+ All Categories
Home > Documents > RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media...

RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media...

Date post: 09-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 17 /17
Pag. 1 Sem I Sem II I V R iarna prim vara Anul I 14 14 3 3 2 2 1 13 Anul II 14 14 3 3 2 2 1 13 Anul III 14 12 3 3 2 2 2 1 13 147 de credite la disciplinele obligatorii; Sem. 4: Se alege o disciplină din pachetele: ULX344, ULX345 Sem. 5: Se alege o disciplină din pachetele: ULX354, ULX355 V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE Stagii de practică II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămani) L.P comasate VI. UNIVERSITĂŢI EUROPENE DE REFERINŢĂ: Universitat der Kunste Berlin, Germania Universitatea Cardenal Herera, Valencia Universitat Wien, Austria Universitatea din Teramo, Italia Universitate Eotvos Lorand, Budapesta Pentru a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, absolvenţii de studii universitare trebuie să finalizeze programul de studii psihopedagogice de minimum 30 de credite transferabile oferit de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi să posede Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul I. În contul a cel mult 3 discipline opţionale generale, studentul are dreptul să aleagă 3 discipline de la alte specializări ale facultăţilor din Universitatea Babeş-Bolyai. Vacanţă Activităţi didactice I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ 180 de credite din care: inclusiv 6 credite pentru o limbă străină (2 semestre) Sem. 3: Se alege o disciplină din pachetele: ULX334, ULX335 20 de credite la examenul de licenţă Domeniul: Științe ale Comunicării 26 24 Semestrul I 23 Anul I Durata studiilor: 6 semestre Anul III Specializarea/Programul de studiu: Jurnașlism Limba de predare: maghiară Titlul absolventului: Licențiat în Științe ale Comunicării IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada iunie-iulie (1 săptămână) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 10 credite Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 10 credite 22 Forma de învăţământ: cu frecvenţă Semestrul II 24 28 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Sem. 6: Se alege o disciplină din pachetele: ULX364, ULX365 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITCE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 4 credite pentru disciplina Educație fizică 33 credite la disciplinele opţionale; Anul II Sesiune de examene Și RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP DECAN, ........................................ DIRECTOR DE DEPARTAMENT, ........................................
Transcript
Page 1: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 1

Sem I Sem II I V R iarna prim vara

Anul I 14 14 3 3 2 2 1 13

Anul II 14 14 3 3 2 2 1 13

Anul III 14 12 3 3 2 2 2 1 13

147 de credite la disciplinele obligatorii;

Sem. 4: Se alege o disciplină din pachetele: ULX344, ULX345

Sem. 5: Se alege o disciplină din pachetele: ULX354, ULX355

V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE

Stagii de

practică

II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămani)

L.P

comasate

VI. UNIVERSITĂŢI EUROPENE DE REFERINŢĂ:

Universitat der Kunste Berlin, Germania

Universitatea Cardenal Herera, Valencia

Universitat Wien, Austria

Universitatea din Teramo, Italia

Universitate Eotvos Lorand, Budapesta

Pentru a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, absolvenţii de studii

universitare trebuie să finalizeze programul de studii psihopedagogice de minimum 30 de credite

transferabile oferit de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi să

posede Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul I.

În contul a cel mult 3 discipline opţionale generale, studentul are

dreptul să aleagă 3 discipline de la alte specializări ale facultăţilor din

Universitatea Babeş-Bolyai.

VacanţăActivităţi

didactice

I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ

180 de credite din care:

inclusiv 6 credite pentru o limbă străină (2 semestre) Sem. 3: Se alege o disciplină din pachetele: ULX334, ULX335

20 de credite la examenul de licenţă

Domeniul: Științe ale Comunicării

26

24

Semestrul I

23Anul I

Durata studiilor: 6 semestre

Anul III

Specializarea/Programul de studiu: Jurnașlism

Limba de predare: maghiară

Titlul absolventului: Licențiat în Științe ale Comunicării

IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada iunie-iulie (1 săptămână)

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 10

credite

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 10 credite

22

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Semestrul II

24

28

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Sem. 6: Se alege o disciplină din pachetele: ULX364, ULX365

III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITCE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII

4 credite pentru disciplina Educație fizică

33 credite la disciplinele opţionale;

Anul II

Sesiune de

examene

Și

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 2: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 2

