Home > Documents > Coolpix katalog zima 09

Coolpix katalog zima 09

Date post: 30-Mar-2016
Category:
Author: petar-vukadinovic
View: 220 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Coolpix katalog zima 09
Embed Size (px)
of 16 /16
Ponuda kompaktnih digitalnih fotoaparata Jesen 2009.
Transcript
 • COOLPIX_A4 Leaflet Vertical_W210 X H279mm01_EN_BV

  Specikacije i oprema podloni su promeni bez prethodnog obavetenja ili obaveza od strane proizvoaa. August 2009

  Refot B, Pcinjska 17, 11000 Belgrado, Serbia www.nikon.rsNikon U.K. Ltd. Nikon House, 380 Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 5PR U.K. www.nikon.co.ukFoto Distributors Nikon House, 68 Kyalami Boulevard, Kyalami Business Park, Midrand, 1684, Republic of South Africa www.nikon.co.zaNikon Canada Inc. 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, L4W 1C1, Canada www.nikon.caNIKON CORPORATION Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan www.nikon.com

  U CILJU ADEKVATNOG KORIENJA, PRE UPOTREBE OPREME PALJIVO PROITAJTE UPUTSTVA. DEO DOKUMENTACIJE JE DOSTUPAN SAMO NA CD-ROM JEDINICI.UPOZORENJE

  Posetite Internet lokaciju kompanije Nikon Europe na adresi: www.europe-nikon.com

  2009 Nikon Corporation

  Ponuda kompaktnih digitalnih fotoaparataJesen 2009.

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 1 8/11/2009 9:05:27 PM

 • Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 24x sa opcijom irokougaonog snimanja od 26 mm VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 3-inni obrtni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400* osetljivost

  * Vrednosti ISO 3200 i 6400 su dostupne samo za slike ija je veliina 3M (2048 x 1536) ili manja.

  Pribliite se jo vie. Neverovatan zum od 24x.

  Rezolucija od 12,0 megapiksela Zum od 7x VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400* osetljivost

  * Vrednosti ISO 3200 i 6400 su dostupne samo za slike ija je veliina 3M (2048 x 1536) ili manja.

  Rezolucija od 12,2 megapiksela Zum od 4x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000)

  Izvrstan stil. Lepe fotografije.

  Brzo, zabavno i izuzetno lepo.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3x Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 3-inni LCD ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije ISO 2000 osetljivost

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3x Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,5-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 2000 osetljivost

  Inteligentno snimanje fotografija uz kontrolu pomou dodira.

  Dragoceni trenuci postaju jo blii po pristupanoj ceni.

  Visoke performanse i moderno tanko kuite.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 15x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 3-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 3200* osetljivost

  * Vrednost ISO 3200 je dostupna samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3.6x Detektor pokreta 3-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 1600 osetljivost

  Lakoa rukovanja i sjajne slike.

  COOLPIX JOYIzuzetan kompaktni digitalni fotoaparat koji vam omoguava da delite one posebne trenutke u kojima ste uivali. COOLPIX istinsko uivanje sa mesta snimanja.

  Rezolucija od 12,2 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva 2,7-inni ekran sa jasnim bojama visoke rezolucije ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000) Najbre vreme ukljuivanja na svetu* i veoma brz autofokus

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa 5x optikim zumom i optikim smanjenjem vibracija od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva i elektronsko smanjenje vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400*1 osetljivost Prvi fotoaparat na svetu sa ugraenim projektorom*2

  *1 ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo kod fotografija veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.*2 U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Podelite sa stilom posebne trenutke iz svog ivota.

  Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ielektronsko smanjenje vibracija 3,5-inni iroki OLED ekran osetljiv na dodir sa jasnim bojama ISO 6400* osetljivost

  * ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za veliine fotografija od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Rezolucija od 12,0 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28mm Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 3200 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000)

  Napomena: Ponuda fotoaparata i dostupnost boja ovog modela moe da se razlikuje uzavisnosti od regiona. Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  Izuzetno brz fokus na lep nainbelei sve ono to je zabavno.

  2 3

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 2-3 8/11/2009 9:08:04 PM

 • Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 24x sa opcijom irokougaonog snimanja od 26 mm VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 3-inni obrtni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400* osetljivost

  * Vrednosti ISO 3200 i 6400 su dostupne samo za slike ija je veliina 3M (2048 x 1536) ili manja.

  Pribliite se jo vie. Neverovatan zum od 24x.

  Rezolucija od 12,0 megapiksela Zum od 7x VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400* osetljivost

  * Vrednosti ISO 3200 i 6400 su dostupne samo za slike ija je veliina 3M (2048 x 1536) ili manja.

  Rezolucija od 12,2 megapiksela Zum od 4x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000)

  Izvrstan stil. Lepe fotografije.

  Brzo, zabavno i izuzetno lepo.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3x Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 3-inni LCD ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije ISO 2000 osetljivost

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3x Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,5-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 2000 osetljivost

  Inteligentno snimanje fotografija uz kontrolu pomou dodira.

  Dragoceni trenuci postaju jo blii po pristupanoj ceni.

  Visoke performanse i moderno tanko kuite.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 15x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora 3-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 3200* osetljivost

  * Vrednost ISO 3200 je dostupna samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Rezolucija od 10,0 megapiksela Zum od 3.6x Detektor pokreta 3-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 1600 osetljivost

  Lakoa rukovanja i sjajne slike.

  COOLPIX JOYIzuzetan kompaktni digitalni fotoaparat koji vam omoguava da delite one posebne trenutke u kojima ste uivali. COOLPIX istinsko uivanje sa mesta snimanja.

  Rezolucija od 12,2 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva 2,7-inni ekran sa jasnim bojama visoke rezolucije ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000) Najbre vreme ukljuivanja na svetu* i veoma brz autofokus

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa 5x optikim zumom i optikim smanjenjem vibracija od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28 mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva i elektronsko smanjenje vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 6400*1 osetljivost Prvi fotoaparat na svetu sa ugraenim projektorom*2

  *1 ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo kod fotografija veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.*2 U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  OLED ekran sa jasnim i izraajnim bojama koji obezbeuje novu vrstuzabave.

  Jednostavno lepo. udesna raznovrsnost.

  Rezolucija od 12,1 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28mm Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ielektronsko smanjenje vibracija 3,5-inni iroki OLED ekran osetljiv na dodir sa jasnim bojama ISO 6400* osetljivost

  * ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za veliine fotografija od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Rezolucija od 12,0 megapiksela Zum od 5x sa opcijom irokougaonog snimanja od 28mm Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije ISO 3200 osetljivost za slike u punom formatu (4000 x 3000)

  Napomena: Ponuda fotoaparata i dostupnost boja ovog modela moe da se razlikuje uzavisnosti od regiona. Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  2 3

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 2-3 8/11/2009 9:08:04 PM

 • 40ina20ina10ina10ina5ina5ina

  26cm

  1m

  2m

  50cm

  Novi ekran sa jasnim bojamaNikonova inovativna tehnologija sa ekranom jasnih boja znaajno smanjuje odsjaj i poboljava vidljivost kada se radi o novom 2,7-innom COOLPIX S640. LCD ekranu, ak i prilikom snimanja na otvorenom pri sunevoj svetlosti. Jasniji i izraajniji pregled fotografija i njihova reprodukcija ini da fotografisanje postane zabavno, bez obzira gde se nalazite. Takoe, ek ran obezbeuje izuzetno irok ugao gledanja koji omoguava bolji prikaz.

  Izuzetno brz fokus na lep nain belei sve ono to je zabavno. U potpunosti funkcionalna brzina snimanja.

  Mat crna

  Be

  Srebrnastobela

  Podelite sa stilom posebne trenutke iz svog ivota.Omoguava jedinstveno zadovoljstvo prilikom pregledanja slika.

  Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane. Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  Napredne funkcije za stabilizaciju slikeModel COOLPIX S640 vam omoguava da lako snimite lepe fotografije koje izgledaju prirodno u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu. Nikonova funkcija optikog smanjenja vibracija pomou stabilizacije objektiva neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje jasnije i otrije slike. Osetljivost na svetlost sa opsegom do ISO 6400 za slike u punom formatu (4000 x 3000 piksela) omoguava vee brzine zatvaraa i na taj nain obezbeuje lep snimak objekata na kome je zadrano prirodno osvetljenje.

  Jasne fotografije sa prirodnim bojamaS obzirom da je kvalitetu slike dat prioritet, model COOLPIX S640 sadri prilagoeni sistem automatske kontrole balansa bele boje zasnovan na Nikon D-SLR tehnologijama koji obezbeuje lepe fotografije iji je kvalitet postao bolji zahvaljujui podeavanjima prirodnih boja.

  Ostale funkcije Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skin softening (Korekcija tena) Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva Automatski izbor scene Praenje objekta sa automatskim zakljuavanjem Brzo retuiranje D-osvetljavanje USB punjenje preko adaptera za naizmeninu struju ili raunara

  Napredne funkcije za stabilizaciju slike koje obezbeuju jasnije slikeModel COOLPIX S1000pj omoguava izbor od pet naprednih funkcija za stabilizaciju slike*1 kako bi se obezbedili otriji snimci. Ove funkcije obuhvataju ISO 6400 osetljivost*2, op t i ko sman jen je v ib rac i j a pomou stabilizacije objektiva i elektronsko smanjenje vibracija, detektor pokreta, kao i Best Shot Selector (BSS, Izbor najboljeg snimka).

  *1 Fotoaparat bira i koristi samo potrebne funkcije za optimizaciju svake slike.

  *2 ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za veliinu fotografije od 3M (2048 x 1536) ili manju.

  Ostale funkcije 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skinsoftening (Korekcija tena) Automatski izbor scene Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Specifikacije projektora Svetlina*1: do 10 lumena Veliina fotografije: 5 do 40 ina Domet projekcije: priblino 26 cm do 2 m (10 in do 6 ft 6 in)

  Duina projekcije (baterija)*2: priblino 1 sat Rezolucija (fotografije): VGA ekvivalent

  *1 Merenja, uslovi merenja i naini obeleavanja u skladu su sa standardom ISO 21118.

  *2 Na osnovu kontinualnog korienja potpuno napunjene EN-EL12 baterije pri temperaturi od 25 C/77 F.

  Zabavni efekti projekcije slajdovaVeliki broj dostupnih efekata stvara dodatni utisak i ini da korienje ugraenog projektora postane zabavnije.

