+ All Categories
Home > Business > From Cost Contact Center to Value Contact Center

From Cost Contact Center to Value Contact Center

Date post: 07-Dec-2014
Category:
Upload: hooijberg
View: 2,182 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
of 22 /22
Moving People. Crossing Media.
Transcript
Page 1: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Moving People. Crossing Media.

Page 2: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

Het toevoegen van waarde aan klantcontact!

Contact Center Conferentie, 11 november 2009

Danny Hooijberg, Manager Customer & Campaign Services

Page 3: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

3

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

Inde

x va

n ko

sten

Jaren

Kosten service

Opbrengsten

Verschil

Page 4: From Cost Contact Center to Value Contact Center

4

Onze weg naar Value Center

• Ambitie 2006

• Geleerde lessen 2007 / 2008

• Stand van zaken in 2009

• Volgende stappen in 2010

Page 5: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Tijdschriften Evenementen Websites

Sanoma Portfolio

5

Page 6: From Cost Contact Center to Value Contact Center

610.04.23 © Sanoma Uitgevers

Hoe het begon…

• 1999: Mc Kinsey brengt ‘Goldmine’ rapport uit aan RvB van VNU Holding

• 2001: Verkoop van VNU Tijdschriften aan Sanoma Magazines

• 2003: Outsourcing klantenservice naar facilitair Contact Center

• 2006: Ambitie ‘Van Cost Center naar Value Center’ blijft…

Page 7: From Cost Contact Center to Value Contact Center

710.04.23 © Sanoma Uitgevers

Ambitie 2006 / uitgangspunten RfP

• Verbeteren van de klanttevredenheid (95%)

• Verlagen van de kosten van klantcontact (-10% / -15%)

• Verhogen van klantwaarde» Retentie (15%)» Cross- & upsell (5%)» Database dekking e-mail adressen (50%)

Page 8: From Cost Contact Center to Value Contact Center

810.04.23 © Sanoma Uitgevers

1. Cost center

2. Profit center

3. Loyalty center

4. Value center

Contact center ontwikkeling in de tijd

Mat

e va

n t

oeg

evo

egd

e w

aard

e

Voorbeeld:

Servicevraag van klant zo snel mogelijk afhandelen

Voorbeeld:

Servicevraag van klant zo snel mogelijk afhandelen

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen en opzeggingen op abonnementen proberen te behouden

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen en opzeggingen op abonnementen proberen te behouden

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen, vragen of klant nog tevreden is, extra gegevens noteren ten behoeve van database

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen, vragen of klant nog tevreden is, extra gegevens noteren ten behoeve van database

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen, met behulp van gegevens in database concrete aanbiedingen doen voor cross- & upsell

Voorbeeld:

Servicevraag van klant snel afhandelen, met behulp van gegevens in database concrete aanbiedingen doen voor cross- & upsell

Van ‘Cost Center’ naar ‘Value Center’De beweging die elk contact center moet maken

2007 2008 2009 2010

Page 9: From Cost Contact Center to Value Contact Center

910.04.23 © Sanoma Uitgevers

Klantenservice: wat hebben wij uitbesteed?

Volume

Call: 700.000

E-mail: 300.000

Poststuk: 200.000

-------------

Totaal: 1.200.000

33%

17%12%

8%

8%

5%

5%

12%

Contactredenen

Opzeggen

Abonneren

Bezorgen

Betalen

Verhuizen

Bestellen

Informeren

Overig

Page 10: From Cost Contact Center to Value Contact Center

• April 2007 start Real Time Recovery

» behouden van opzeggers op inbound call

• Doelstelling RTR

» Behoudpoging 60%

» Score op poging 25%

» Netto RTR 15%

• Database verrijking/validatie e-mail adressen

op iedere call

• Ad hoc tests met Cross Sell acties…

De eerste stap: start van ‘value’ bij Unamic/HCN

10

A

B

C

Page 11: From Cost Contact Center to Value Contact Center

1110.04.23 © Sanoma Uitgevers

Bemoedigende cases 20071.500 verkopen in 5 weken600 introductie abonnementen eerste 3 weken lancering

Page 12: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Geleerde lessen in 2007

• Klantcontact moet primair gericht zijn op service!

• Voldoende commercieel getrainde agents nodig

• Betere routering van juiste gesprekken naar juiste mensen

• Aansturing Service scheiden van Sales

12

Page 13: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

13

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

Inde

x va

n ko

sten

Jaren

Kosten service

Opbrengsten

Verschil

Page 14: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Pilot Factory 2008

• Doel:

» alle type inbound call testen op commerciële aantrekkelijkheid

» beste script / beste aanbieding / houding klant / ROI potentie

• Fysiek aparte ruimte

• 4 Beste agenten

• Routeren ‘live’ gesprekken naar deze groep

• Diverse pilots:

» aanbieden woontitel bij verhuizing

» upsell op binnenkomende abonneercall

» cross sell op service call

1460%

Page 15: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Geleerde lessen in 2008

• Behoud, cross sell, upsell op meeste gesprekken mogelijk

• Gemiddelde succesratio > 5%

• Incentive helpt

• Agenten ondersteunen noodzakelijk

• Impact op AHT neemt af in de tijd

15

+

Page 16: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

16

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

Inde

x va

n ko

sten

Jaren

Kosten service

Opbrengsten

Verschil

Page 17: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Stand van zaken in 2009

• Realisatie Value Center vanaf Juni 2009

• Netto 10% van alle binnenkomende calls bevat een (extra) sale

• Ziekteverzuim en verloop sterk gedaald

• Agenten worden actief begeleid naar een volgend level: Level 0: 15% (uiterlijk na drie maanden naar volgend level) Level 1: 25% (behouden van abonnees) Level 2: 50% (cross- en upsell proposities) Level 3: 10% (alle verkopen zonder script)

17

+

Page 18: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

18

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

Inde

x va

n ko

sten

Jaren

Kosten service

Opbrengsten

Verschil

Page 19: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Volgende stappen in 2010

• Kanaalverschuiving van e-mail naar call

• Koppeling SAS database met SAP CRM voor klantprofiel

• Uitbreiding database verrijking

» e-mailadres, geslacht, geboortedatum

• Ontwikkeling CRM strategie

» inzoomen op levensduur

» inzoomen op omzet en winstgevendheid specifieke klantgroepen

19

Page 20: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center

20

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

Inde

x va

n ko

sten

Jaren

Kosten service

Opbrengsten

Verschil

Page 21: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Voor vragen: contact!

Danny Hooijberg

Manager Customer & Campaign Services

Mobile: 06-51 343 567

E-mail: [email protected]

21

Page 22: From Cost Contact Center to Value Contact Center

Van Cost naar Value Center …

• Voor 2010 en verder hebben wij de ambitie om Shared Services aan te bieden aan derde partijen in de markt:

» op gebied van klantenservice

» op gebied van sales op inbound klantcontacten én

» op gebied van database ondersteuning

• Omdat wij hebben gezien dat:

“Klantbehoud en uitbouwen van klantrelaties substantiële jaarlijkse winsten opleveren!”

“Klantenservice bij het behouden van klanten en cross- en upselling een fundamentele rol speelt!”

22


Recommended