C S LP F I T E C VP

ULM4101 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM1102 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM1101 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM3101 5 2 0 4 6 3 9 E DS

ULM3102 4 0 2 0 2 5 7 C DF

ULM3103 3 0 2 0 2 3 5 C DF

LLU0011 3 0 2 0 2 3 5 C DC

YLU0011 2 0 2 0 2 2 4 VP DC

TOTAL 32 8 11 4 23 34 57 4 3 1 8

C S LP F I T E C VP

ULM3204 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3205 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3206 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3207 4 0 4 0 4 3 7 E DS

ULM3208 3 0 2 0 2 3 5 C DF

ULM3209 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULM3210 5 2 1 0 3 6 9 E DF

LLU0012 3 0 2 0 2 3 5 C DC

YLU0012 2 0 2 0 2 2 4 VP DC

TOTAL 32 8 14 2 24 32 56 5 2 2 9

C S LP F I T E C VP

ULM3310 5 2 0 4 6 3 9 E DS

COD DENUMIREA DISCIPLINELOR

Ore alocate studiuluiOre fizice

săptămânaleCredite

ECTS

ANUL I, SEMESTRUL 1

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Elaborarea lucrărilor științifice

Educație fizică 2

Jurnalism radio

Forme de evaluare

COD

Introducere în științele politice

Introducere în științele comunicării

Introducere în metodologia cercetării științelor sociale

ANUL II, SEMESTRUL 3

Credite

ECTS

Cultură vizuală

Fotojurnalism

Introducere în sistemul mass-media

ANUL I, SEMESTRUL 2

Practica în instituții de presă 1

Credite

ECTS

Felul

disciplinei

Ore fizice

săptămânaleOre alocate studiului

Felul

disciplineiCOD

Limba străină 1

Limbajul jurnalistic

Forme de evaluare

Genuri jurnalistice presă scrisă

Tehnici de redactare. Gramatică normativă

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Educație fizică 1

Limba străină 2

Atelier expresie verbală

Tehnici de redactare asistate PC

Ore fizice

săptămânale

VII. TABELUL DISCIPLINELOR

Ore alocate studiului Forme de evaluare

Felul

disciplinei

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 3: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 3

ULM3311 5 2 1 0 3 6 9 E DS

ULM3312 5 2 1 0 3 6 9 E DS

ULM3313 4 0 4 0 4 3 7 C DS

ULM3314 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX334 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX335 4 2 2 0 4 3 7 E DS

TOTAL 30 10 10 6 26 27 53 5 1 1 7

C S LP F I T E C VP

ULM3416 4 2 0 4 6 1 7 E DS

ULM3417 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3418 Legislația presei 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3419 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3420 3 2 1 0 3 2 5 E DS

ULM3421 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX344 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX345 4 2 2 0 4 3 7 E DS

TOTAL 30 14 8 6 28 24 52 7 0 1 8

C S LP F I T E C VP

ULM3522 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3523 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3524 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3525 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3526 4 0 2 0 2 5 7 C DS

ULM3527 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX354 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX355 3 2 2 0 4 1 5 E C DS

TOTAL 30 12 10 2 24 28 52 6 2 1 8

Producție media

Mass-media românească

Practica în instituții de presă 3

Jurnalism de televiziune

Etica presei

Tehnici de redactare. Machetare publicații

Practica în instituții de presă 2

Curs opțional 2

Ore fizice

săptămânaleOre alocate studiului Forme de evaluare

COD

Producție de televiziune

Curs opțional 6

Practică în instituții de presă 4

Curs opțional 5

Curs opțional 4

ANUL III, SEMESTRUL 5

Felul

disciplinei

Media alternativă

Stilistică și mass-media

Jurnalism cultural

Credite

ECTS

Jurnalism de agenție de presă

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Jurnalism de investigație

Istoria instituțiilor medatice

ANUL II, SEMESTRUL 4

Credite

ECTS

Ore fizice

săptămânaleOre alocate studiului Forme de evaluare

CODFelul

disciplinei

Curs opțional 1

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Curs opțional 3

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 4: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 4