  Snimite savren trenutak pri svakom pokuaju.

  Snimite trenut

  ak

  Vae putujue p

  ozorite

  Jedan jedinstveni kompaktni fotoaparat sa ugraenim projektoromKao prvi projektor na svetu ugraen u kompaktni digitalni fotoaparat*, on omoguava projektovanje omiljenih fotografija ili filmskih sekvenci na bilo kojoj ravnoj povrini samo jednim pritiskom na dugme. To je zabavan nain da delite slike sa porodicom i prijateljima bez obzira gde se nalazite.

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Izuzetno brz fokus i brz odziv Izuzetno brz autofokus modela COOLPIX S640 vam pomae da snimite neponovljive scene u pravom trenutku. Kada spojite ove funkcije zajedno sa najbrim vremenom pokretanja* od samo 0,7sekundi dobiete monu fotografsku alatku koja vam omoguava da na lep nain sauvate dragocene trenutke u ivotu.* U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa 5x optikim zumom i optikim smanjenjem vibracija od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Crna

  Srebrna

  Napomena: Za gorenavedena rastojanja su date pribline vrednosti.

  Stalak za projektor i beini daljinski upravljaPostavite COOLPIX S1000pj na njegov stalak za projektor i koristite daljinski upravlja koji ste dobili da biste lako otputali zatvara, u p r a v l j a l i r a d o m projektora i uradili jo mnogo toga.

  Razlika u ekranu sa jasnim bojama

  4 5

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 4-5 8/11/2009 9:08:49 PM

 • 40ina20ina10ina10ina5ina5ina

  26cm

  1m

  2m

  50cm

  Novi ekran sa jasnim bojamaNikonova inovativna tehnologija sa ekranom jasnih boja znaajno smanjuje odsjaj i poboljava vidljivost kada se radi o novom 2,7-innom COOLPIX S640. LCD ekranu, ak i prilikom snimanja na otvorenom pri sunevoj svetlosti. Jasniji i izraajniji pregled fotografija i njihova reprodukcija ini da fotografisanje postane zabavno, bez obzira gde se nalazite. Takoe, ek ran obezbeuje izuzetno irok ugao gledanja koji omoguava bolji prikaz.

  Izuzetno brz fokus na lep nain belei sve ono to je zabavno. U potpunosti funkcionalna brzina snimanja.

  Mat crna

  Be

  Srebrnastobela

  Podelite sa stilom posebne trenutke iz svog ivota.Omoguava jedinstveno zadovoljstvo prilikom pregledanja slika.

  Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane. Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  Napredne funkcije za stabilizaciju slikeModel COOLPIX S640 vam omoguava da lako snimite lepe fotografije koje izgledaju prirodno u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu. Nikonova funkcija optikog smanjenja vibracija pomou stabilizacije objektiva neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje jasnije i otrije slike. Osetljivost na svetlost sa opsegom do ISO 6400 za slike u punom formatu (4000 x 3000 piksela) omoguava vee brzine zatvaraa i na taj nain obezbeuje lep snimak objekata na kome je zadrano prirodno osvetljenje.

  Jasne fotografije sa prirodnim bojamaS obzirom da je kvalitetu slike dat prioritet, model COOLPIX S640 sadri prilagoeni sistem automatske kontrole balansa bele boje zasnovan na Nikon D-SLR tehnologijama koji obezbeuje lepe fotografije iji je kvalitet postao bolji zahvaljujui podeavanjima prirodnih boja.

  Ostale funkcije Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skin softening (Korekcija tena) Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva Automatski izbor scene Praenje objekta sa automatskim zakljuavanjem Brzo retuiranje D-osvetljavanje USB punjenje preko adaptera za naizmeninu struju ili raunara

  Napredne funkcije za stabilizaciju slike koje obezbeuju jasnije slikeModel COOLPIX S1000pj omoguava izbor od pet naprednih funkcija za stabilizaciju slike*1 kako bi se obezbedili otriji snimci. Ove funkcije obuhvataju ISO 6400 osetljivost*2, op t i ko sman jen je v ib rac i j a pomou stabilizacije objektiva i elektronsko smanjenje vibracija, detektor pokreta, kao i Best Shot Selector (BSS, Izbor najboljeg snimka).

  *1 Fotoaparat bira i koristi samo potrebne funkcije za optimizaciju svake slike.

  *2 ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za veliinu fotografije od 3M (2048 x 1536) ili manju.

  Ostale funkcije 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skinsoftening (Korekcija tena) Automatski izbor scene Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Specifikacije projektora Svetlina*1: do 10 lumena Veliina fotografije: 5 do 40 ina Domet projekcije: priblino 26 cm do 2 m (10 in do 6 ft 6 in)

  Duina projekcije (baterija)*2: priblino 1 sat Rezolucija (fotografije): VGA ekvivalent

  *1 Merenja, uslovi merenja i naini obeleavanja u skladu su sa standardom ISO 21118.

  *2 Na osnovu kontinualnog korienja potpuno napunjene EN-EL12 baterije pri temperaturi od 25 C/77 F.

  Zabavni efekti projekcije slajdovaVeliki broj dostupnih efekata stvara dodatni utisak i ini da korienje ugraenog projektora postane zabavnije.

  Snimite savren trenutak pri svakom pokuaju.

  Snimite trenut

  ak

  Vae putujue p

  ozorite

  Jedan jedinstveni kompaktni fotoaparat sa ugraenim projektoromKao prvi projektor na svetu ugraen u kompaktni digitalni fotoaparat*, on omoguava projektovanje omiljenih fotografija ili filmskih sekvenci na bilo kojoj ravnoj povrini samo jednim pritiskom na dugme. To je zabavan nain da delite slike sa porodicom i prijateljima bez obzira gde se nalazite.

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Izuzetno brz fokus i brz odziv Izuzetno brz autofokus modela COOLPIX S640 vam pomae da snimite neponovljive scene u pravom trenutku. Kada spojite ove funkcije zajedno sa najbrim vremenom pokretanja* od samo 0,7sekundi dobiete monu fotografsku alatku koja vam omoguava da na lep nain sauvate dragocene trenutke u ivotu.* U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa 5x optikim zumom i optikim smanjenjem vibracija od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Crna

  Srebrna

  Napomena: Za gorenavedena rastojanja su date pribline vrednosti.

  Stalak za projektor i beini daljinski upravljaPostavite COOLPIX S1000pj na njegov stalak za projektor i koristite daljinski upravlja koji ste dobili da biste lako otputali zatvara, u p r a v l j a l i r a d o m projektora i uradili jo mnogo toga.

  Razlika u ekranu sa jasnim bojama

  4 5

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 4-5 8/11/2009 9:08:49 PM

 • Uivajte u kontroli snimanja pomou dodira

  Zatvara osetljiv na dodirDovoljan je jedan dodir na ekranu da biste fokusirali objekat i podesili ekspoziciju, azatim automatski otpustili zatvara.

  Podeavanje svetline pomou klizaa

  Ekran osetljiv na pokret primicanja/odmicanja dva prsta i palca

  Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane. Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  OLED ekran sa jasnim bojama ini jasnu razliku

  Sofisticirani stil, izvrsne proporcije i veliki dometModel COOLPIX S570 predstavlja kombinaciju elegantnog kuita, visokih performansi inaprednih funkcija koje vam pomau pri snimanju. Takoe, ovaj fotoaparat vam obezbeuje slobodu kompozicije i kvalitetnu optiku pomou preciznog NIKKOR objektiva sa 5x zumom i irokougaonom pokrivenou od28 mm.

  Nikonov pametni sistem za portrete a funkcijom Skin softening (Korekcija tena)Model COOLPIX S570 nudi izbor od pet naprednih funkcija koje vam pomau da svaki put snimite sjajne portrete.

  Funkcija Skin softening" (Korekcija tena)Nova funkcija za korekciju tena automatski otkriva i analizira ten subjekta, a zatim podeava glatke tonove kako bi se dobili bolji rezultati.

  AF sa detekcijom licaAF sa detekcijom lica pomae da se dobiju bolji portreti tako to se fokus i ekspozicija mogu podesiti za ak 12 lica u kadriranom snimku.Smile Timer/Blink Proof (Tajmer za osmeh/Otklanjanje treptaja)Tajmer za osmeh automatski otputa zatvara blende kada se osoba nasmei.Funkcija otklanjanja treptaja omoguava snimanje dve slike i automatski uvanje one slike na kojoj su oi osobe koju fotografiete otvorene.Blink Warning (Prepoznavanje treptaja)Prepoznavanje treptaja daje upozorenje kada postoji mogunost da je neko na snimku trepnuo.Ugraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oijuUgraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oiju ispravlja sve vidljive sluajeve efekta crvenih oiju pre nego to se slika sauva u memoriji.

  ISO 3200 osetljivost omoguava dodatnu fleksibilnost potrebnu za snimanje lepih fotografijaKod snimanja slika u punom formatu (4000 x 3000piksela), ISO 3200 osetljivost vam omoguava da koristite vee brzine zatvaraa u uslovima slabe osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu. Na ovaj nain imate mogunost da snimite otre fotografije sa prirodnim bojama bez obzira na mesto na kome se nalazite u tom posebnom trenutku.

  Automatski izbor sceneNikonova funkcija za automatski izbor scene obezbeuje jednostavno fotografisanje u razliitim situacijama tako to prepoznaje okruenje i automatski vri izbor odgovarajueg reima scene.

  Ostale funkcije Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Odaberite jedan od tri razliita stilizovana poetna ekrana

  Podeavanje efekata scene pomou klizaa

  Ostale funkcije Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ielektronsko smanjenje vibracija Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skin softening (Korekcijatena) Pojednostavljeni automatski reim sa automatskim izborom scene Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje USB punjenje preko adaptera za naizmeninu struju ili raunara

  OLED ekran sa jasnim i izraajnim bojama koji prua novo uivanje.Izraajna sofisticiranost sa dizajnom u dve boje.

  Crna i crna

  Crvena i tamno crvena

  Jednostavno lepo. udesna raznovrsnost.Napredne funkcije omoguavaju lako snimanje dragocenih trenutaka.

