+ All Categories
Home > Documents > analza gest res umane.doc

analza gest res umane.doc

Date post: 20-Feb-2018
Category:
Upload: raisa-cecan
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 33 /33
Plan Introducere 3 Capitolul II. Analiza eficienţei gestionării resurselor umane în cadrul întreprinderii „Te hnoif-Agro !"# $.% !emnif icaţia ges tionăr ii efi ciente a re sur selor umane ale unităţilor agricole $.$ Ana li za e& ol u ţ ie i indicatorilor ef ic ien ţ e i ge stion ă ri i personalului întreprinderii „Tehnoif ' Agro $.3 Analiza comparati&ă a e&oluţiei producti&ităţii muncii (i a retri)uţiei muncii în întreprindere $.* Analiza factorială a indicatorilor eficienţei gestionării personalului întreprinderii „Tehnoif ' Agro !"# Capitolul III. +irecţiile de sporire a eficienţei gestionării personalului întreprinderii „Tehnoif ' Agro !"# 3.% Aplicar ea metodelor (tiinţifice de dimensionare a personalului  întrepri nderii 3.$ Perfecţionarea sistemului moti&aţional în cadrul  întreprinderii Concluzii (i propuneri ,i)liografie Anee Introducere Din ansamblul de factori care determină eficienţa activităţii unei întreprinderi, factorul uman este determinant. Această afirmaţie este argumentată prin următoarele: Factorul uman este mobilul celorlalţi factori; de eficacitatea şi eficienţa utilizării acestuia depinde decisiv eficacitatea şi eficienţa utilizării celorlalţi factori;
Transcript
Page 1: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 1/33

Page 2: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 2/33

Page 3: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 3/33

Page 4: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 4/33

Page 5: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 5/33

Page 6: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 6/33

Page 7: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 7/33

Page 8: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 8/33

Page 9: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 9/33

Page 10: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 10/33

Page 11: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 11/33

Page 12: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 12/33

Page 13: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 13/33

Page 14: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 14/33

Page 15: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 15/33

Page 16: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 16/33

Page 17: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 17/33

Page 18: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 18/33

Page 19: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 19/33

Page 20: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 20/33

Page 21: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 21/33

Page 22: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 22/33

Page 23: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 23/33

Page 24: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 24/33

Page 25: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 25/33

Page 26: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 26/33

Page 27: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 27/33

Page 28: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 28/33

Page 29: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 29/33

Page 30: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 30/33

Page 31: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 31/33

Page 32: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 32/33

Page 33: analza gest res umane.doc

7/24/2019 analza gest res umane.doc

http://slidepdf.com/reader/full/analza-gest-res-umanedoc 33/33


Recommended