C S LP F I T E C VP

ULM3629 5 2 1 0 3 7 10 E DS

ULM3630 5 0 0 4 4 6 10 C DS

ULM3631 5 2 1 0 3 7 10 E DS

ULM3632 5 2 0 2 4 6 10 E DS

ULX364 5 2 2 0 4 6 10 E DS

ULX365 5 2 2 0 4 6 10 E DS

TOTAL 30 10 6 6 22 38 60 5 1 0 6

C S LP F I T E C VP

ULM3341 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3342 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3351 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3352 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3441 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3442 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3451 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3452 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3541 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3542 4 2 2 0 4 3 7 E DS

3 2 2 0 4 1 5 E DS

Jurnalism politic

PACHET OPȚIONAL 3 (An II, Semestrul 4)

Cultură mediatică

COD

Presă de opinie

PACHET OPȚIONAL 1 (An II, Semestrul 3)

PACHET OPȚIONAL 2 (An II, Semestrul 3)

ANUL III, SEMESTRUL 6

Traducere jurnalistică

Felul

disciplinei

CODFelul

disciplinei

Istoria politică modernă a Europei de Est

Ore alocate studiului

Sociologia mass-media

Credite

ECTS

Ore fizice

săptămânaleDENUMIREA DISCIPLINELOR

DENUMIREA DISCIPLINELOR

Atelier jurnalism online

Redactarea lucrării de licență

Curs opțional 7

Forme de evaluare

Presa internațională

Forme de evaluareCredite

ECTS

Ore fizice

săptămânaleOre alocate studiului

Curs opțional 8

DISCIPLINE OPȚIONALE

PACHET OPȚIONAL 4 (An II, Semestrul 4)

Marketing

Jurnalism sportiv

PACHET OPȚIONAL 5 (An III, Semestrul 5)

Comunicare interpersonală

Comunicare internațională

Curs opțional nenominalizat

Tehnic de negociere

PACHET OPȚIONAL 6 (An III, Semestrul 5)

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 5: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 5

ULM3551 3 2 2 0 4 1 5 E DS

ULM3641 5 2 2 0 4 6 10 E DS

ULM3642 5 2 2 0 4 6 10 E DS

5 2 2 0 4 6 10 E DS

ULM3651 5 2 2 0 4 6 10 E DS

33 16 16 0 32 28 60 8 0 0 8

164 164 0 328 282 610

C S LP F I T E C VP

ULM4101 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM1102 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM1101 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM3102 4 0 2 0 2 5 7 C DF

ULM3103 3 0 2 0 2 3 5 C DF

ULM3204 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3205 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3206 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3208 3 0 2 0 2 3 5 C DF

ULM3210 5 2 1 0 3 6 9 E DF

ULM3417 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3418 4 2 1 0 3 4 7 E DF

ULM3523 4 2 1 0 3 4 7 E DF

TOTAL 54 20 16 0 36 59 95 10 3 0 13

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE DISCIPLINE

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE ORE FIZICE

Anexă la Planul de Învățământ specializarea / programul de studiu:

610

TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / TOTAL

DISCIPLINE

Introducere în studiile de Holocaust și genocid

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI

Strategii de publicitate

Curs opțional nenominalizat

Mass-media și cultura populară

328

Atelier expresie verbală

Cultură vizuală

Etica presei

Semestrele 1 - 5 (14 săptămâni)

Felul

disciplineiCOD DENUMIREA DISCIPLINELOR

Credite

ECTS

Limbajul jurnalistic

Elaborarea lucrărilor științifice

Introducere în științele politice

Tehnici de redactare. Gramatică normativă

Introducere în științele comunicării

Ore fizice Ore alocate studiului

Webdesign

PACHET OPȚIONAL 7 (An III, Semestrul 6)

Introducere în sistemul mass-media

17.39%

16.29%

Tehnici de redactare asistate PC

DISCIPLINE DE PREGĂTIRE FUNDAMENTALĂ (DF)

Legislația presei

Stilistică și mass-media

Introducere în metodologia cercetării științelor sociale

Forme de evaluare

PACHET OPȚIONAL 8 (An III, Semestrul 6)

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 6: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 6

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

54 20 16 0 36 59 95 10 3 0 14

280 224 0 504 826 1330

C S LP F I T E C VP

ULM3101 5 2 0 4 6 3 9 E DS

ULM3207 4 0 4 0 4 3 7 E DS

ULM3209 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULM3310 5 2 0 4 6 3 9 E DS