  Crna

  Srebrna

  Plava

  Crvena

  Ruiasta

  3,5-inni OLED ekran sa jasnim bojama i kontrolom pomou dodiraLako uoljive prednosti OLED tehnologije podrazumevaju reprodukciju izraajnih boja, otri kontrast i odsustvo odsjaja. Kombinacija ove tehnologije i Nikonove tehnologije ekrana sa jasnim bojama ini da veliki 3,5-inni OLED ekran ne bude zamoran za oi.Takoe, model COOLPIX S70 uvodi novu tehnologiju kapacitivnog ekrana osetljivog na dodir i sa brzim odzivom. Siguran i trenutni odziv pri najslabijem dodiru obezbeuje uivanje i intuitivni oseaj pri svakom rukovanju fotoaparatom.

  Izraajnost boj

  a

  Bez funkcije Skin softening" (Korekcija tena)

  Sa funkcijom Skin softening" (Korekcija tena)

  6 7

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 6-7 8/11/2009 9:11:16 PM

 • Uivajte u kontroli snimanja pomou dodira

  Zatvara osetljiv na dodirDovoljan je jedan dodir na ekranu da biste fokusirali objekat i podesili ekspoziciju, azatim automatski otpustili zatvara.

  Podeavanje svetline pomou klizaa

  Ekran osetljiv na pokret primicanja/odmicanja dva prsta i palca

  Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane. Napomena: Prikazane slike na ovoj stranici su simulirane.

  OLED ekran sa jasnim bojama ini jasnu razliku

  Sofisticirani stil, izvrsne proporcije i veliki dometModel COOLPIX S570 predstavlja kombinaciju elegantnog kuita, visokih performansi inaprednih funkcija koje vam pomau pri snimanju. Takoe, ovaj fotoaparat vam obezbeuje slobodu kompozicije i kvalitetnu optiku pomou preciznog NIKKOR objektiva sa 5x zumom i irokougaonom pokrivenou od28 mm.

  Nikonov pametni sistem za portrete a funkcijom Skin softening (Korekcija tena)Model COOLPIX S570 nudi izbor od pet naprednih funkcija koje vam pomau da svaki put snimite sjajne portrete.

  Funkcija Skin softening" (Korekcija tena)Nova funkcija za korekciju tena automatski otkriva i analizira ten subjekta, a zatim podeava glatke tonove kako bi se dobili bolji rezultati.

  AF sa detekcijom licaAF sa detekcijom lica pomae da se dobiju bolji portreti tako to se fokus i ekspozicija mogu podesiti za ak 12 lica u kadriranom snimku.Smile Timer/Blink Proof (Tajmer za osmeh/Otklanjanje treptaja)Tajmer za osmeh automatski otputa zatvara blende kada se osoba nasmei.Funkcija otklanjanja treptaja omoguava snimanje dve slike i automatski uvanje one slike na kojoj su oi osobe koju fotografiete otvorene.Blink Warning (Prepoznavanje treptaja)Prepoznavanje treptaja daje upozorenje kada postoji mogunost da je neko na snimku trepnuo.Ugraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oijuUgraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oiju ispravlja sve vidljive sluajeve efekta crvenih oiju pre nego to se slika sauva u memoriji.

  ISO 3200 osetljivost omoguava dodatnu fleksibilnost potrebnu za snimanje lepih fotografijaKod snimanja slika u punom formatu (4000 x 3000piksela), ISO 3200 osetljivost vam omoguava da koristite vee brzine zatvaraa u uslovima slabe osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu. Na ovaj nain imate mogunost da snimite otre fotografije sa prirodnim bojama bez obzira na mesto na kome se nalazite u tom posebnom trenutku.

  Automatski izbor sceneNikonova funkcija za automatski izbor scene obezbeuje jednostavno fotografisanje u razliitim situacijama tako to prepoznaje okruenje i automatski vri izbor odgovarajueg reima scene.

  Ostale funkcije Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija 2,7-inni LCD ekran visoke rezolucije Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Odaberite jedan od tri razliita stilizovana poetna ekrana

  Podeavanje efekata scene pomou klizaa

  Ostale funkcije Optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ielektronsko smanjenje vibracija Pametni sistem za portrete sa funkcijom Skin softening (Korekcijatena) Pojednostavljeni automatski reim sa automatskim izborom scene Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje USB punjenje preko adaptera za naizmeninu struju ili raunara

  OLED ekran sa jasnim i izraajnim bojama koji prua novo uivanje.Izraajna sofisticiranost sa dizajnom u dve boje.

  Crna i crna

  Crvena i tamno crvena

  Jednostavno lepo. udesna raznovrsnost.Napredne funkcije omoguavaju lako snimanje dragocenih trenutaka.

  Crna

  Srebrna

  Plava

  Crvena

  Ruiasta

  3,5-inni OLED ekran sa jasnim bojama i kontrolom pomou dodiraLako uoljive prednosti OLED tehnologije podrazumevaju reprodukciju izraajnih boja, otri kontrast i odsustvo odsjaja. Kombinacija ove tehnologije i Nikonove tehnologije ekrana sa jasnim bojama ini da veliki 3,5-inni OLED ekran ne bude zamoran za oi.Takoe, model COOLPIX S70 uvodi novu tehnologiju kapacitivnog ekrana osetljivog na dodir i sa brzim odzivom. Siguran i trenutni odziv pri najslabijem dodiru obezbeuje uivanje i intuitivni oseaj pri svakom rukovanju fotoaparatom.

  Izraajnost boj

  a

  Bez funkcije Skin softening" (Korekcija tena)

  Sa funkcijom Skin softening" (Korekcija tena)

  6 7

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 6-7 8/11/2009 9:11:16 PM

 • Poveani domet i optiki zum objektiv sa opsegom od 24x, kao i sloboda kompozicije koju obezbeuje 3-inni obrtni LCD ekran. Zahvaljujui kombinaciji ovih karakteristika i intuitivnosti naprednih reima snimanja, model COOLPIX P90 obezbeuje razliite fotografske alatke koje ine snimanje zabavnijim.

  Uzbudljivost krupnijih kadrova.

  24x zum koji obezbeuje iri i dui opsegModel COOLPIX P90 nudi neuporedivu slobodu kompozicije zahvaljujui NIKKOR objektivu sa zumom od 24x koji obezbeuje izvanredni opseg ine daljine od irokougaonog snimanja od 26 mm do super-telefoto mogunosti od 624 mm. Osim toga obuhvata mogunost snimanja makrofotografija na udaljenosti od ak 1 cm (0,4 in) od objekta snimanja.

  624 mm (ekvivalent formatu od 35 mm) 26 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  3-inni obrtni LCD ekran obezbeuje veu slobodu kadriranjaZahvaljujui prilagodljivom opsegu i objektivu sa 24x zumom, poeleete da snimate tako to ete fotografisati s boka ili pod veim uglom. Upravo zbog toga, osim elektronskog traila, model COOLPIX P90 obezbeuje 3-inni obrtni LCD ekran visoke rezolucije i sa antirefleksionim slojem. LCD ekran se moe iskositi do ak 90 stepeni nagore, odnosno do 45 stepeni nadole.

  Mogunost velike brzine snimanja od 15 kadrova u sekundiReim kontinualnog snimanja za sportske dogaajeReim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje omoguava vam snimanje od ak 45 uzastopnih slika* pri brzini od 15 kadrova u sekundi kako biste bili ispred bilo kakve akcije koju elite da snimite.Pre-shooting Cache (Ke memorija za kadrove pre samog snimanja)Opcija ke memorije za kadrove pre samog snimanja omoguava snimanje do 10 kadrova neposredno pre okidanja.

  Napredni reimi snimanja (P, S, A i M)Bira reima obezbeuje brzi pristup funkcijama koje pruaju veu kontrolu i bogate kreativne mogunosti u okviru sledeih reima ekspozicije: programiranog automatskog [P], automatski sa prioritetom zatvaraa [S], automatski sa prioritetom blende [A] i runi [M].

  ISO 6400 osetljivostOsetljivost na svetlost sa opsegom do ISO 6400* kreira nove mogunosti za snimanje otrih fotografija sa prirodnim bojama u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora Detektor pokreta Elektronsko trailo koje omoguava otre snimke Automatski izbor scene Pametni sistem za portrete Optimizacija kvaliteta slike

  (ukljuujui monohromatski efekat) Kontrola distorzije Brzo retuiranje Active D-Lighting

  * Funkcija je dostupna samo za fotografije veliine od 16:9 (1920 x 1080).

  Nikonovo kuite koje moete da drite sigurno privlai svojim dizajnom i izrazito kompaktnim oblikom istih linija. Ono je podjednako lepo kao i fotografije koje vam obezbeuje ovaj model COOLPIX S630 sa monim zum objektivom, brzim odzivom i naprednim funkcijama.

  Elegantan stil i sloboda koju prua 7x optiki zum.

  260 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  37 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  Najbre vreme pokretanja na svetu od 0,7sekundi* pomae da sa sigurnou snimite sve one posebne trenutke. Nikonova funkcija optikog smanjenja vibracija pomou stabilizacije objektiva neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje otrije slike.

  Izrazito kompaktni dizajn sa blistavom aluminijumskom obradom ini ovaj model elegantnim.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  ISO 6400 osetljivost kod fotografija u punom formatu (4000 x 3000 piksela) kreira nove mogunosti za snimanje otrih fotografija sa prirodnim bojama u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa zumom objektiva od 28 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm) ioptikim smanjenjem vibracije od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Ostale funkcije 2,7-inni irokougaoni LCD ekran visoke rezolucije sa slojem protiv zamrljanosti i za odbijanje vode, kao i funkcijom poboljanja svetline Pametni sistem za portrete Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Ovaj model odlikuje superiorna brzina ukljuivanja fotoaparata, izrazito brz odziv zatvaraa, NIKKOR objektiv sa 4x zumom i irokougaonom pokrivenosti od 28mm, kao i ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu. Sve ove karakteristike su kod modela COOLPIX S620 kombinovane u precizno izraenufotografsku alatku koja ini fotografisanje zanimljivijim.

  Brzo, zabavno i izuzetno lepo.

  Snimite lepe i jasne slike, ak i pri visokim vrednostima ISO osetljivosti.

  Fleksibilni opseg inih daljina kod NIKKOR objektiva sa 7x zumom pomae da snimite sve one posebne trenutke.

  Nikonovo kuite koje moete da drite sigurno i vrsto u svojoj ruci, potpuno prirodno se prilagoava njenom obliku i na taj nain obezbeuje snimanje otrijih slika.

