

Based on these elements it could be concluded that no significant effect of endemic

windfall on the structure of the stands was produced. The experimental distributions of

the number of trees to diameter classes are specific to the even aged stands with left

positive asymmetry and relatively left positive asymmetry, characterized by a reduction

in the variability of the diameters because of the wind action on the marginal categories.

It significantly reduces the structural diversity in relation to the diameter of the trees is

also significantly reduced in relation to the frequency and the intensity of windfall.

The chapter specific to the growth and yield elements of the artificial Norway

spruce stands affected by windfall in the management unit I Demacusa implied the

analysis and the evaluation of the radial growth rate in the remaining standing trees after

the windfalls; the analysis of the influence of the windfall on the basal area growth in

Norway spruce stands affected by wind as well as studying the influence of the windfall

on the volume growth in Norway spruce stands affected by wind. Regarding the growth

of the stands affected by windfall, it was revealed that in the strongly affected stands,

with few trees, radial increases are more intense as a result of putting into light the

standing trees and creating a larger spacing, so, creating new conditions of growth and

development.

Page 70: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

64

At the end of the chapter intended to the results some recommendations were

made regarding the management of the researched stands during the preparation of the

PhD thesis.

The results of the specific scientific activities carried out during the preparation of

the thesis and the conclusions drawn from the analysis and the interpretation of these

results led to the identification of personal scientific contributions, among which the

following can be mentioned:

Updating and developing a descriptive database regarding the extent of the

injuries caused by the wind in U.P. I Demacusa of the Forest District

Tomnatic, in the period 2003 – 2012 and their spatial analysis using modern

tools of the Geographic Information Systems (GIS).

The analysis, for the first time, for the period 2003 - 2012, of the management

mode of the artificial Norway spruce stands affected by windfall in UP I

Demacusa based on the biometric characteristics of their growth in the studied

period and based on the specific elements of managing these types of stands.

Determining, for the researched area, through stepwise multiple regression, the

relationship between the volume of timber felled by wind in the period 2003 -

2012 and various characteristics of affected stands (age, production class,

slope, elevation and exposition).

Analysis of the current structure of artificial spruce stands affected by windfall

in the studied area, highlighting the degree of uniformity by determining

spatial variability in relation to the degree of tree injury, the statistical

independence of the neighboring trees and the homogeneity of the internal

interactions of the population, respectively minimizing intraspecific

competition processes.

Highlighting the influence of the windfall frequency and intensity on the

structural density of the stands in relation to the trees diameter and identifying

biomass concentrations in relation to the degree of impairment of the

investigated stands.

Determining the effect of the windfall on the spatial structure of the researched

stands by highlighting the specific dynamics of the spatial analysis index for

Page 71: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

65

the different density states in which the stands are as a result of the negative

action of the wind.

Assessment and quantification of the enhancing of the trees radial growth,

differentiated according to the injury intensities of the trees damaged by

windfall respectively, the average reduction of the basal area and of the volume

for the period under review (2002 - 2011), with the decreasing of the thickness

index below 0.5.

Identification based on the obtained results and recommending minimum

required forestry measures to be applied in the windfall affected stands in the

U.P. I Demacusa, both completing the ones proposed by the current forest

management and during the preparation of the future development plans.

Page 72: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

66

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE

Nume: COJOCIA

Prenume: CRISTIAN IOAN

Data nașterii: 9 august 1975

Locul nașterii: Dorohoi, Botoșani, România

Stare civila: căsătorit

Loc de munca: S.C. Coban Import Export SRL

Gura Humorului, Suceava

STUDII LICEALE

1989-1993: Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc

STUDII UNIVERSITARE

2003-2007: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultura

ACTIVITATE PROFESIONALA

1996 – 1999, Ocolul silvic Dorohoi, Direcția silvică Botoșani

1999 – 2004, Ocolul silvic Tomnatic, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

2004 – 2007, Ocolul silvic Moldovița, Direcția silvică Suceava

2007 –2012, Ocolul silvic Tomnatic, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

Februarie 2013 – prezent, S.C. Coban Import Export SRL

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICA

Articole științifice: 3, din care 3 în reviste cotate BDI.

Cărți și capitol în cărți: -

Comunicăriștiințifice: -

Proiecte de cercetare: -

LIMBI STRĂINE

Engleza.

Page 73: Universitatea “Transilvania” din Brașov Facultatea de ...old.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri de doctorat/Rezumate2014/CojociaCristian.pdf · coroborate a aplicării măsurilor

67

CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Last name: COJOCIA

First name: CRISTIAN IOAN

Birth date: 9 August 1975

Birth place: Dorohoi, Botoșani, România

Marital status: married

Workplace: S.C. Coban Import Export SRL

GuraHumorului, Suceava

HIGH SCHOOL:

1989-1993: Forestry College Câmpulung Moldovenesc

UNIVERSITY

2003-2007: „Ștefan cel Mare” University, Suceava, Forestry Faculty

OCCUPATIONAL ACTIVITIES

1996 – 1999, Forest district Dorohoi, Forestry DirectorateBotoșani

1999 – 2004, Forest district Tomnatic, ICAS Bucharest

2004 – 2007, Forest district Moldovița, Forestry DirectorateSuceava

2007 – 2012, Forest district Tomnatic, ICAS Bucharest

February 2013 – present, S.C. Coban Import Export SRL

SCIENTIFIC ACTIVITIES

Scientific papers: 3, of which 3 in BDI journal

Books and Book chapters: -

Presentations: -

Research projects: -

FOREIGN LANGUAGES

English


Recommended