ULM3311 5 2 1 0 3 6 9 E DS

ULM3312 5 2 1 0 3 6 9 E DS

ULM3313 4 0 4 0 4 3 7 C DS

ULM3314 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX334 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX335 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3416 4 2 0 4 6 1 7 E DS

ULM3419 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3420 3 2 1 0 3 2 5 E DS

ULM3421 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX344 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX345 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULM3522 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3524 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3525 4 2 1 0 3 4 7 E DS

ULM3526 4 0 2 0 2 5 7 C DS

Genuri jurnalistice presă scrisă

Fotojurnalism

Curs opțional 3

Jurnalism cultural

Media alternativă

Producție de televiziune

Ore fizice Ore alocate studiuluiDENUMIREA DISCIPLINELOR

Forme de evaluare Felul

disciplinei

Practica în instituții de presă 3

504

Jurnalism radio

Disciplina test 6

TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / TOTAL

DISCIPLINE

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI 1330

Semestrul 6 (12 săptămâni)

Jurnalism de investigație

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE DISCIPLINE

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE ORE FIZICE

30.43%

25.02%

Jurnalism de agenție de presă

Practica în instituții de presă 2

Curs opțional 2

Jurnalism de televiziune

Producție media

Curs opțional 1

Curs opțional 4

Istoria instituțiilor medatice

Tehnici de redactare. Machetare publicații

Mass-media românească

Practica în instituții de presă 1

COD

Semestrele 1 - 5 (14 săptămâni)

DISCIPLINE DE SPECIALIATE (DS)

Credite

ECTS

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 7: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 7

ULM3527 3 0 0 2 2 3 5 VP DS

ULX354 4 2 2 0 4 3 7 E DS

ULX355 3 2 2 0 4 1 5 E C DS

TOTAL 90 32 29 20 81 76 157 17 3 4 23

ULM3629 5 2 1 0 3 7 10 E DS

ULM3630 5 0 0 4 4 6 10 C DS

ULM3631 5 2 1 0 3 7 10 E DS

ULM3632 5 2 0 2 4 6 10 E DS

ULX364 5 2 2 0 4 6 10 E DS

ULX365 5 2 2 0 4 6 10 E DS

TOTAL 30 10 6 6 22 38 60 5 1 0 6

120 42 35 26 103 114 217 22 4 4 29

568 478 352 1398 1520 2918

C S LP F I T E C VP

LLU0011 3 0 2 0 2 3 5 C DC

YLU0011 2 0 2 0 2 2 4 VP DC

LLU0012 3 0 2 0 2 3 5 C DC

YLU0012 2 0 2 0 2 2 4 VP DC

TOTAL 10 0 8 0 8 10 18 0 2 2 4

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 8 0 8 10 18 0 2 2 5

0 112 0 112 140 252

Curs opțional 6

Limba străină 2

Educație fizică 2

Felul

disciplinei

Ore alocate studiului

Semestrele 1 - 5 (14 săptămâni)

Limba străină 1

Educație fizică 1

Forme de evaluareCOD DENUMIREA DISCIPLINELOR

Credite

ECTS

Ore fizice

252

Semestrul 6 (12 săptămâni)

TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / TOTAL

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI 112

Redactarea lucrării de licență

DISCIPLINE COMPLEMANTARE (DC)

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE DISCIPLINE 63.04%

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE ORE FIZICE 69.41%

Traducere jurnalistică

Curs opțional 8

Presa internațională

TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI / TOTAL

1398 2918

Curs opțional 7

Atelier jurnalism online

Semestrul 6 (12 săptămâni)

Practică în instituții de presă 4

Curs opțional 5

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 8: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 8

AN I AN II AN III

1 64 44 43

2 0 16 17

64 60 60

C S LP F I T E C VP

VDP 1101 5 2 2 0 4 5 9 E DPPF

VDP 1202 5 2 2 0 4 5 9 E DPPF

VDP 2303 5 2 2 0 4 5 9 E DPPF

VDP 2404 5 2 2 0 4 5 9 E DPDPS

10.87%

5.56%

Pedagogie II:

- Teoria şi metodologia instruirii An II, Semestrul 4

Didactica specialităţii: Didactica științelor socio-umane (maghiară)

An I, Semestrul 1

Psihologia educaţiei

An I, Semestrul 2Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria şi metodologia curriculumului