  Napredne funkcije za stabilizaciju slike koje omoguavaju da snimite otrije fotografije obuhvataju VR stabilizaciju slike pomou pomeranja senzora, detektor pokreta, ISO 6400* osetljivost i BSS (Izbor najboljeg snimka).

  Reim prepoznavanja osmeha i funkcija BlinkProof (Otklanjanje treptaja) pomae da lako snimite lepe portrete.* ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije 2,7-inni irokougaoni LCD ekran visoke rezolucije Automatski izbor scene Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje Pametni sistem za portrete D-osvetljavanje

  Slike snimljene u reimu kontinualnog snimanja za sportske dogaaje

  Bez tehnologije smanjenja vibracija Sa tehnologijom smanjenja vibracija

  Crna

  TamnocrvenaCrna

  Svetlosrebrna

  Ruiasta

  Tamnoljubiasta

  Mat crna

  8 9

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 8-9 8/11/2009 9:12:01 PM

 • Poveani domet i optiki zum objektiv sa opsegom od 24x, kao i sloboda kompozicije koju obezbeuje 3-inni obrtni LCD ekran. Zahvaljujui kombinaciji ovih karakteristika i intuitivnosti naprednih reima snimanja, model COOLPIX P90 obezbeuje razliite fotografske alatke koje ine snimanje zabavnijim.

  Uzbudljivost krupnijih kadrova.

  24x zum koji obezbeuje iri i dui opsegModel COOLPIX P90 nudi neuporedivu slobodu kompozicije zahvaljujui NIKKOR objektivu sa zumom od 24x koji obezbeuje izvanredni opseg ine daljine od irokougaonog snimanja od 26 mm do super-telefoto mogunosti od 624 mm. Osim toga obuhvata mogunost snimanja makrofotografija na udaljenosti od ak 1 cm (0,4 in) od objekta snimanja.

  624 mm (ekvivalent formatu od 35 mm) 26 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  3-inni obrtni LCD ekran obezbeuje veu slobodu kadriranjaZahvaljujui prilagodljivom opsegu i objektivu sa 24x zumom, poeleete da snimate tako to ete fotografisati s boka ili pod veim uglom. Upravo zbog toga, osim elektronskog traila, model COOLPIX P90 obezbeuje 3-inni obrtni LCD ekran visoke rezolucije i sa antirefleksionim slojem. LCD ekran se moe iskositi do ak 90 stepeni nagore, odnosno do 45 stepeni nadole.

  Mogunost velike brzine snimanja od 15 kadrova u sekundiReim kontinualnog snimanja za sportske dogaajeReim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje omoguava vam snimanje od ak 45 uzastopnih slika* pri brzini od 15 kadrova u sekundi kako biste bili ispred bilo kakve akcije koju elite da snimite.Pre-shooting Cache (Ke memorija za kadrove pre samog snimanja)Opcija ke memorije za kadrove pre samog snimanja omoguava snimanje do 10 kadrova neposredno pre okidanja.

  Napredni reimi snimanja (P, S, A i M)Bira reima obezbeuje brzi pristup funkcijama koje pruaju veu kontrolu i bogate kreativne mogunosti u okviru sledeih reima ekspozicije: programiranog automatskog [P], automatski sa prioritetom zatvaraa [S], automatski sa prioritetom blende [A] i runi [M].

  ISO 6400 osetljivostOsetljivost na svetlost sa opsegom do ISO 6400* kreira nove mogunosti za snimanje otrih fotografija sa prirodnim bojama u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora Detektor pokreta Elektronsko trailo koje omoguava otre snimke Automatski izbor scene Pametni sistem za portrete Optimizacija kvaliteta slike

  (ukljuujui monohromatski efekat) Kontrola distorzije Brzo retuiranje Active D-Lighting

  * Funkcija je dostupna samo za fotografije veliine od 16:9 (1920 x 1080).

  Nikonovo kuite koje moete da drite sigurno privlai svojim dizajnom i izrazito kompaktnim oblikom istih linija. Ono je podjednako lepo kao i fotografije koje vam obezbeuje ovaj model COOLPIX S630 sa monim zum objektivom, brzim odzivom i naprednim funkcijama.

  Elegantan stil i sloboda koju prua 7x optiki zum.

  260 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  37 mm (ekvivalent formatu od 35 mm)

  Najbre vreme pokretanja na svetu od 0,7sekundi* pomae da sa sigurnou snimite sve one posebne trenutke. Nikonova funkcija optikog smanjenja vibracija pomou stabilizacije objektiva neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje otrije slike.

  Izrazito kompaktni dizajn sa blistavom aluminijumskom obradom ini ovaj model elegantnim.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  ISO 6400 osetljivost kod fotografija u punom formatu (4000 x 3000 piksela) kreira nove mogunosti za snimanje otrih fotografija sa prirodnim bojama u uslovima slabije osvetljenosti ili prilikom snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * U grupi kompaktnih digitalnih fotoaparata sa zumom objektiva od 28 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm) ioptikim smanjenjem vibracije od 10. jula 2009. (prema istraivanju koje je sprovela korporacija Nikon).

  Ostale funkcije 2,7-inni irokougaoni LCD ekran visoke rezolucije sa slojem protiv zamrljanosti i za odbijanje vode, kao i funkcijom poboljanja svetline Pametni sistem za portrete Praenje objekta Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  Ovaj model odlikuje superiorna brzina ukljuivanja fotoaparata, izrazito brz odziv zatvaraa, NIKKOR objektiv sa 4x zumom i irokougaonom pokrivenosti od 28mm, kao i ISO 6400 osetljivost za slike u punom formatu. Sve ove karakteristike su kod modela COOLPIX S620 kombinovane u precizno izraenufotografsku alatku koja ini fotografisanje zanimljivijim.

  Brzo, zabavno i izuzetno lepo.

  Snimite lepe i jasne slike, ak i pri visokim vrednostima ISO osetljivosti.

  Fleksibilni opseg inih daljina kod NIKKOR objektiva sa 7x zumom pomae da snimite sve one posebne trenutke.

  Nikonovo kuite koje moete da drite sigurno i vrsto u svojoj ruci, potpuno prirodno se prilagoava njenom obliku i na taj nain obezbeuje snimanje otrijih slika.

  Napredne funkcije za stabilizaciju slike koje omoguavaju da snimite otrije fotografije obuhvataju VR stabilizaciju slike pomou pomeranja senzora, detektor pokreta, ISO 6400* osetljivost i BSS (Izbor najboljeg snimka).

  Reim prepoznavanja osmeha i funkcija BlinkProof (Otklanjanje treptaja) pomae da lako snimite lepe portrete.* ISO 3200 i 6400 su vrednosti dostupne samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije 2,7-inni irokougaoni LCD ekran visoke rezolucije Automatski izbor scene Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje Pametni sistem za portrete D-osvetljavanje

  Slike snimljene u reimu kontinualnog snimanja za sportske dogaaje

  Bez tehnologije smanjenja vibracija Sa tehnologijom smanjenja vibracija

  Crna

  TamnocrvenaCrna

  Svetlosrebrna

  Ruiasta

  Tamnoljubiasta

  Mat crna

  8 9

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 8-9 8/11/2009 9:12:01 PM

 • Sa funkcijom za otkrivanje pokretaBez funkcije za otkrivanje pokreta

  Model COOLPIX L100 predstavlja kombinaciju jednostavnog snimanja inaprednih fotografskih funkcija sa slobodom kompozicije snimka kojuobezbeuje NIKKOR objektiv sa 15x zumom. Sve ovo je upakovano u prelepo kuite kompaktnog izgleda koje takoe doprinosi da fotografisanje tih posebnih trenutaka bude zabavno.

  Dragoceni trenuci postaju jo blii.

  420 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm)

  28 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm)

  NIKKOR objektiv sa 15x zumom i irokougaone pokrivenosti od 28 mm, kao i izvanredna mogunost snimanja makrofotografija

  Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje omoguava vam snimanje do 30uzastopnih snimaka* pri brzini od 13kadrova u sekundi.

  Nikonova VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje otrijeslike.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  ISO 3200* osetljivost vam pomae da lake snimite jasnije fotografija pri slabom osvetljenju ili kod snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * Funkcija je dostupna samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije Napajanje pomou uglavnom dostupnih AA baterija(alkalne, litijumske ili nikl-manganske baterije)

  3-inni LCD ekran visoke rezolucije saantirefleksionim slojem

  Pojednostavljeni automatski reim sa automatskim izborom scene Pametni sistem za portrete Kontrola distorzije D-osvetljavanje

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  Funkcija Best Shot Selector (BSS, Izbor najboljeg snimka) automatski snima niz uzastopnih kadrova i uva onaj sa najotrijim fokusom.

  iroki, svetli 3-inni LCD ekran pomae kod planiranja snimaka i obezbeuje jasan prikaz na svim mestima, ak i pri direktnoj sunevoj svetlosti.

  Pojednostavl jeni automatsk i re im sa automatsk im izborom scene olakava fotografisanje tako to kontrolie postavke i na taj nain omoguava da jednostavno ukljuite fotoaparat i snimate bez problema.

  Ostale funkcije Napajanje pomou uglavnom dostupnih AA baterija(alkalne, litijumske ili nikl-manganske baterije)

  Pametni sistem za portrete D-osvetljavanje

  Model COOLPIX L20 predstavlja savren spoj visokih performansi i naprednih funkcija koje ine fotografisanje jednostavnijim. Poev od 3-innog LCD ekrana visokih performansi, pa sve do inteligentnih funkcija za automatsko podeavanje koje uvek pruaju najbolje rezultate, snimanje posebnih trenutaka postaje neverovatno uivanje.

  Uivanje u bezbrinom snimanju konstantno lepih slika.

  Kontrola pomou dodira predstavlja novu dimenziju uivanja kod fotografisanja, pregleda i retuiranja slika pomou 3-innog irokog LCD ekrana sa kontrolama osetljivim na dodir.

  Dajte lini peat slikama tako to ete im dodavati ivice i oznake u boji ili tako to ete pisati po ekranu pomou olovke koju ste dobili uz fotoaparat.

