Home >Documents >Pascendi Dominici Gregis, w. Pius X

Pascendi Dominici Gregis, w. Pius X

Date post:23-Dec-2015
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Encyklika z 1907 r. (O zasadach modernistów)
Transcript:
 • W. PIUS X, PAPIE

  ENCYKLIKA

  PASCENDI DOMINICI GREGIS

  O ZASADACH MODERNISTW

  N A J Z Y K P O L S K I P R Z E O Y

  I WSTPEM OPATRZY

  BP STANISAW OKONIEWSKI

  KRAKW 2013

  www.ultramontes.pl

 • 2

  SPIS TRECI

  Str.

  Sowo wstpne do Encykliki o zasadach modernistw ....................................... 5

  Encykliki Pascendi dominici gregis tumaczenie polskie ................................. 17

  Wstp ................................................................................................................. 17

  Podzia encykliki ............................................................................................... 19

  Cz I. Analiza zasad modernistw ................................................................. 19

  1. Modernista jako filozof ................................................................................. 19

  a. Agnostycyzm ................................................................................................. 19

  b. Immanencja yciowa ..................................................................................... 20

  c. Powstawanie religii w oglnoci ................................................................... 21

  d. Pojcie objawienia ......................................................................................... 21

  e. Przemiana i odmiana zjawisk przez wiar ..................................................... 22

  f. Powstawanie religij w szczeglnoci ............................................................. 23

  g. Dziaanie rozumu we wierze ......................................................................... 23

  h. Dogmat .......................................................................................................... 24

  i. Zmienno dogmatu ....................................................................................... 25

  2. Modernista jako czowiek wierzcy .............................................................. 26

  a. Dowiadczenie religijne ................................................................................. 26

  b. Tradycja ......................................................................................................... 27

  c. Stosunek wiary do wiedzy ............................................................................. 28

  d. Wnioski praktyczne ....................................................................................... 29

  3. Modernista jako teolog .................................................................................. 30

  a. Immanencja i symbolizm teologiczny ........................................................... 30

 • 3

  b. Permanencja Boa ......................................................................................... 31

  c. O dogmacie .................................................................................................... 32

  d. O kulcie ......................................................................................................... 32

  e. O ksigach w. i inspiracji ............................................................................. 33

  f. O Kociele ...................................................................................................... 34

  g. Koci i pastwo .......................................................................................... 35

  h. O ewolucji ..................................................................................................... 37

  4. Modernista jako historyk i krytyk ................................................................. 40

  a. Zastosowanie agnostycyzmu ......................................................................... 40

  b. Zastosowanie immanencji yciowej .............................................................. 41

  c. Zastosowanie ewolucjonizmu ........................................................................ 42

  d. Krytyka tekstu ............................................................................................... 43

  e. Zakoczenie ................................................................................................... 43

  5. Modernista jako apologeta ............................................................................ 44

  a. Cel apologetyczny ......................................................................................... 44

  b. Zastosowanie agnostycyzmu ......................................................................... 45

  c. Apologetyka modernistyczna ........................................................................ 45

  d. Zastosowanie immanencji ............................................................................. 47

  6. Modernista jako reformator ........................................................................... 47

  Zakoczenie czci I. Modernizm zespoem wszelkich herezyj ....................... 48

  Cz II. Przyczyny modernizmu ...................................................................... 51

  1. Przyczyny moralne. Niewczesna ciekawo i pycha .................................... 51

  2. Przyczyna intelektualna. Ignorancja .............................................................. 52

  3. Sposb rozszerzania modernizmu ................................................................. 52

 • 4

  a. Usuwanie przeszkd (filozofii scholastycznej, tradycji, orzecze

  nauczycielskiego urzdu Kocioa) ................................................................... 52

  b. Propaganda modernizmu ............................................................................... 54

  Cz III. rodki zaradcze ................................................................................. 55

  O studiach seminaryjnych ................................................................................. 55

  O profesorach i klerykach ................................................................................. 57

  O czytaniu i sprzedawaniu ksiek zakazanych ................................................ 58