An II, Semestrul 3

COD

2014 2486

DENUMIREA DISCIPLINELORCredite

ECTS

Ore fizice

săptămânaleOre alocate studiului Forme de evaluare Felul

disciplinei

282OPȚIONALE

OBLIGATORII

328

4500

610 16%

1686 2204 3890 84%

NR. DE CREDITE

100%

MODUL PEDAGOCIC - Nivelul I: 30 de credite ECTS + 5 credite ECTS aferente examenului de absolvire

PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE

328

2014TOTAL

ORE FIZICECOD

1686

%F I T

ORE ALOCATE STUDIULUIDISCIPLINE

BILANȚ GENERAL

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE DISCIPLINE

PROCENT DIN NUMĂRUL TOTAL DE ORE FIZICE

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 9: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 9

VDP 3505 2 1 1 0 2 2 4 C DPDPS

VDP 3506 3 0 0 3 3 2 5 C DPDPS

VDP 3607 3 1 1 0 2 4 6 E DPPF

VDP 3608 2 0 0 3 3 1 4 C DPDPS

30 10 10 6 26 29 55 5 3 0

138 138 78 354 396 750

DPPF – Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) DPDPS – Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

An III, Semestrul 6

Managementul clasei de elevi

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

TOTAL CREDITE / ORE PE SĂPTĂMÂNĂ / EVALUĂRI

TOTAL ORE FIZICE / TOTAL ORE ALOCATE STUDIULUI 354 750

An III, Semestrul 5

Instruire asistată de calculator

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 10: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 10

ÎN TOATE TABELELE DIN ACEASTĂ MACHETĂ, TREBUIE SĂ

INTRODUCEȚI DATE NUMAI ÎN CELULELE MARCATE CU

GALBEN

Corect

Alegeți o singură variantă: fie 6 credite - 2 semestre, fie 12 credite - 4

semestre alocate limbilor străine. Ștergeți cealaltă variantă!

*Pentru mai mult de 2 semestre este nevoie de justificare scrisă adresată

Rectoratului

ATENȚIE! Creditele alocate limbilor străine sunt incluse în cele 180, sau

sunt suplimentare acestora? (Verificati în tabelele cu discipline aferente

semestrelor în care se studiază limba străină.) Dacă sunt suplimentare celor

180, ele trebuie mutate după "Și", înainte de cele 4 credite alocate

disciplinei Educație fizică. În ambele situații e corect numai dacă

Obligatorii+Opționale=180

Corect

Corect

Corect

Corect

Corect

Corect

Corect

Corect

Valoarea de minim 22

ore/săptămână se aplică

majorității domeniilor,

dar unele standarde

specifice prevăd alte

valori. Verificați

standardul domeniului

dumneavoastră.

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 11: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 11

Corect

Corect

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 12: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 12

Corect

Corect

Corect

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 13: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 13

Corect

Pentru ca o disciplină să fie opțională, fiecare pachet trebuie să

conțină cel puțin n+1 opțiuni, unde n este numărul de

discipline care se aleg din pachet. În caz contrar, opționalul

este, de fapt, obligatoriu. De exemplu, dacă dintr-un pachet se

alege o disciplină, trebuie să existe cel puțin 2

discipline/pachet; dacă se aleg două, trebuie cel puțin 3

discipline/pachet, etc.

TOATE DISCIPLINELE DINTR-UN PACHET TREBUIE SĂ

AIBĂ ACELAȘI NUMĂR DE CREDITE (încât un student să

poată acumula 30 de credite/semestru, indiferent de opțiune)

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 14: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 14

Pentru ca procentul calculat automat să fie corect, ștergeți toate rândurile

din tabel rămase necompletate.

ÎN ACEST TABEL NU SE INTRODUC DATE DIN TASTATURA.

Pentru a completa tabelul, veți proceda astfel:

În fiecare celulă din coloana marcată cu galben veți alege cu mouse-ul o

disciplină din lista celor deja introduse în tabelele aferente semestrelor.

Datele respectivei discipline vor apărea automat și în acest tabel, deoarece

celulele coloanelor J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T conțin formule de preluare

automată.

Dacă inserați rânduri noi în tabel, copiați conținutul unui rând existent în

rândul nou, pentru a avea formulele și în noile rânduri.