  Ostale funkcije 2,5-inni LCD ekran visoke rezolucije

  Pametni sistem za portrete Reim snimanja hrane

  Funkcija automatskog sortiranja

  Favorite Pictures (Omiljene fotografije)

  D-osvetljavanje

  Uivajte u zabavnoj kontroli snimanjapomou dodira

  Uivajte u reprodukciji i raznovrsnim izmenama zakojejedovoljandodir prsta

  Dodirom izaberite objekat snimanja

  Zumiranje jednim dodirom za primenu postavki za fotografisanje portreta

  Mogunost izbora sliica za bolji pregled

  Pretraite slike Funkcija za bojenje

  Ukljuena funkcija za brzo retuiranje

  Iskljuena funkcijaza brzo retuiranje

  Model COOLPIX S230 obezbeuje intuitivan rad na ekranu osetljivom na dodir i napredne funkcije. Osim toga, uivanju u ovim karakteristikama doprinosi upadljiva elegantnost dizajna i aluminijumsko kuite visokog kvaliteta i izvanredno kompaktnog oblika.

  Upoznajte pametan i savremen nain fotografisanja pomou kontrola osetljivih na dodir.

  Elegantno i izuzetno tanko i lako aluminijumsko kuite debljine od 18 mm sa mekim linijama koje se lako prilagoava obliku ake.

  B r zo re tu i ran je s lu i za automatsko podeavan je kont ra s ta i z a s i enos t i kako bi se snimile poboljane s l ike sa odgovarajuom zavrnom obradom.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  Funkcija automatskog izbora scene obezbeuje sigurno fotografisanje na taj nain to automatski vri izbor reima scene koji najvie odgovara okruenju.

  Reim prepoznavanja osmeha vam pomae da snimite nezaboravne osmehe na taj nain to se vri automatsko okidanje kada se subjekat osmehne.

  Funkcija otklanjanja treptaja omoguava automatsko snimanje dve slike i uvanje one na kojoj su oi osobe koju fotografiete otvorene.

  Elegantni dizajn izuzetno tankog pakovanja oliava funkcionalnu lepotu optimizovanih performansi i naprednih funkcija. Zahvaljujui ovom harmoninom spoju, noenje fotoaparata i snimanje onih dragocenih trenutaka postaje lepi doivljaj.

  Otmeno, elegantno i tanko kuite.

  Sjajnocrna

  Tamnocrvena

  CrnaCrna

  Sjajnocrvena

  Modroplava

  Ruiasta

  Crna

  Tirkizna

  Purpurna

  Zagasitoplava

  Crvena

  Ostale funkcije Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija Otkrivanje pokreta Automatski izbor scene

  Pametni sistem za portrete Funkcija automatskog sortiranja Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  10 11

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 10-11 8/11/2009 9:13:09 PM

 • Sa funkcijom za otkrivanje pokretaBez funkcije za otkrivanje pokreta

  Model COOLPIX L100 predstavlja kombinaciju jednostavnog snimanja inaprednih fotografskih funkcija sa slobodom kompozicije snimka kojuobezbeuje NIKKOR objektiv sa 15x zumom. Sve ovo je upakovano u prelepo kuite kompaktnog izgleda koje takoe doprinosi da fotografisanje tih posebnih trenutaka bude zabavno.

  Dragoceni trenuci postaju jo blii.

  420 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm)

  28 mm (ekvivalentno formatu od 35 mm)

  NIKKOR objektiv sa 15x zumom i irokougaone pokrivenosti od 28 mm, kao i izvanredna mogunost snimanja makrofotografija

  Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje omoguava vam snimanje do 30uzastopnih snimaka* pri brzini od 13kadrova u sekundi.

  Nikonova VR stabilizacija slike pomou pomeranja senzora neutralie pomeranje fotoaparata i na taj nain obezbeuje otrijeslike.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  ISO 3200* osetljivost vam pomae da lake snimite jasnije fotografija pri slabom osvetljenju ili kod snimanja objekata koji se brzo kreu.

  * Funkcija je dostupna samo za fotografije veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Ostale funkcije Napajanje pomou uglavnom dostupnih AA baterija(alkalne, litijumske ili nikl-manganske baterije)

  3-inni LCD ekran visoke rezolucije saantirefleksionim slojem

  Pojednostavljeni automatski reim sa automatskim izborom scene Pametni sistem za portrete Kontrola distorzije D-osvetljavanje

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  Funkcija Best Shot Selector (BSS, Izbor najboljeg snimka) automatski snima niz uzastopnih kadrova i uva onaj sa najotrijim fokusom.

  iroki, svetli 3-inni LCD ekran pomae kod planiranja snimaka i obezbeuje jasan prikaz na svim mestima, ak i pri direktnoj sunevoj svetlosti.

  Pojednostavl jeni automatsk i re im sa automatsk im izborom scene olakava fotografisanje tako to kontrolie postavke i na taj nain omoguava da jednostavno ukljuite fotoaparat i snimate bez problema.

  Ostale funkcije Napajanje pomou uglavnom dostupnih AA baterija(alkalne, litijumske ili nikl-manganske baterije)

  Pametni sistem za portrete D-osvetljavanje

  Model COOLPIX L20 predstavlja savren spoj visokih performansi i naprednih funkcija koje ine fotografisanje jednostavnijim. Poev od 3-innog LCD ekrana visokih performansi, pa sve do inteligentnih funkcija za automatsko podeavanje koje uvek pruaju najbolje rezultate, snimanje posebnih trenutaka postaje neverovatno uivanje.

  Uivanje u bezbrinom snimanju konstantno lepih slika.

  Kontrola pomou dodira predstavlja novu dimenziju uivanja kod fotografisanja, pregleda i retuiranja slika pomou 3-innog irokog LCD ekrana sa kontrolama osetljivim na dodir.

  Dajte lini peat slikama tako to ete im dodavati ivice i oznake u boji ili tako to ete pisati po ekranu pomou olovke koju ste dobili uz fotoaparat.

  Ostale funkcije 2,5-inni LCD ekran visoke rezolucije

  Pametni sistem za portrete Reim snimanja hrane

  Funkcija automatskog sortiranja

  Favorite Pictures (Omiljene fotografije)

  D-osvetljavanje

  Uivajte u zabavnoj kontroli snimanjapomou dodira

  Uivajte u reprodukciji i raznovrsnim izmenama zakojejedovoljandodir prsta

  Dodirom izaberite objekat snimanja

  Zumiranje jednim dodirom za primenu postavki za fotografisanje portreta

  Mogunost izbora sliica za bolji pregled

  Pretraite slike Funkcija za bojenje

  Ukljuena funkcija za brzo retuiranje

  Iskljuena funkcijaza brzo retuiranje

  Model COOLPIX S230 obezbeuje intuitivan rad na ekranu osetljivom na dodir i napredne funkcije. Osim toga, uivanju u ovim karakteristikama doprinosi upadljiva elegantnost dizajna i aluminijumsko kuite visokog kvaliteta i izvanredno kompaktnog oblika.

  Upoznajte pametan i savremen nain fotografisanja pomou kontrola osetljivih na dodir.

  Elegantno i izuzetno tanko i lako aluminijumsko kuite debljine od 18 mm sa mekim linijama koje se lako prilagoava obliku ake.

  B r zo re tu i ran je s lu i za automatsko podeavan je kont ra s ta i z a s i enos t i kako bi se snimile poboljane s l ike sa odgovarajuom zavrnom obradom.

  Detektor pokreta automatski podeava brzinu zatvaraa i ISO postavke kako bi se kompenzovalo kretanje objekta i pomeranje fotoaparata.

  Funkcija automatskog izbora scene obezbeuje sigurno fotografisanje na taj nain to automatski vri izbor reima scene koji najvie odgovara okruenju.

  Reim prepoznavanja osmeha vam pomae da snimite nezaboravne osmehe na taj nain to se vri automatsko okidanje kada se subjekat osmehne.

  Funkcija otklanjanja treptaja omoguava automatsko snimanje dve slike i uvanje one na kojoj su oi osobe koju fotografiete otvorene.

  Elegantni dizajn izuzetno tankog pakovanja oliava funkcionalnu lepotu optimizovanih performansi i naprednih funkcija. Zahvaljujui ovom harmoninom spoju, noenje fotoaparata i snimanje onih dragocenih trenutaka postaje lepi doivljaj.

  Otmeno, elegantno i tanko kuite.

  Sjajnocrna

  Tamnocrvena

  CrnaCrna

  Sjajnocrvena

  Modroplava

  Ruiasta

  Crna

  Tirkizna

  Purpurna

  Zagasitoplava

  Crvena

  Ostale funkcije Stabilizacija slike pomou elektronskog smanjenja vibracija Otkrivanje pokreta Automatski izbor scene

  Pametni sistem za portrete Funkcija automatskog sortiranja Brzo retuiranje D-osvetljavanje

  10 11

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 10-11 8/11/2009 9:13:09 PM

 • Funkcije Reimi scena

  Portrait (Portret)

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli*

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Dusk/Dawn (Sumrak/svitanje)

  Close-up (Krupni plan)

  Copy (Kopiraj)

  Museum (Muzej)

  Backlight (Pozadinsko svetlo)

  Night Landscape (Noni pejza)

  Fireworks Show (Vatromet)

  Food (Hrana) Panorama Assist (Pomo pri snimanju panorama)

  Landscape (Pejza)

  Beach/Snow (Plaa/sneg)

  Sunset (Zalazak sunca)

  Party/Indoor (Zabava/u zatvorenom prostoru)Sports (Sport)

  Night Portrait (Noni portret)Sistem fotoaparata

  Obrtni vienamenski bira

  Obrtni vienamenski bira prua pomo pri rukovanju ibrem izboru funkcija.

  irokougaoni ekran

  irokougaoni ekran poveava raznovrsnost fotografisanja. Takoe, zahvaljujui njemu grupa osoba moe zajedno da pregleda slike ili projekciju slajdova.

  Snimanje Active Zoom (Aktivno zumiranje)Svi modeli

  Za razliku od digitalnog zuma koji uveava detalje na slici, funkcija aktivnog zumiranja slui za izrezanje dela sa slike najvee veliine. Stoga, ova funkcija umanjuje nedostatke na slici i obezbeuje visoku rezoluciju izrezanog dela.

  Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje

  Postavke za veliku brzinu fotografisanja omoguavaju da na vreme snimite eljenu akciju u bilo kojoj sceni.