  O wydawaniu ksiek, czasopism ..................................................................... 59

  O kongresach duchowiestwa ........................................................................... 61

  O radzie nadzorczej ........................................................................................... 61

  Sprawozdania Biskupw ................................................................................... 63

  Zakoczenie encykliki. Koci a postp; nowa instytucja naukowa ............... 63

 • 5

  ENCYKLIKA

  PASCENDI DOMINICI GREGIS

  O ZASADACH MODERNISTW

  W. PIUS X, PAPIE

  N A J Z Y K P O L S K I P R Z E O Y

  I WSTPEM OPATRZY

  BP STANISAW OKONIEWSKI

  Sowo wstpne

  Gorczkowy rozwj materialnej kultury przy schyku XIX w. oszoomi

  umysy. Myl ludzka zwrcia si ku technicznym zdobyczom w dziedzinie

  nauk przyrodzonych i wprowadzaa je do ycia codziennego. Zbytek pocz si

  szerzy w sposb zastraszajcy wrd szerokich k spoeczestwa a w lad za

  nim szed przesyt. Ale na zewntrz ycie to wygldao i wyglda jeszcze

  wietnie. W stolicach europejskich przymiewa oczy blask marmurw, wiate,

  dekoracyj.

  Rwnoczenie z materialn kultur i duchowa cywilizacja nowych

  szukaa drg. Malarstwo rozbiego si po bezdroach impresyj, poezja bawia

  si w muzyk sw, wszdzie rozbrzmieway hasa nowoci, modernizmu.

  I rozpocz si wielki korowd ludzkoci, idcej na lep tej nowej kultury

  materialnej i duchowej. Pojawiay si coraz to nowe ogniki, ktrym

  przyklaskiway i przyklaskuj tumy. Kultura staa si boyszczem, ktremu

  oddaje si cze niemal bosk. Pochania ona nowoytnego czowieka do tego

  stopnia, e wszelkie ideay wysze sigajce ponad ziemi, usuna w dal

  niezgbion.

 • 6

  A jednak kultura ta nietrwaa. Gorczkowa kultura materialna powoduje

  przesilenia finansowe; kilka podmuchw takich przesile jeszcze, a z caej tej

  kultury pozostan gruzy, ktre po wiekach moe odgrzebywa bd przeszoci

  badacze. Wszak mwi dzieje o wyrafinowanie piknej sztuce greckiej i

  rzymskiej, o przepysznych paacach cezarw, a dzi zaledwo lady z nich

  pozostay. Kultura za umysowa, nieoparta na odwiecznych zasadach prawdy i

  pikna, nie zaspokoi tsknot duszy. Tote przesyt przejawia si wszdzie.

  By czas jednake, i nie przeszed jeszcze zupenie, e ta nowoytna

  kultura olniewaa umysy. Zdawao si, e ona nieznanym jest przedtem

  czynnikiem, ktry zapowiada now er w dziejach wiata. Ale nie dostrzegli

  tego zrazu niektrzy teologowie katoliccy, ktrzy "nowoytnego" czowieka,

  hodujcego zdobyczom tej kultury, pragnli pogodzi z Kocioem, z wiar.

  Nie dostrzegli, e pod t mienic si tczowymi barwami szat nowoytnej

  kultury kryje si gruby materializm, ktry nie troszczy si o ycie przysze, i

  std usiowania ich nie tylko spezy na niczym, ale sprowadziy ich na

  manowce.

  I oni poszli za hasem nowoci. Sdzili, e dotychczasowa metoda

  nauczania wiary odstrcza nowoytnych ludzi od Kocioa, e trzeba wnikn

  wicej w dusz nowoytnego czowieka, dostosowa si i w rzeczach wiary do

  jego poj. Dowcipnie lubo drastycznie, powiada o nich autor artykuu Die

  "Moderne" ausserhalb und innerhalb der Kirche w czasopimie "Der Katholik"

  (1): "W Kociele upatruj zaniedbanego nieco wieniaka, ktrego krawiec,

  szewc, fryzjer manikur i pedikur gruntownie winien