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 15: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 15

Dacă programul de studii nu este incadrat într-unul din

domeniile care au DPD, ștergeți acest tabel cu totul din planul

de învățământ

ÎN ACEST TABEL NU SE INTRODUC DATE DIN TASTATURA.

Pentru a completa tabelul, veți proceda astfel:

În fiecare celulă din coloana marcată cu galben veți alege cu mouse-ul o

disciplină din lista celor deja introduse în tabelele aferente semestrelor.

Datele respectivei discipline vor apărea automat și în acest tabel, deoarece

celulele coloanelor J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T conțin formule de preluare

automată.

Dacă inserați rânduri noi în tabel, copiați conținutul unui rând existent în

rândul nou, pentru a avea formulele și în noile rânduri.

Pentru ca procentul calculat automat să fie corect, ștergeți toate rândurile

din tabel rămase necompletate.

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 16: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 16

ÎN ACEST TABEL NU SE INTRODUC DATE DIN TASTATURA.

Pentru a completa tabelul, veți proceda astfel:

În fiecare celulă din coloana marcată cu galben veți alege cu mouse-ul o

disciplină din lista celor deja introduse în tabelele aferente semestrelor.

Datele respectivei discipline vor apărea automat și în acest tabel, deoarece

celulele coloanelor J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T conțin formule de preluare

automată.

Dacă inserați rânduri noi în tabel, copiați conținutul unui rând existent în

rândul nou, pentru a avea formulele și în noile rânduri.

ÎN ACEST TABEL NU SE INTRODUC DATE DIN TASTATURA.

Pentru a completa tabelul, veți proceda astfel:

În fiecare celulă din coloana marcată cu galben veți alege cu mouse-ul o

disciplină din lista celor deja introduse în tabelele aferente semestrelor.

Datele respectivei discipline vor apărea automat și în acest tabel, deoarece RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................

Page 17: RECTOR, DECAN, DIRECTOR DE DEPARTAMENT, … · Fotojurnalism Introducere în sistemul mass-media ANUL I, SEMESTRUL 2 Practica în instituții de presă 1 Credite ECTS Felul disciplinei

Pag. 17

În tabelul aferent Modulului pedagogic trebuie doar să alegeți didactica specialității din lista de

mai jos: Anul II, Semestrul 4, o singură disciplină predată într-o singură limbă . Vă rugăm să

nu faceți alte modificări în tabel.

Didactica specialităţii:

Didactica limbii şi literaturii maghiare

Didactica istoriei (română, maghiară, germană )

Didactica etnologiei (maghiară )

Didactica filosofiei (română, maghiară)

Didactica sociologiei si a asistenţei sociale (română, maghiară)

Didactica ştiinţelor socio-umane (română, maghiară)

Didactica economiei (română, maghiară, germană )

Didactica psihologiei (română, maghiară )

Didactica pedagogiei (română, maghiară )

Didactica teologiei (religiei ) ortodoxe (română)

Didactica teologiei (religiei ) greco-catolice (română)

Didactica teologiei (religiei ) reformate (maghiară)

Didactica teologiei (religiei ) romano-catolice (maghiară)

Didactica educaţiei fizice şi a kinetoterapiei (română, maghiară)

Didactica fizicii , a ingineriei fizicii şi a fizicii medicale (română, maghiară)

Didactica chimiei şi a ingineriei chimice (română, maghiară)

Didactica matematicii (română, maghiară, germană)

Didactica informaticii (română, maghiară, germană)

Didactica biologiei (română, maghiară, germană)

Didactica ecologiei (română, maghiară)

Didactica geografiei şi a geografiei turismului (română, maghiară, germană)

Didactica geologiei (română, maghiară)

Didactica ştiinţei mediului (română, maghiară)

Didactica specializării pedagogia muzicii (maghiară)

Didactica specializării teatru şi film (română, maghiară)

ÎN ACEST TABEL NU SE INTRODUC DATE DIN TASTATURA.

Pentru a completa tabelul, veți proceda astfel:

În fiecare celulă din coloana marcată cu galben veți alege cu mouse-ul o

disciplină din lista celor deja introduse în tabelele aferente semestrelor.

Datele respectivei discipline vor apărea automat și în acest tabel, deoarece

RECTOR,

Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN,

........................................

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,

........................................


Recommended