  TV Movie (TV film)Svi modeli

  U reimu za snimanje TV filma belee se slike VGA formata (640 x 480 piksela) koje savreno odgovaraju za prikazivanje na TV ekranu. Reim za snimanje filma Small Size (Kratki format) obezbeuje filmove QVGA formata (320 x 240 piksela).

  Poboljavanje slike Active D-Lighting

  Active D-Lighting predstavlja jedinstvenu ugraenu tehnologiju koja omoguava da bez naknadne obrade napravite znaajno poboljane snimke sa istaknutim prirodnim senkama.

  Opcije boja

  Opcije boja omoguavaju da napravite kreativnije snimke kao kada koristite filtere i na taj nain menjate njihov doivljaj koristei opcije Standard color (Standardne boje), Vivid color (Izraajne boje), Black-and-white (Crno-belo), Sepia (Sepija) i Cyanotype (Cijanotipija).

  Kontrola distorzije

  Kontrola distorzije ispravlja izoblienja objektiva koja se javljaju kod snimanja irokougaonih slika. Osim toga, u realnom vremenu prikazuje korigovane slike na LCD ekranu.

  D-Lighting (D-osvetljavanje) Svi modeli

  D-osvetljavanje je jedinstvena tehnologija kojom se dodaje svetlo i detalji na mestima na kojima je to potrebno, a ujedno se ne menjaju delovi sa pravilnom ekspozicijom kako bi se dobili znaajno poboljani snimci sa prirodnijim izgledom.

  Quick Retouch (Brzo retuiranje)

  Opcija brzog retuiranja automatski podeava kontrast izasienost na izabranim fotografijama kako bi se dobila poboljana kopija sa odgovarajuim zavrnim ispravkama.

  Reprodukcija Face Zoom-in (Uveavanje prikaza lica) Svi modeli

  U toku reprodukcije tano zumirajte lice subjekta, a zatim koristei dugme vienamenskog biraa slobodno prelazite na lica ostalih osoba na fotografiji.

  Favorite Pictures (Omiljene fotografije)

  Funkcija za omiljene fotograf ije omoguava da organizujete slike i sauvate ih u albume koje ste kreirali na fotoaparatu.

  Nikon VR tehnologija pomae da napravite fotografije bez zamuenja ak i kada snimate pri slaboj osvetljenosti ili u promenljivim uslovima. Neki COOLPIX modeli nude optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ili pomeranja senzora, pomou ega se neutralie pomeranje fotoaparata i obezbeuju otre slike i stabilnije kadriranje preko ekrana. Ostali modeli nude elektronsko smanjenje vibracija obrauju pokrete na slici kako bi se zamueni snimci pretvorili u kristalno jasne fotografije.

  Visoka ISO osetl j ivost znaajno poveava mogunosti fotoaparata da snimi odline slike u loim uslovima. Ova funkcija omoguava da napravite lep snimak objekata pri slaboj osvetljenosti, ali tako da zadrite prirodno osvetljenje i bez potrebe za dugim vremenom ekspozicije. Na ovaj nain su u najveoj meri smanjeni efekti pomeranja fotoaparata. Takoe, ako izaberete vee brzine zatvaraa, bie vam lake da snimite jasne slike objekata koji se brzo kreu.

  Funkcija Skin softening" (Korekcija tena) Funkcija korekcije tena dopunjuje ugraenu tehnologiju za detekciju lica kako bi se obezbedili glatki tonovi na licu subjekta, a moe da se primeni pomou tri nivoa podeavanja kako bi se slike optimizovale na eljeni nain.

  Face-priority AF (AF sa detekcijom lica) Bez obzira da li fotografiete pojedince ili grupe, funkcija AF sa detekcijom lica obezbeuje lepe portrete jednostavnim dodirom na dugme zatvaraa. Ova funkcija automatski prepoznaje ak 12lica i podeava ekspoziciju kako bi se postigla odgovarajua svetlina na itavom snimku.

  Smile Mode (Reim prepoznavanja osmeha) Reim prepoznavanja osmeha vri automatsko okidanje kada se subjekat osmehne kako bi pomogao I na taj nain pomae da se napravi snimak tog dragocenog trenutka. Neki modeli sadre i funkciju za otkrivanje treptaja pomou koje se prave dva snimka iautomatski se uva onaj na kome su oi subjekta irom otvorene.

  Blink Warning (Prepoznavanje treptaja) Funkcija za prepoznavanje treptaja vam ukazuje na to da je subjekat trepnuo u toku ekspozicije tako da moete odmah da ponovite snimak.

  Ugraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oiju Svi COOLPIX fotoaparati nude mogunost smanjenja efekta crvenih oiju pomou koje se automatski analizira napravljena slika i uklanjaju se svi uoljivi efekti crvenih oiju pre nego to se slika sauva u memoriji.

  Kontrole preko ekrana osetljivog na dodir dodaju novu dimenziju u intuitivnom radu fotoaparata. Dovoljno je da dodirnete ekran kako biste izabrali objekat, zakljuali autofokus i ekspoziciju, uveavali do krupnih kadrova ili pretraivali slike i izabrali one koje ete da pregledate.Kod modela COOLPIX S70 kombinovao je rukovanje pomou ekrana osetljivog na dodir sa novim 3,5-innim OLED ekranom sa jasnim bojama koji prikazuje u potpunosti nov nivo reprodukcije sa izraajnim bojama, otrim kontrastom i jasnim pregledom bez obzira na uslove snimanja i reprodukcije.

  Dodirom na dugme moete da projektujete svoje omiljene fotografije ili filmske sekvence na bilo kojoj velikoj ravnoj povrini, u vidu pojedinanih slika ili projekcije slajdova zajedno sa muzikom i dodatim efektima. Ovaj zabavan nain za deljenje slika sa prijateljima i porodicom moe vas oraspoloiti na bilo kom mestu.

  Pri normalnoj osetljivosti Pri visokoj osetljivosti

  Ukljuen reimprepoznavanja osmeha

  Bez funkcije otklanjanja treptaja

  Sa funkcijom otklanjanja treptaja

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Funkcija za praenje objekta unapreuje doivljaj u toku fotografisanja na taj nain to se prati pomeranje objekta. Model COOLPIX S640 obezbeuje praenje objekta sa automatskim zakljuavanjem, novom funkcijom koja omoguava automatsku detekciju ljudskog lica, nakon ega se nastavlja praenje i fokusiranje subjekta.

  Napomena: Dostupnost funkcije moe da se razlikuje u zavisnosti odmodela fotoaparata.

  *Modeli COOLPIX S630, P90 i L100 sadre reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje.Napomena: Slike koje su gore prikazane slue iskljuivo za predstavljanje modela.

  Bez funkcije Skin softening" (Korekcija tena)

  Sa funkcijom Skin softening" (Korekcija tena)

  Bez tehnologije smanjenja vibracija

  Sa tehnologijom smanjenja vibracija

  Jasnu razliku ini OLED ekran sa jasnim bojama

  Nikonova funkcija za automatski izbor scene obezbeuje brzo i sigurno fotografisanje u razliitim situacijama. Tako to odredi objekat snimanja iprepozna uslove okruenja za snimanje, funkcija automatskog izbora scene automatski vri izbor odgovarajueg reima scene kako bi se ostvarili najbolji rezultati.

  Svi modeli

  Sa funkcijom za otkrivanje pokreta

  Bez funkcije za otkrivanje pokreta

  Detektor pokreta pomae da napravite otrije snimke tako to se izvri automatski izbor vee brzine zatvaraa i vee vrednosti ISO osetljivosti kako bi se kompenzovalo pomeranje objekta ifotoaparata.

  Svi modeli

  PREMIJUM KARAKTERISTIKE

  12 13

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 12-13 8/11/2009 10:34:02 PM

 • Funkcije Reimi scena

  Portrait (Portret)

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli*

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Dusk/Dawn (Sumrak/svitanje)

  Close-up (Krupni plan)

  Copy (Kopiraj)

  Museum (Muzej)

  Backlight (Pozadinsko svetlo)

  Night Landscape (Noni pejza)

  Fireworks Show (Vatromet)

  Food (Hrana) Panorama Assist (Pomo pri snimanju panorama)

  Landscape (Pejza)

  Beach/Snow (Plaa/sneg)

  Sunset (Zalazak sunca)

  Party/Indoor (Zabava/u zatvorenom prostoru)Sports (Sport)

  Night Portrait (Noni portret)Sistem fotoaparata

  Obrtni vienamenski bira

  Obrtni vienamenski bira prua pomo pri rukovanju ibrem izboru funkcija.

  irokougaoni ekran

  irokougaoni ekran poveava raznovrsnost fotografisanja. Takoe, zahvaljujui njemu grupa osoba moe zajedno da pregleda slike ili projekciju slajdova.

  Snimanje Active Zoom (Aktivno zumiranje)Svi modeli

  Za razliku od digitalnog zuma koji uveava detalje na slici, funkcija aktivnog zumiranja slui za izrezanje dela sa slike najvee veliine. Stoga, ova funkcija umanjuje nedostatke na slici i obezbeuje visoku rezoluciju izrezanog dela.

  Reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje

  Postavke za veliku brzinu fotografisanja omoguavaju da na vreme snimite eljenu akciju u bilo kojoj sceni.

  TV Movie (TV film)Svi modeli

  U reimu za snimanje TV filma belee se slike VGA formata (640 x 480 piksela) koje savreno odgovaraju za prikazivanje na TV ekranu. Reim za snimanje filma Small Size (Kratki format) obezbeuje filmove QVGA formata (320 x 240 piksela).

  Poboljavanje slike Active D-Lighting

  Active D-Lighting predstavlja jedinstvenu ugraenu tehnologiju koja omoguava da bez naknadne obrade napravite znaajno poboljane snimke sa istaknutim prirodnim senkama.

  Opcije boja

  Opcije boja omoguavaju da napravite kreativnije snimke kao kada koristite filtere i na taj nain menjate njihov doivljaj koristei opcije Standard color (Standardne boje), Vivid color (Izraajne boje), Black-and-white (Crno-belo), Sepia (Sepija) i Cyanotype (Cijanotipija).

  Kontrola distorzije

  Kontrola distorzije ispravlja izoblienja objektiva koja se javljaju kod snimanja irokougaonih slika. Osim toga, u realnom vremenu prikazuje korigovane slike na LCD ekranu.

  D-Lighting (D-osvetljavanje) Svi modeli

  D-osvetljavanje je jedinstvena tehnologija kojom se dodaje svetlo i detalji na mestima na kojima je to potrebno, a ujedno se ne menjaju delovi sa pravilnom ekspozicijom kako bi se dobili znaajno poboljani snimci sa prirodnijim izgledom.

  Quick Retouch (Brzo retuiranje)

  Opcija brzog retuiranja automatski podeava kontrast izasienost na izabranim fotografijama kako bi se dobila poboljana kopija sa odgovarajuim zavrnim ispravkama.

  Reprodukcija Face Zoom-in (Uveavanje prikaza lica) Svi modeli

  U toku reprodukcije tano zumirajte lice subjekta, a zatim koristei dugme vienamenskog biraa slobodno prelazite na lica ostalih osoba na fotografiji.

  Favorite Pictures (Omiljene fotografije)

  Funkcija za omiljene fotograf ije omoguava da organizujete slike i sauvate ih u albume koje ste kreirali na fotoaparatu.

  Nikon VR tehnologija pomae da napravite fotografije bez zamuenja ak i kada snimate pri slaboj osvetljenosti ili u promenljivim uslovima. Neki COOLPIX modeli nude optiko smanjenje vibracija pomou stabilizacije objektiva ili pomeranja senzora, pomou ega se neutralie pomeranje fotoaparata i obezbeuju otre slike i stabilnije kadriranje preko ekrana. Ostali modeli nude elektronsko smanjenje vibracija obrauju pokrete na slici kako bi se zamueni snimci pretvorili u kristalno jasne fotografije.

  Visoka ISO osetl j ivost znaajno poveava mogunosti fotoaparata da snimi odline slike u loim uslovima. Ova funkcija omoguava da napravite lep snimak objekata pri slaboj osvetljenosti, ali tako da zadrite prirodno osvetljenje i bez potrebe za dugim vremenom ekspozicije. Na ovaj nain su u najveoj meri smanjeni efekti pomeranja fotoaparata. Takoe, ako izaberete vee brzine zatvaraa, bie vam lake da snimite jasne slike objekata koji se brzo kreu.

  Funkcija Skin softening" (Korekcija tena) Funkcija korekcije tena dopunjuje ugraenu tehnologiju za detekciju lica kako bi se obezbedili glatki tonovi na licu subjekta, a moe da se primeni pomou tri nivoa podeavanja kako bi se slike optimizovale na eljeni nain.

  Face-priority AF (AF sa detekcijom lica) Bez obzira da li fotografiete pojedince ili grupe, funkcija AF sa detekcijom lica obezbeuje lepe portrete jednostavnim dodirom na dugme zatvaraa. Ova funkcija automatski prepoznaje ak 12lica i podeava ekspoziciju kako bi se postigla odgovarajua svetlina na itavom snimku.

  Smile Mode (Reim prepoznavanja osmeha) Reim prepoznavanja osmeha vri automatsko okidanje kada se subjekat osmehne kako bi pomogao I na taj nain pomae da se napravi snimak tog dragocenog trenutka. Neki modeli sadre i funkciju za otkrivanje treptaja pomou koje se prave dva snimka iautomatski se uva onaj na kome su oi subjekta irom otvorene.

  Blink Warning (Prepoznavanje treptaja) Funkcija za prepoznavanje treptaja vam ukazuje na to da je subjekat trepnuo u toku ekspozicije tako da moete odmah da ponovite snimak.

  Ugraena funkcija za uklanjanje efekta crvenih oiju Svi COOLPIX fotoaparati nude mogunost smanjenja efekta crvenih oiju pomou koje se automatski analizira napravljena slika i uklanjaju se svi uoljivi efekti crvenih oiju pre nego to se slika sauva u memoriji.

  Kontrole preko ekrana osetljivog na dodir dodaju novu dimenziju u intuitivnom radu fotoaparata. Dovoljno je da dodirnete ekran kako biste izabrali objekat, zakljuali autofokus i ekspoziciju, uveavali do krupnih kadrova ili pretraivali slike i izabrali one koje ete da pregledate.Kod modela COOLPIX S70 kombinovao je rukovanje pomou ekrana osetljivog na dodir sa novim 3,5-innim OLED ekranom sa jasnim bojama koji prikazuje u potpunosti nov nivo reprodukcije sa izraajnim bojama, otrim kontrastom i jasnim pregledom bez obzira na uslove snimanja i reprodukcije.

  Dodirom na dugme moete da projektujete svoje omiljene fotografije ili filmske sekvence na bilo kojoj velikoj ravnoj povrini, u vidu pojedinanih slika ili projekcije slajdova zajedno sa muzikom i dodatim efektima. Ovaj zabavan nain za deljenje slika sa prijateljima i porodicom moe vas oraspoloiti na bilo kom mestu.

  Pri normalnoj osetljivosti Pri visokoj osetljivosti

  Ukljuen reimprepoznavanja osmeha

  Bez funkcije otklanjanja treptaja

  Sa funkcijom otklanjanja treptaja

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Svi modeli

  Funkcija za praenje objekta unapreuje doivljaj u toku fotografisanja na taj nain to se prati pomeranje objekta. Model COOLPIX S640 obezbeuje praenje objekta sa automatskim zakljuavanjem, novom funkcijom koja omoguava automatsku detekciju ljudskog lica, nakon ega se nastavlja praenje i fokusiranje subjekta.

  Napomena: Dostupnost funkcije moe da se razlikuje u zavisnosti odmodela fotoaparata.

  *Modeli COOLPIX S630, P90 i L100 sadre reim kontinualnog snimanja za sportske dogaaje.Napomena: Slike koje su gore prikazane slue iskljuivo za predstavljanje modela.

  Bez funkcije Skin softening" (Korekcija tena)

  Sa funkcijom Skin softening" (Korekcija tena)

  Bez tehnologije smanjenja vibracija

  Sa tehnologijom smanjenja vibracija

  Jasnu razliku ini OLED ekran sa jasnim bojama

  Nikonova funkcija za automatski izbor scene obezbeuje brzo i sigurno fotografisanje u razliitim situacijama. Tako to odredi objekat snimanja iprepozna uslove okruenja za snimanje, funkcija automatskog izbora scene automatski vri izbor odgovarajueg reima scene kako bi se ostvarili najbolji rezultati.

  Svi modeli

  Sa funkcijom za otkrivanje pokreta

  Bez funkcije za otkrivanje pokreta

  Detektor pokreta pomae da napravite otrije snimke tako to se izvri automatski izbor vee brzine zatvaraa i vee vrednosti ISO osetljivosti kako bi se kompenzovalo pomeranje objekta ifotoaparata.

  Svi modeli

  PREMIJUM KARAKTERISTIKE

  12 13

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 12-13 8/11/2009 10:34:02 PM

 • Specifikacije

  Efektivni pikseli 12,2 miliona 12,0 miliona 12,2 miliona 12,0 miliona 10,0 miliona 10,0 miliona 12,1 miliona 12,1 miliona 12,1 miliona 10,0 miliona 10,0 miliona

  Objektiv

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/2,7-6,6; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  7x Zoom-NIKKOR; 6,6-46,2 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 37-260 mm); f/3,5-5,3; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 1040 mm)

  4x Zoom-NIKKOR; 5.0-20.0mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35mm [135]: 28-112 mm); f/2,7-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 448 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/2,7-6,6; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  3x Zoom-NIKKOR; 6,3-18,9mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 35-105 mm); f/3,1-5,9; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 420 mm)

  3x Zoom-NIKKOR; 6,3-18,9 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 35-105 mm); f/3,1-5,9; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 420 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/3,9-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/3,9-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  24x Zoom-NIKKOR; 4,6-110,4 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 26-624 mm); f/2,8-5; digitalni zum: do 4x (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 2496 mm)

  15x Zoom-NIKKOR; 5,0-75,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-420 mm); f/3,5-5,4; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata 35 mm [135]: 1680 mm)

  3.6x Zoom-NIKKOR; 6,7-24,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 38-136 mm); f/3,1-6,7; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 544 mm)

  Opseg fokusa (od objektiva)

  o d 4 5 c m ( 1 f t 6 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  o d 4 5 c m ( 1 f t 6 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 10 cm (4 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 10 cm (4 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 1 cm (0,4 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 1 cm (0,4 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti () ; mak ro re im sn imanja krupnih kadrova: od 5 cm (2 in) do beskonanosti ().

  Ekran

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka, antirefleksionim slojem i slojem protiv zamrljanosti i za odbijanje vode

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka, antirefleksionim slojem i slojem protiv zamrljanosti i za poveanje svetline

  2,7- inni , TFT LCD ek ran sa p r i b l i n o 2 3 0 . 0 0 0 t a a k a i antirefleksionim slojem

  3 inni, TFT LCD ekran osetljiv na dodir sa 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  2,5-inni, TFT LCD ekran sa 150.000 taaka

  2,7- inni , TFT LCD ek ran sa p r i b l i n o 2 3 0 . 0 0 0 t a a k a i antirefleksionim slojem

  3,5-inni, irokougaoni OLED ekran osetljiv na dodir sa 288.000 taaka i antirefleksionim slojem

  3-inni, obrtni TFT LCD ekran sa pr ibl ino 230.000 taaka sa ant i re f lek s ionim s lo jem, 0,24-innim elektronskim trailom sa priblino 230.000 taaka

  3-inni, TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  3-inni, TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka

  Medij za skladitenje podatakaInterna memorija (priblino 45 MB, SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 45 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 47 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 36 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 20 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 47 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 20 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  ISO osetljivost

  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, auto. (auto. prilagoavanje ISO 100-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 100-400, 100-800)

  ISO 64 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (auto. prilagoavanje ISO 64-800), reim visoke osetljivosti*3 ( ISO 640 -3200), automatsk i f i k s i r an opseg ose t l j i vos t i (ISO 64-200, 64-400)

  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, auto. (auto. prilagoavanje ISO 100-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 100-400, 100-800)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (80-400, -800)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatska visoka ISO osetljivost (ISO 80-1600)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatska visoka ISO osetljivost (ISO 80-1600)

  ISO 80 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (au to . p r i l agoavan j e I SO 80-800), automatsk i f ik siran opseg osetljivosti (ISO 80-200, 80-400)

  ISO 80 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 80-200, 80-400)

  ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3, auto. (auto. pr i lagoavanje ISO 64-800), automatski visoka ISO osetljivost ( I SO 6 4 -1600 ) , au tomat sk i f i k s i r an opseg ose t l j i vos t i (ISO 64-100, 64-200, 64-400)

  Auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), reim visoke osetljivosti*3 (ISO 720-3200)

  Auto. (auto. prilagoavanje ISO 64-1600)

  Izvori napajanja

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), punjenje preko adaptera za naizmeninu s t ruju EH-68P (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni), punja baterija MH-65 (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), punjenje preko adaptera za naizmeninu s t ruju EH-68P (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni), punja baterija MH-65 (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL5 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju 62A (opcionalni)

  etiri alkalne AA (isporuuju se uz fotoaparat) ili litijumske baterije, etiri punjive nikl-manganske baterije EN-MH2 (opcionalne), adapter za naizmeninu struju EH-67 (opcionalni)

  Dve alkalne AA (isporuuju se uz fotoaparat) ili litijumske baterije, dve punjive nik l-manganske baterije EN-MH2 (opcionalne), adapter za naizmeninu struju EH-65A (opcionalni)

  Radni vek baterije*1P r i b l i n o 270 s n ima k a s a EN-EL12 baterijom

  P r i b l i n o 2 20 s n ima k a s a EN-EL12 baterijom

  P r i b l i n o 2 50 s n ima k a s a EN-EL12 baterijom

  P r i b l i n o 2 20 s n ima k a s a EN-EL10 baterijom

  P r i b l i n o 16 0 s n ima k a s a EN-EL10 baterijom

  P r i b l i n o 18 0 s n ima k a s a EN-EL10 baterijom

  P r i b l i n o 2 20 s n ima k a s a EN-EL12 baterijom

  P r i b l i n o 20 0 s n ima k a s a EN-EL12 baterijom

  Priblino 200 snimaka sa EN-EL5 baterijom

  Priblino 350 snimaka sa alkalnom, 600 snimaka sa EN-MH2, odnosno 900 snimaka sa l i t i jumskom baterijom

  Priblino 240 snimaka sa alkalnom, 440 snimaka sa EN-MH2, odnosno 630 snimaka sa l i t i jumskom baterijom

  Dimenzije (xVxD)Priblino 91 x 55 x 20,5 mm (3,6 x 2,2 x 0,8 in) bez ispupenja

  Priblino 96,5 x 57,5 x 25,5 mm (3,8 x 2,3 x 1 in) bez ispupenja

  Pr ib l i no 90 x 53 x 23 mm (3,5 x 2,1 x 0,9 in) bez ispupenja

  Priblino 92 x 56,5 x 21,5 mm (3,6 x 2,2 x 0,8 in) bez ispupenja

  Pr ibl ino 91 x 57 x 20 mm ( 3,6 x 2,3 x 0,8 in) bez ispupenja

  Priblino 89,5 x 55,5 x 18 mm (3,5 x 2,2 x 0,7 in) bez ispupenja

  Priblino 99,5 x 62,5 x 23 mm (4 x 2,5 x 0,9 in) bez ispupenja

  Priblino 96,5 x 60,5 x 20 mm (3,8 x 2,4 x 0,8 in) bez ispupenja

  Pr ib l ino 114 x 83 x 99 mm (4,5 x 3,3 x 3,9 in) bez ispupenja

  Pr ib l ino 110 x 72 x 78 mm (4,3 x 2,8 x 3 in) bez ispupenja

  Priblino 96.5 x 61 x 29 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 in) bez ispupenja

  TeinaPriblino 110 g (3,9 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 140 g (4,9 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 120 g (4,2 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 120 g (4,2 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 115 g (4,1 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 100 g (3,5 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 155 g (5,5 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 140 g (4,9 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 460 g (16,2 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 355 g (12,5 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  Priblino 135 g (4,8 oz) bez baterije i SD/SDHC memorijske kartice

  *1 Zasnovano na CIPA industrijskom standardu za merenje radnog veka baterija za fotoaparate. Merenje je izvreno na temperaturi od 23C (73F); C; zum podeavan pri svakom snimku, ugraeni blic aktiviran pri svakom drugom snimku, reim slike postavljen na Normalan.

  *2 Nije kompatibilan sa multimedijalnim karticama (MMC).*3 Podeavanje je dostupno samo kod fotografija veliine od 3M (2048 x 1536) ili manje.

  Napomena: Ponuda fotoaparata i dostupnost boja ovog modela moe da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

  14 15

  Autumn_BV_EN_DEF.indd 14-15 8/11/2009 9:14:11 PM

 • Specifikacije

  Efektivni pikseli 12,2 miliona 12,0 miliona 12,2 miliona 12,0 miliona 10,0 miliona 10,0 miliona 12,1 miliona 12,1 miliona 12,1 miliona 10,0 miliona 10,0 miliona

  Objektiv

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/2,7-6,6; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  7x Zoom-NIKKOR; 6,6-46,2 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 37-260 mm); f/3,5-5,3; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 1040 mm)

  4x Zoom-NIKKOR; 5.0-20.0mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35mm [135]: 28-112 mm); f/2,7-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 448 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/2,7-6,6; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  3x Zoom-NIKKOR; 6,3-18,9mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 35-105 mm); f/3,1-5,9; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 420 mm)

  3x Zoom-NIKKOR; 6,3-18,9 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 35-105 mm); f/3,1-5,9; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 420 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/3,9-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  5x Zoom-NIKKOR; 5,0-25,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-140 mm); f/3,9-5,8; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 560 mm)

  24x Zoom-NIKKOR; 4,6-110,4 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 26-624 mm); f/2,8-5; digitalni zum: do 4x (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 2496 mm)

  15x Zoom-NIKKOR; 5,0-75,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 28-420 mm); f/3,5-5,4; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata 35 mm [135]: 1680 mm)

  3.6x Zoom-NIKKOR; 6,7-24,0 mm (ugao slike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 38-136 mm); f/3,1-6,7; digitalni zum: do 4x (ugao s l ike kod fotoaparata sa filmom formata od 35 mm [135]: 544 mm)

  Opseg fokusa (od objektiva)

  o d 4 5 c m ( 1 f t 6 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 2 cm (0,8 in) do beskonanosti ()

  o d 4 5 c m ( 1 f t 6 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 10 cm (4 in) do beskonanosti ()

  od 60 cm (2 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 10 cm (4 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 3 cm (1,2 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 1 cm (0,4 in) do beskonanosti ()

  o d 5 0 c m ( 1 f t 8 i n ) d o beskonanosti (), makro reim snimanja krupnih kadrova: od 1 cm (0,4 in) do beskonanosti ()

  od 30 cm (1 ft) do beskonanosti () ; mak ro re im sn imanja krupnih kadrova: od 5 cm (2 in) do beskonanosti ().

  Ekran

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka, antirefleksionim slojem i slojem protiv zamrljanosti i za odbijanje vode

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  2,7 inni, irokougaoni TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka, antirefleksionim slojem i slojem protiv zamrljanosti i za poveanje svetline

  2,7- inni , TFT LCD ek ran sa p r i b l i n o 2 3 0 . 0 0 0 t a a k a i antirefleksionim slojem

  3 inni, TFT LCD ekran osetljiv na dodir sa 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  2,5-inni, TFT LCD ekran sa 150.000 taaka

  2,7- inni , TFT LCD ek ran sa p r i b l i n o 2 3 0 . 0 0 0 t a a k a i antirefleksionim slojem

  3,5-inni, irokougaoni OLED ekran osetljiv na dodir sa 288.000 taaka i antirefleksionim slojem

  3-inni, obrtni TFT LCD ekran sa pr ibl ino 230.000 taaka sa ant i re f lek s ionim s lo jem, 0,24-innim elektronskim trailom sa priblino 230.000 taaka

  3-inni, TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka i antirefleksionim slojem

  3-inni, TFT LCD ekran sa priblino 230.000 taaka

  Medij za skladitenje podatakaInterna memorija (priblino 45 MB, SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 45 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 47 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 36 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 20 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 47 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 44 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  Interna memorija (pr ibl ino 20 MB), SD/SDHC memorijske kartice*2

  ISO osetljivost

  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, auto. (auto. prilagoavanje ISO 100-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 100-400, 100-800)

  ISO 64 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (auto. prilagoavanje ISO 64-800), reim visoke osetljivosti*3 ( ISO 640 -3200), automatsk i f i k s i r an opseg ose t l j i vos t i (ISO 64-200, 64-400)

  ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, auto. (auto. prilagoavanje ISO 100-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 100-400, 100-800)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-1600), automatski fiksiran opseg osetljivosti (80-400, -800)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatska visoka ISO osetljivost (ISO 80-1600)

  ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatska visoka ISO osetljivost (ISO 80-1600)

  ISO 80 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (au to . p r i l agoavan j e I SO 80-800), automatsk i f ik siran opseg osetljivosti (ISO 80-200, 80-400)

  ISO 80 , 100 , 200 , 400 , 800 , 1600 , 3200*3, 6 400*3, auto . (auto. prilagoavanje ISO 80-800), automatski fiksiran opseg osetljivosti (ISO 80-200, 80-400)

  ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3, auto. (auto. pr i lagoavanje ISO 64-800), automatski visoka ISO osetljivost ( I SO 6 4 -1600 ) , au tomat sk i f i k s i r an opseg ose t l j i vos t i (ISO 64-100, 64-200, 64-400)

  Auto. (auto. prilagoavanje ISO 80-800), reim visoke osetljivosti*3 (ISO 720-3200)

  Auto. (auto. prilagoavanje ISO 64-1600)

  Izvori napajanja

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), punjenje preko adaptera za naizmeninu s t ruju EH-68P (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni), punja baterija MH-65 (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL10 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62D (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL12 (isporuuje se uz fotoaparat), punjenje preko adaptera za naizmeninu s t ruju EH-68P (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju EH-62F (opcionalni), punja baterija MH-65 (opcionalni)

  Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL5 (isporuuje se uz fotoaparat), adapter za naizmeninu struju 62A (opcionalni)

  etiri alkalne AA (isporuuju se uz fotoaparat) ili litijumske baterije, etiri punjive nikl-manganske baterije EN-MH2 (opcionalne), adapter za naizmeninu struju EH-6


Recommended